Yıl 2015, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 225 - 229 2015-10-01

The analysis case operated with diagnosis of primary hyperparathyoidism
Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi

Fatih Kaya [1] , Murat Özban [2] , Onur Birsen [3] , Burhan Kabay [4] , Akın Özden [5]

37 98

OBJECTIVE: Primary hyperparathyroidism is a disease that result excessive secretion of parathormone. In this study, the results of 41 patients that was operated in our clinic because of primary hiperparathyroidism was evaluated with literature.METHODS: Preoperative ultrasonography and parathyroid sintigraphy with Tc-99 sestamibi were applied for diagnosis and localisation to all patients. Patient's data were analyzed retrospectively.RESULTS: The operations that applied in this study were adenoma excision (28), minimally invazive parathyroidectomy (5), subtotaly parathyroidectomy (2), totally parathroidectomy+ototransplantation in scm muscle (4), intrathorasic adenoma excision (1) with sternotomy and parathyroidectomy (1) with lateral incision.CONCLUSION: Due to a wide range of symptoms of hyperparathyroidism, patients actually treated as unnecessary by different clinics. Multidisiplinary understanding including general surgery, endocrinology, nuclear medicine and radiology is necessary and useful for this disease evaluation.
AMAÇ: Primer hiperparatiroidizm, parathormonun aşırı salgılanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu çalışmada, primer hiperparatiroidizm nedeni ile 2009-2012 yılları arasında, kliniğimizde ameliyat edilen 41 hastanının tedavi sonuçları literatür eşliğinde değerlendirildi. YÖNTEMLER: Preoperatif tanı ve lokalizasyon amaçlı tüm hastalara boyun ultrasonografisi ve Tc 99 – sestamibi ile paratiroit sintigrafisi uygulandı. Hasta verileri retropsektif olarak değerlendirildi.BULGULAR: Çalışmada 28 vakada adenom eksizyonu (%68,3), 5 vakada minimal invaziv paratiroidektomi, 2 vakada subtotal paratiroidektomi, 4 vakaya total paratiroidektomi + scm kası içine ototransplantasyon, 1 vakada lateral insizyonla ve 1 vakada ise sternotomi ile intratorasik adenom eksizyonu operasyonu uygulandı.SONUÇ: Primer hiperparatiroidi hastalarının genel cerrahi, endokrinoloji, nükleer tıp ve radyoloji bölümleri tarafından, multidisipliner bir anlayışla değerlendirilmesi gerekir.
Konular
Diğer ID JA88ZY23VM
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Fatih Kaya

Yazar: Murat Özban

Yazar: Onur Birsen

Yazar: Burhan Kabay

Yazar: Akın Özden

Bibtex @ { patd392972, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {225 - 229}, doi = {}, title = {Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi}, key = {cite}, author = {Birsen, Onur and Özban, Murat and Kaya, Fatih and Kabay, Burhan and Özden, Akın} }
APA Kaya, F , Özban, M , Birsen, O , Kabay, B , Özden, A . (2015). Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 225-229. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392972
MLA Kaya, F , Özban, M , Birsen, O , Kabay, B , Özden, A . "Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 225-229 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392972>
Chicago Kaya, F , Özban, M , Birsen, O , Kabay, B , Özden, A . "Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 225-229
RIS TY - JOUR T1 - Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi AU - Fatih Kaya , Murat Özban , Onur Birsen , Burhan Kabay , Akın Özden Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 229 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi %A Fatih Kaya , Murat Özban , Onur Birsen , Burhan Kabay , Akın Özden %T Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Kaya, Fatih , Özban, Murat , Birsen, Onur , Kabay, Burhan , Özden, Akın . "Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2015): 225-229.