Yıl 2015, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 231 - 233 2015-10-01

Paratesticular pleomorphic liposarcoma
Paratestiküler pleomorfik liposarkom

Cumhur İbrahim Başsorgun [1] , Betül Ünal [2] , İrem Hicran Özbudak [3] , Ceren Uzun [4] , Selçuk Yücel [5] , Mehmet Akif Çiftcioğlu [6]

36 160

Testicular sarcomas are rare tumors that may be confused with other testicular malignancies. Liposarcoma is the most common type of primary paratesticular sarcomas. An 83-year-old male presenting with painless left testicular swelling underwent an orchiectomy upon a provisional diagnosis of testicular tumor. The microscopic examination revealed a greyish-white tumoral structure of medium hardness, measuring 7.4 cm in diameter and covering the entire left testicle to eliminate the normal testicular tissue. Further microscopy showed enlarged pleomorphic cells that are round, oval, or spindle-shaped with hyperchromatic nuclei, prominent nucleoli in a fibromyxoid stroma, as well as binuclear and multinuclear giant cells and an infiltration consisting of lipoblasts within adipose tissue. Based on these findings, the patient was diagnosed with primary paratesticular pleomorphic liposarcoma. The case has been presented for discussion, as it is a rare disease with difficulties in differential diagnosis.
Testis sarkomları diğer testis malignensileri ile karışabilen seyrek tümörlerdir. Primer paratestiküler sarkomlar içerisinde en sık görülen tip ise liposarkomdur. 83 yaşında, sol testiküler bölgede ağrısız şişlik yakınımı ile başvuran erkek hastada testiküler kitle ön tanısı ile orşiektomi uygulanmıştır. Mikroskobik olarak, sol testisin tamamını kaplayan, normal testis dokusunu ortadan kaldırmış, 7,4 cm. çapında kirli beyaz renkte, orta sertlikte, tümöral yapı izlenmiştir. Mikroskobik incelemede, fibromiksoid stromaya sahip pleomorfik, iri, hiperkromatik nükleuslu, belirgin nükleollü, iğsi, oval yuvarlak görünümde hücreler yanı sıra bazıları binukleer, multinukleer dev hücreler ve adipöz doku içinde lipoblastlardan oluşan infiltrasyon saptanmıştır. Bu bulgularla olgu primer paratestiküler pleomorfik liposarkom olarak değerlendirilmiştir. Seyrek görülmesi ve ayrıcı tanı zorluğu yaratan nedenler açısından tartışılması uygun görülmüştür.
Konular
Diğer ID JA32UD62MM
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Cumhur İbrahim Başsorgun

Yazar: Betül Ünal

Yazar: İrem Hicran Özbudak

Yazar: Ceren Uzun

Yazar: Selçuk Yücel

Yazar: Mehmet Akif Çiftcioğlu

Bibtex @ { patd392973, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {231 - 233}, doi = {}, title = {Paratestiküler pleomorfik liposarkom}, key = {cite}, author = {Özbudak, İrem Hicran and Yücel, Selçuk and Çiftcioğlu, Mehmet Akif and Başsorgun, Cumhur İbrahim and Uzun, Ceren and Ünal, Betül} }
APA Başsorgun, C , Ünal, B , Özbudak, İ , Uzun, C , Yücel, S , Çiftcioğlu, M . (2015). Paratestiküler pleomorfik liposarkom. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 231-233. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392973
MLA Başsorgun, C , Ünal, B , Özbudak, İ , Uzun, C , Yücel, S , Çiftcioğlu, M . "Paratestiküler pleomorfik liposarkom". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 231-233 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392973>
Chicago Başsorgun, C , Ünal, B , Özbudak, İ , Uzun, C , Yücel, S , Çiftcioğlu, M . "Paratestiküler pleomorfik liposarkom". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 231-233
RIS TY - JOUR T1 - Paratestiküler pleomorfik liposarkom AU - Cumhur İbrahim Başsorgun , Betül Ünal , İrem Hicran Özbudak , Ceren Uzun , Selçuk Yücel , Mehmet Akif Çiftcioğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 233 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Paratestiküler pleomorfik liposarkom %A Cumhur İbrahim Başsorgun , Betül Ünal , İrem Hicran Özbudak , Ceren Uzun , Selçuk Yücel , Mehmet Akif Çiftcioğlu %T Paratestiküler pleomorfik liposarkom %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Başsorgun, Cumhur İbrahim , Ünal, Betül , Özbudak, İrem Hicran , Uzun, Ceren , Yücel, Selçuk , Çiftcioğlu, Mehmet Akif . "Paratestiküler pleomorfik liposarkom". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2015): 231-233.