Yıl 2016, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 23 - 27 2016-04-01

Our complicated hemangiomas cases and propranolol therapy
Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi

Yasin Tuğrul Karakuş [1] , Bircan Savran [2] , Saime Ergen Dibeklioğlu [3] , Ünal Adıgüzel [4] , Turgay Öztürk [5] , Harun Kaçar [6]

40 405

INTRODUCTION: Hemangiomas develop from proliferation of vascular endothelial cells and are most common benign tumors in childhood that usually don’t require any treatment. Most common treatment indications are usually rapid growth, esthetic problems, airway obstructions and reccurent massive bleeding. Interferon alpha, vincritsine, cyclophosphamide and corticosteroids are being used for treatment for years. In recent studies non-selective beta blockers (propranolol) are reported to be a good alternative in treatment. We want to report the results of propranolol treatment in children admitted to our hospital that have complicated hemangiomas.METHODS: We compared the results of 3 girls and 5 boys, total of 8 patients, aged 13 months to 16 years that admited to Pediatrics and Pediatric Surgery departments and diagnosed with complicated hemangiomas between dates January 2012 and August 2014 retrospectively. We started patients on 0.5 mg/kg/day oral propranolol treatment. All patients echocardiographies were seen before starting treatment and all were normal. Patients were admited to hospital for 72 hours and monitorized for vital parameters, blood pressure and blood glucose levels and propranolol dosage was increased to 2 mg/kg/day. Propranolol treatment continued for 6 months and 7 of 8 patients had near complete remision at the end of the treatment.RESULTS: We found that there was near complete remision in 7 patients diagnosed with hemangiomas after propranolol treatment.DISCUSSION AND CONCLUSION: We wanted to state that propranolol treatment can be a good alternative first choice treatment in hemangiomas instead of surgery and other medical treatments that have severe side effects like corticosteroids.
GİRİŞ ve AMAÇ: Hemanjiomlar; vasküler endotel hücrelerinin çoğalması sonucu oluşan, çocukluk çağının en sık görülen benign tümörleridir ve genellikle tedavi gerektirmezler. Çoğunlukla hızlı büyüme durumu, estetik kaygı, hava yolu obstrüksiyonu ve tekrarlayan ciddi kanamalar en önemli tedavi endikasyonları arasındadır. Hemanjiomların medikal tedavisinde uzun yıllar, interferon alfa, vinkristin, siklofosfamid ve steroidler kullanılmıştır. Son yıllarda nonselektif bir beta-bloker ajan olan propranolol komplike hemanjiom tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Etkisini vasküler hücrelerin apoptozisini arttırarak yaptığı düşünülmektedir. Daha az yan etkiye sahip olan bu ilacın hemanjiom tedavisinde popülerliği hergün artmaktadır. Biz de hastanemizde tanı alan komplike hemanjiomlu hastalara verdiğimiz propranolol tedavisi sonuçlarını değerlendirdik.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Cerrahisi polikliniklerine Ocak 2012 - Ağustos 2014 tarihleri arasında başvuran yaşları 13 ay ile 16 yaş arasında (ortalama 6.6 yaş) değişen 3 kız, 5 erkek, toplam 8 komplike hemanjiyom hastasının verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tamamına 0.5 mg/kg/gün oral propranolol tedavisi başlandı. Tedavi öncesinde yapılan kardiyak ekografileri normaldi. Hastalar 72 saat boyunca hastanede gözlem altında tutularak vital bulgular, kan basıncı ve kan şekeri takibine göre doz 2 mg/kg/gün'e çıkıldı. Tedaviye 6 ay boyunca devam edildi ve 6. ay sonunda oral propranolol kesildi. Hastaların 7'sinde totale yakın remisyon izlendi.BULGULAR: Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Cerrahisi kliniklerine başvuran ve hemanjiom tanısı konulan 8 hastanın 7’sinde propronalol tedavisi ile mevcut hemanjiomlarında büyük oranda gerileme olduğunu saptadık.TARTIŞMA ve SONUÇ: Propronalol tedavisinin cerrahi seçenekler ve başta kortikosteroid olmak üzere yan etkisi sık görülen diğer medikal tedavi seçenekleri öncesinde ilk tercih olarak başlanabileceğini vurgulamak istedik.
Konular
Diğer ID JA73CY35GT
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Yasin Tuğrul Karakuş

Yazar: Bircan Savran

Yazar: Saime Ergen Dibeklioğlu

Yazar: Ünal Adıgüzel

Yazar: Turgay Öztürk

Yazar: Harun Kaçar

Bibtex @ { patd392987, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {23 - 27}, doi = {}, title = {Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi}, key = {cite}, author = {Adıgüzel, Ünal and Karakuş, Yasin Tuğrul and Öztürk, Turgay and Dibeklioğlu, Saime Ergen and Kaçar, Harun and Savran, Bircan} }
APA Karakuş, Y , Savran, B , Dibeklioğlu, S , Adıgüzel, Ü , Öztürk, T , Kaçar, H . (2016). Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 23-27. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35384/392987
MLA Karakuş, Y , Savran, B , Dibeklioğlu, S , Adıgüzel, Ü , Öztürk, T , Kaçar, H . "Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 23-27 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35384/392987>
Chicago Karakuş, Y , Savran, B , Dibeklioğlu, S , Adıgüzel, Ü , Öztürk, T , Kaçar, H . "Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 23-27
RIS TY - JOUR T1 - Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi AU - Yasin Tuğrul Karakuş , Bircan Savran , Saime Ergen Dibeklioğlu , Ünal Adıgüzel , Turgay Öztürk , Harun Kaçar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 27 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi %A Yasin Tuğrul Karakuş , Bircan Savran , Saime Ergen Dibeklioğlu , Ünal Adıgüzel , Turgay Öztürk , Harun Kaçar %T Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Karakuş, Yasin Tuğrul , Savran, Bircan , Dibeklioğlu, Saime Ergen , Adıgüzel, Ünal , Öztürk, Turgay , Kaçar, Harun . "Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2016): 23-27.