Yıl 2016, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 105 - 110 2016-07-01

Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit
Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi

Merve Gürses [1] , Özmert Muhammet Ali Özdemir [2] , Hacer Ergin [3] , Kazım Küçüktaşçı [4] , Turgut Ürey [5]

48 162

INTRODUCTION: Although respiratory syncytial virus (RSV) is a frequent agent in upper respiratory tract infections in children and adults, it usually causes lower respiratory tract infections (LRTI) such as bronchiolitis or pneumonia in newborns and infants. Chronic lung disease, congenital heart disease and premature birth are important risk factors for severe RSV infection. In this study, newborns hospitalized and treated in neonatal intensive care unit (NICU) due to LRTI and who had an identified infection with RSV were retrospectively evaluated and discussed with literature.METHODS: In this study, demographic and clinical characteristics of newborns admitted in NICU because of LRTI due to RSV infection between February-March 2014 were evaluated. The presence of RSV was investigated with the method of PCR in nasopharyngeal swab specimens of the cases, and the results were compared with clinical and laboratory data.RESULTS: Seven of eleven patients with nasopharyngeal swab specimens were detected RSV-A positive in the respiratory panel, and among these, a rhinovirus concurrence was detected in one patient, and a coronavirus concurrence was detected in another patient. One of the other four cases showed only adenovirus positivity, one patient was detected only coronavirus and the remaining two patients had normal respiratory panel. Three of the RSV-A positive patients were premature and two of them had congenital heart disease. In these cases with the clinical symptoms of LRTI, 28.5% of co-infection was detected. After appropriate hydration and oxygenation, they were discharged with healing in a short time and followed as an outpatient.DISCUSSION AND CONCLUSION: RSV infection is an important cause of LRTI in both preterm and term newborns. Although patients with premature birth and congenital heart disease show more severe clinical course, they can be successfully treated with early diagnosis and appropriate therapy.
GİRİŞ ve AMAÇ: Büyük çocuklarda sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu etkeni olan respiratuvar sinsisyal virüs (RSV), süt çocuklarında ve yenidoğanlarda genellikle bronşiolit veya pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) nedenidir. Kronik akciğer hastalığı, konjenital kalp hastalığı ve prematüre doğum ağır RSV enfeksiyonu için önemli risk faktörleridir. Bu çalışmada, ASYE nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YYBÜ)’ye yatırılan ve RSV saptanan yenidoğan olgular literatür eşliğinde tartışılarak; yenidoğanlarda RSV enfeksiyonunun önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, ASYE tanısı ile Şubat-Mart 2014 tarihleri arasında YYBÜ’ye yatırılan, nazofaringeal sürüntü örneklerinde PCR yöntemi ile RSV saptanan olguların demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirildi. BULGULAR: On bir olgunun yedisinin nazofaringeal sürüntü örneği solunum panelinde RSV-A saptandı; bunların birinde rinovirüs birinde ise koronavirüs birlikteliği vardı. Diğer dört olgunun birinde sadece adenovirüs, birinde koronavirüs pozitif saptanmış olup; kalan iki olgunun solunum panelinde etken bulunamadı. RSV-A pozitif olguların üçü prematüre ve ikisi konjenital kalp hastasıydı. ASYE kliniği ile başvuran bu olgularda %28.5 ko-infeksiyon saptandı. Uygun semptomatik tedavi ile kısa sürede şifayla taburcu edilerek ayaktan izleme alındılar.TARTIŞMA ve SONUÇ: RSV enfeksiyonu hem preterm hem de term yenidoğanlarda ASYE'nin önemli nedenlerinden biridir. Prematüre doğum ve konjenital kalp hastalığı olanlarda daha ağır klinik seyir görülse de erken tanı ve uygun tedaviyle başarılı sonuçlar alınabilmektedir.
Konular
Diğer ID JA29BE38AB
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Merve Gürses

Yazar: Özmert Muhammet Ali Özdemir

Yazar: Hacer Ergin

Yazar: Kazım Küçüktaşçı

Yazar: Turgut Ürey

Bibtex @ { patd393005, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {105 - 110}, doi = {}, title = {Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Özdemir, Özmert Muhammet Ali and Ürey, Turgut and Gürses, Merve and Küçüktaşçı, Kazım and Ergin, Hacer} }
APA Gürses, M , Özdemir, Ö , Ergin, H , Küçüktaşçı, K , Ürey, T . (2016). Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 105-110. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35385/393005
MLA Gürses, M , Özdemir, Ö , Ergin, H , Küçüktaşçı, K , Ürey, T . "Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 105-110 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35385/393005>
Chicago Gürses, M , Özdemir, Ö , Ergin, H , Küçüktaşçı, K , Ürey, T . "Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 105-110
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi AU - Merve Gürses , Özmert Muhammet Ali Özdemir , Hacer Ergin , Kazım Küçüktaşçı , Turgut Ürey Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 110 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi %A Merve Gürses , Özmert Muhammet Ali Özdemir , Hacer Ergin , Kazım Küçüktaşçı , Turgut Ürey %T Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Gürses, Merve , Özdemir, Özmert Muhammet Ali , Ergin, Hacer , Küçüktaşçı, Kazım , Ürey, Turgut . "Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2016): 105-110.