Yıl 2016, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 117 - 124 2016-07-01

Physical activity levels and related factors at teaching stuffs in Pamukkale University medicine school
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler

Özgür Sevinç [1] , Bekir Büyükakın [2] , Türker Bekar [3] , Süleyman Utku Uzun [4]

66 157

INTRODUCTION: Aim of this study is to determine physical activity levels and related factors at teaching stuffs in Pamukkale University medicine school METHODS: Two hundred and thirty teaching stuffs in Pamukkale University Medicine school were the universe of this cross-sectional study. It was studied on the universe without performing sampling. A questionnaire was applied to determine physical activity levels and related factors among Educational Staff in Pamukkale University medicine schooll. Physical activity levels of the participants was determined by International Physical Activity Questionnaire – Long Form. The study was completed in october 2014. Descriptive statistics were applied for all the data for statistical analysis (mean and standard deviation). Chi-square test was used in the analysis of the research on the physical activity levels Between the dependent variable and the independent variablesRESULTS: %40.2 (n=69) of the participants were female and %59.8 (n=103) were male. International Physical Activity Questionaire mean scores and standard deviations of the participants were; 1225,2±1617,7 for walking, 26,7±164,5 for cycling, 1438,7±2805,5 for moderate physical activity, 2043,4±5135,9 for vigorius physical activity and it was found 4734,2±7925,9 for total physical activity.DISCUSSION AND CONCLUSION: Only 36.5% of the participants were sufficiently active and it was lower than our expectations. In surgical sciences devisions; 47.4% of the participants were sufficiently active and this rate was way higher than medical sciences division and basic sciences division. This difference may be caused by busy schedule of the surgery sciences divisions’. Studies with different faculty of participants to examine the factors that affect physical activity level in a more detailed way are needed to be done.
GİRİŞ ve AMAÇ: Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinin fiziksel aktivite düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki bu çalışmanın evrenini, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan 230 kişi oluşturmaktadır. Örnek seçimine gidilmeden evren üzerinde çalışılmıştır. Çalışmaya katılan öğretim üyelerine fiziksel aktivite düzeyleri ve etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçlayan bir anket formu uygulanmıştır. Katılanların fiziksel aktivite düzeyleri ise 2003 yılında Craig ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-International Physical Activity Questionnaire” uzun formu ile saptanmıştır.BULGULAR: PAÜ Tıp Fakültesi'nde araştırmaya katılan öğretim üyelerinin 69’u (%40,2) kadın, 103’ü (%59,8) erkekti. Araştırmaya katılan öğretim üyelerinin “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi” nden elde ettikleri puan ortalamalarına göre; yürüme skoru 1225,2±1617,7; bisiklet skoru 26,7±164,5; orta düzeyde fiziksel aktivite skoru 1438,7±2805,5; şiddetli fizik aktivite skoru 2043,4±5135,9 ve toplam fiziksel aktivite skoru 4734,2±7925,9 olarak bulunmuştur.TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğretim üyelerinin yalnızca %36,5’inin yeterli düzeyde fiziksel aktiviteye sahip olduklarını bulmamız beklentimizin altında kalmıştır. Cerrahi bölümlerdeki öğretim üyelerinin %47,4’ü yeterli düzeyde aktivite gösterirken bu oran temel ve dahili bilimlerdekilerde görev yapan öğretim üyelerinden oldukça yüksektir. Bu farklılık cerrahi branşlarda görev yapanların daha yoğun iş temposu yaşamalarından kaynaklanmış olabilir.
Konular
Diğer ID JA27CG38AD
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özgür Sevinç

Yazar: Bekir Büyükakın

Yazar: Türker Bekar

Yazar: Süleyman Utku Uzun

Bibtex @ { patd393006, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {117 - 124}, doi = {}, title = {Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler}, key = {cite}, author = {Sevinç, Özgür and Bekar, Türker and Uzun, Süleyman Utku and Büyükakın, Bekir} }
APA Sevinç, Ö , Büyükakın, B , Bekar, T , Uzun, S . (2016). Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 117-124. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35385/393006
MLA Sevinç, Ö , Büyükakın, B , Bekar, T , Uzun, S . "Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 117-124 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35385/393006>
Chicago Sevinç, Ö , Büyükakın, B , Bekar, T , Uzun, S . "Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 117-124
RIS TY - JOUR T1 - Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler AU - Özgür Sevinç , Bekir Büyükakın , Türker Bekar , Süleyman Utku Uzun Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 124 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler %A Özgür Sevinç , Bekir Büyükakın , Türker Bekar , Süleyman Utku Uzun %T Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Sevinç, Özgür , Büyükakın, Bekir , Bekar, Türker , Uzun, Süleyman Utku . "Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2016): 117-124.