Yıl 2016, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 171 - 179 2016-07-01

Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review
Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme

Filiz Kabu Hergül [1] , Meryem Yavuz [2]

103 222

Aim: Surgical site infections are serious problems in surgical departments for increasing mortality, morbidity, hospitalization duration, and cost. In this study it was aimed to review high-level evidence studies regarding the effect of preoperative antiseptic showering on surgical site infections.Materials and Methods: A total of 1034 studies published between 2005 and 2014 were examined and 17 international publications were included and evaluated in terms of comparison, limitation and results. Results: It was seen as a result of this systematic review that some studies reported that preoperative showering or bathing with antiseptic decreased the risk of surgical site infection. It was also revealed that the safety and efficiency of body cleaning products were related to appropriate timing and number of applying them. Besides, it was also seen that the rate of surgical site infection in patients having preoperative shower with chlorhexidine was lower compared to patients using other products. Conclusions: It is thought that preoperative showering in the appropriate time and with appropriate antiseptic solutions might increase the chance of decreasing surgical site infections and contribute to providing quality health service by decreasing the cost.
Amaç: Cerrahi alan enfeksiyonları; mortaliteyi, morbiditeyi, hastanede yatış süresini ve maliyeti arttırması bakımından cerrahi servislerinin ciddi bir problemidir. Bu çalışmada; ameliyat öncesi antiseptik duşun, cerrahi alan enfeksiyonlarına etkisi ile ilgili kanıt düzeyi yüksek çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Konuyla ilgili 2005 ile 2014 tarihleri arasında yayınlanmış 1034 çalışma incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun toplam 17 yurtdışı yayın çalışma kapsamına alınmış ve karşılaştırma, sınırlılık ve sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Bu sistematik inceleme sonunda ameliyat öncesi yapılan antiseptikli duş veya banyonun, cerrahi alan enfeksiyonu riskini azaltan bir etkiye sahip olduğunu belirten çalışmaların olduğu görülmüştür. Vücut temizleme ürünlerinin güvenliği ve etkinliğinin, uygun zamanlama ve uygulama sayısı ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca klorheksidin ile ameliyat öncesi duş alan hastalarda; cerrahi alan enfeksiyonunun görülme oranının, diğer malzemelere göre daha az olduğu görülmüştür. Sonuç: Uygun zamanda, uygun antiseptik solüsyonla yapılacak ameliyat öncesi duşun; cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemedeki başarı şansını arttıracağı, maliyeti azaltarak kaliteli sağlık hizmetinin sağlanmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Konular
Diğer ID JA78HV75AR
Dergi Bölümü Derleme
Yazarlar

Yazar: Filiz Kabu Hergül

Yazar: Meryem Yavuz

Bibtex @ { patd393011, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {171 - 179}, doi = {}, title = {Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme}, key = {cite}, author = {Yavuz, Meryem and Hergül, Filiz Kabu} }
APA Hergül, F , Yavuz, M . (2016). Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 171-179. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35385/393011
MLA Hergül, F , Yavuz, M . "Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 171-179 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35385/393011>
Chicago Hergül, F , Yavuz, M . "Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 171-179
RIS TY - JOUR T1 - Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme AU - Filiz Kabu Hergül , Meryem Yavuz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 179 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme %A Filiz Kabu Hergül , Meryem Yavuz %T Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Hergül, Filiz Kabu , Yavuz, Meryem . "Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2016): 171-179.