Yıl 2016, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 180 - 187 2016-10-01

Comparison of ultrasonography and dual echo magnetic resonance imaging in the diagnosis of fatty liver disease
Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması

Bilge Öztoprak [1] , Mehmet Haydar Atalar [2] , Hakan Alagözlü [3]

39 195

INTRODUCTION: Fatty liver disease is a common cause of chronic liver disease affecting approximately one-third of the population. It is characterized by fatty infiltration of hepatocytes. It represents a spectrum of diseases including simple steatosis, steatohepatitis, fibrosis and cirrhosis. Ultrasonography, computerized tomography and magnetic resonance imaging can be used for the radiologic diagnosis of fatty liver. The aim of this study is to compare the diagnostic accuracy of US and dual echo magnetic resonance imaging in detecting fatty liver.METHODS: Magnetic resonance images and ultrasound reports obtained in the same 30 days of 112 patients out of 179 patients were evaluated retrospectively. Chemical shift-based dual echo in-phase and out-of-phase images were compared to sonographic findings for the presence of hepatic steatosis, the degree of steatosis and the extend of liver involvement. Signal intensity differences in in- and out-of-phase images were calculated to quantify the fat fraction in the liver.RESULTS: Out of 112 patients, 55 and 62 were diagnosed with fatty liver with ultrasound and magnetic resonance imaging, respectively. The difference between two radiologic techniques in detecting steatosis was not statistically significant (p=0839). However, the difference between ultrasonography and magnetic resonance imaging with respect to the degree of liver steatosis and heterogeneity of liver involvement were statistically significant (p=0.004 and p
GİRİŞ ve AMAÇ: Yağlı karaciğer hastalığı toplumun yaklaşık üçte birini etkileyen bir kronik karaciğer hastalığıdır. Hepatositler içinde yağ birikimi ile karakterizedir. Yağlı karaciğer hastalığı basit steatozdan, steatohepatit, fibozis ve siroza kadar giden geniş bir hastalık spektrumunu kapsar. Yağlı karaciğer hastalığının radyolojik tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik resonans görüntüleme kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı yağlı karaciğer hastalığının tanısında ultrason ve dual eko manyetik resonans görüntülemeyi karşılaştırmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: İncelenen 179 hastadan 112’sinin aynı ay içinde elde edilmiş manyetik rezonans görüntüleri ve ultrason raporları retrospektif olarak değerlendirildi. Kimyasal kayma etkisine dayalı dual eko iç-dış fazlı manyetik rezonans görüntüleri karaciğer yağlanmasının varlığı, derecesi ve yaygınlığı bakımından ultrason raporları ile karşılaştırıldı. Hepatik yağ oranını hesaplamak için iç ve dış fazlı görüntülerin sinyal şiddeti farkına dayalı bir formül kullanıldı. BULGULAR: Ultrason ile 112 hastanın 55’inde, dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile 112 hastanın 62’sinde yağlı karaciğer tespit edildi. Yağlanmanın tespitinde iki teknik arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı (p=0839). Ancak, karaciğer yağlanmasının derecelendirmesinde ve karaciğer tutulumunun heterojenitesini belirlemede ultrason ile manyetik rezonans görüntüleme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (sırasıyla, p=0.004 ve p
Konular
Diğer ID JA95UR98JJ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Bilge Öztoprak

Yazar: Mehmet Haydar Atalar

Yazar: Hakan Alagözlü

Bibtex @ { patd393012, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {180 - 187}, doi = {}, title = {Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Atalar, Mehmet Haydar and Alagözlü, Hakan and Öztoprak, Bilge} }
APA Öztoprak, B , Atalar, M , Alagözlü, H . (2016). Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 180-187. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35386/393012
MLA Öztoprak, B , Atalar, M , Alagözlü, H . "Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 180-187 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35386/393012>
Chicago Öztoprak, B , Atalar, M , Alagözlü, H . "Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 180-187
RIS TY - JOUR T1 - Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması AU - Bilge Öztoprak , Mehmet Haydar Atalar , Hakan Alagözlü Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 187 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması %A Bilge Öztoprak , Mehmet Haydar Atalar , Hakan Alagözlü %T Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Öztoprak, Bilge , Atalar, Mehmet Haydar , Alagözlü, Hakan . "Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2016): 180-187.