Yıl 2016, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 196 - 202 2016-10-01

Evaluation of volume distribution in chronic kidney disease children with bioelectrical impedance analysis
Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi

Dilek Yılmaz [1] , Ferah Sönmez [2] , Sacide Karakaş [3] , Önder Yavaşcan [4] , Nejat Aksu [5] , İmran Kurt Ömürlü [6] , Çiğdem Yenisey [7]

49 120

Purpose: Excess extracellular volume is a major clinical problem in patients with chronic kidney disease and it can cause mortality. However, the detection of disrupted volume distribution in children with chronic kidney disease is difficult. In this study, we aimed to assessment of body hydration status of chronic kidney disease with bioelectrical impedance analysis. Materials and methods:The study included a total of 52 patients (peritoneal dialysis=16, hemodialysis=12, chronic kidney disease stages 3-4= 24) and 46 healthy children. Each child’s body fluid compositions was measured by bioelectrical impedance analyzer (BIA 101) (50 kHz fixed frequency with the conventional tetrapolar technique). Intracellular fluid, extracellular fluid, and total body water were calculated from obtained values. The Kruskal Wallis, independent sample t-way variance analysis and t-test were used for statistical analysis. Results: When the children were evaluated for excess liquid and dispersion, extracellular fluid and total body water were not different between patient and control groups. However, cardiothoracic ratio measurements in peritoneal dialysis and hemodialysis patients were detected significantly higher than pre-dialysis control groups. Conclusion: Since healthy subjects’ hydration level is referred for the calculation of bioelectrical impedance analysis, the results of impaired fluid distribution in children with chronic kidney disease was thought to be controversial.
Amaç: Kronik böbrek hastalarında, vücuttaki sıvı fazlalığının neden olduğu sorunlar mortaliteye neden olabilir. Fakat, kronik böbrek hastalıklı çocuklarda bozulmuş sıvı dağılımının saptanması oldukça zordur. Bu çalışmada, ileri evre kronik böbrek hastalıklı çocukların vücut sıvı dağılımlarının, biyoimpedans analiz yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 52 hasta (periton diyalizi=16, hemodiyaliz=12, kronik böbrek hastalıklı evre 3-4=24) ve 46 sağlıklı çocuk alındı. Her çocuğun vücut sıvı kompozisyonu 50 kHz sabit frekanslı biyoimpedans analiz (BİA 101) cihazıyla değerlendirildi. Hücre içi sıvı, hücre dışı sıvı ve toplam vücut sıvısı elde edilen verilerden hesaplandı. İstatiksel değerlendirmede t testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Bulgular: Sıvı dağılımı ve fazlalığı açısından çalışmaya katılan çocuklar değerlendirildiğinde; biyoimpedans analiz ile ölçülen toplam vücut sıvısı ve hücre dışı sıvı değerleri, çalışma grubu ile kontrol grubu arasında farklı bulunmadı. Fakat, periton diyalizi ve hemodiyaliz hastalarının kardiyotorasik oranları prediyaliz ve kontrol grubuna göre anlamlı yüksek saptandı. Sonuç: Bu çalışmada, biyoimpedans analiz ile hesaplamada sağlıklı kişilerin hidrasyon durumu göz önüne alındığı için, sıvı dağılımı bozuk olan kronik böbrek hastalıklı çocuklardaki sonuçların güvenilirliğinin tartışmalı olduğu düşünüldü
Konular
Diğer ID JA63BE62YD
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Dilek Yılmaz

Yazar: Ferah Sönmez

Yazar: Sacide Karakaş

Yazar: Önder Yavaşcan

Yazar: Nejat Aksu

Yazar: İmran Kurt Ömürlü

Yazar: Çiğdem Yenisey

Bibtex @ { patd393016, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {196 - 202}, doi = {}, title = {Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Ömürlü, İmran Kurt and Yavaşcan, Önder and Yenisey, Çiğdem and Karakaş, Sacide and Aksu, Nejat and Sönmez, Ferah and Yılmaz, Dilek} }
APA Yılmaz, D , Sönmez, F , Karakaş, S , Yavaşcan, Ö , Aksu, N , Ömürlü, İ , Yenisey, Ç . (2016). Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 196-202. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35386/393016
MLA Yılmaz, D , Sönmez, F , Karakaş, S , Yavaşcan, Ö , Aksu, N , Ömürlü, İ , Yenisey, Ç . "Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 196-202 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35386/393016>
Chicago Yılmaz, D , Sönmez, F , Karakaş, S , Yavaşcan, Ö , Aksu, N , Ömürlü, İ , Yenisey, Ç . "Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2016): 196-202
RIS TY - JOUR T1 - Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi AU - Dilek Yılmaz , Ferah Sönmez , Sacide Karakaş , Önder Yavaşcan , Nejat Aksu , İmran Kurt Ömürlü , Çiğdem Yenisey Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 202 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi %A Dilek Yılmaz , Ferah Sönmez , Sacide Karakaş , Önder Yavaşcan , Nejat Aksu , İmran Kurt Ömürlü , Çiğdem Yenisey %T Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Yılmaz, Dilek , Sönmez, Ferah , Karakaş, Sacide , Yavaşcan, Önder , Aksu, Nejat , Ömürlü, İmran Kurt , Yenisey, Çiğdem . "Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2016): 196-202.