Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 120 - 128 2017-07-01

Magnetic resonance imaging findings in central nervous system cavernous venous malformations
Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Furkan Ufuk [1]

42 76

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate the clinical and magnetic resonance imaging (MRI) findings of patients with central nervous system cavernous venous malformation (CVM).METHODS: We retrospectively evaluated the MRI findings of patients with cavernous malformation. MRI protocol included non-enhanced and contrast-enhanced T1-weighted sequences, T2-weighted sequences, fluid-attenuated inversion-recovery (FLAIR) and diffusion-weighted imaging (DWI) sequences. Images were reviewed to assess the location, CVMs type, number, hemosiderin rings shape, accompanying development venous angioma (DVA) or capillary telangiectasia, volume and contrast-enhancement of the lesions. RESULTS: Forty-one patients (40,8 + 16,8 years) with 61 CVM were evaluated. Of 61 CVMs 53 (86,9%) were in cerebrum, 3 (4,9%) in brainstem, 3 (4,9%) in cervical spinal cord, 2 (3,2%) in cerebellum. The CVM volume range was 0,27-1,33 ml (mean + std; 0,59 + 0,20). Forty-two of them (68.8%) had discontinuous hemosiderin rings and 19 (31.2%) continuous ones. Thirty-nine (63,9%) of the CVM’s were of type 2, 15 (24,6%) Type 1, 5 (8,1%) Type 3 and 2 (3,2%) type 4. While there were not contrast enhancement in 51 (83,6%) of CVMs, contrast enhancement was observed in 10 (16,4%). Contrast enhancement was not significantly associated with CVM volumes (p=0,251). In 6 patients (14,6%), CVM was accompanied by DVA.DISCUSSION AND CONCLUSION: CVMs can be found anywhere in the central nervous system and most often show cerebral distribution. CVMs with cerebral distribution are most commonly found in the subcortical area. CVMs often do not show contrast enhancement on MRI and there was no significant relationship between contrast enhancement and CVMs volume.
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonu (KVM) olan hastaların klinik ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını değerlendirmektir.YÖNTEM ve GEREÇLER: Kavernöz venöz malformasyonu olan hastaların MRG bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. MR protokolü, kontrastsız ve kontrastlı T1-ağırlıklı görüntüleri, T2-ağırlıklı görüntüleri, fluid-attenuated inversion-recovery (FLAIR) ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) sekanslarını içermekteydi. Görüntülerde KVM lokalizasyonu, tipi, sayısı, hemosiderin halka şekli, eşlik eden gelişimsel venöz anomali (GVA) veya kapiller telanjiyektazi varlığı, lezyonların hacmi ve kontrast tutulumu değerlendirildi. BULGULAR: Toplamda 61 KVM bulunan 41 hasta (40,8 + 16,8 yıl) değerlendirildi. Altmış bir KVM’nin 53'ü (%86,9) serebrumda, 3'ü (%4,9) beyin sapında, 3'ü (%4,9) servikal omurilikte, 2'si (%3,2) serebellumda idi. KVM hacim aralığı 0,27 ila 1,33 ml (ortalama + std; 0,59 + 0,20) arasında idi. Bunların 42'sinde (%68,8) kesintili hemosiderin halkası ve 19'unda (%31,2) kesintisiz hemosiderin halkası vardı. KVM'lerin 39'u (%63,9) tip 2, 15'i (%24,6) Tip 1, 5'i (%8,1) Tip 3 ve 2'si (%3,2) tip 4 idi. 51 (%83,6) KVM’de kontrast tutulumu saptanmazken, 10’unda (%16,4) kontrast tutulumu gözlendi. Kontrast tutulumu ile KVM hacmi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p = 0,251). KVM bulunan 6 hastada (%14,6) eşlik eden DVA saptandı.TARTIŞMA ve SONUÇ: KVM’ler santral sinir sisteminde herhangi bir yerde bulunabileceği gibi en sık serebral dağılım gösterirler. Serebral dağılım gösteren KVM’ler ise en sık subkortikal alanda bulunurlar. KVM’ler MRG’de büyük oranda kontrast tutulumu göstermez ve kontrast tutulumu ile lezyon hacmi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.
Konular
Diğer ID JA43DZ82DD
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Furkan Ufuk

Bibtex @ { patd393055, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {120 - 128}, doi = {}, title = {Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları}, key = {cite}, author = {Ufuk, Furkan} }
APA Ufuk, F . (2017). Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (2), 120-128. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35389/393055
MLA Ufuk, F . "Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 120-128 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35389/393055>
Chicago Ufuk, F . "Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 120-128
RIS TY - JOUR T1 - Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları AU - Furkan Ufuk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 128 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları %A Furkan Ufuk %T Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Ufuk, Furkan . "Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 2 (Temmuz 2017): 120-128.