Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 130 - 134 2017-07-01

A safe and cheap method for closing the appendiceal stump in laparoscopic appendectomy: Hand made loop
Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop

Zeki Özsoy [1] , İsmail Okan [2] , Zafer Özmen [3]

38 49

INTRODUCTION: Our aim in this study is to describe the handmade loop as a modified technique for closing the appendiceal stump and discuss its effects on outcome. METHODS: Patients who underwent laparoscopic appendectomy due to acute appendicitis between January 2012 and January 2015 and in whom the handmade loop technique was used were included in the study.The demographic and clinical findings, surgical complications and length of stay in hospital were all retrieved from patients files. Results were discussed with relevant literature. RESULTS: A total of 197 patients were enrolled in the study. 111 male (56.3%) and 86 female (43.6%) patients were operated. Median age of the patients was 30.9 ± 12.9. The mean operative time was 52.5 ± 20.4 minutes. In 14 patients (7.1%) a complicated appendicitis (perforation/ abscess) was observed. Mean duration of hospital stay was 2.49 ± 1.25 days. !8 patients (9.1%) experienced post op complications. These were trocar site infection in 12 patients, postoperative ileus in the early postoperative period in 4 patients, and one pelvic abscess (treated with percutaneous drainage). None required re operation.DISCUSSION AND CONCLUSION: The handmade loop is a safe method to close the appendix stump in laparoscopic appendectomy. Using this method can reduce the cost of laparoscopic appendectomy.
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile apendiks güdüğünün kapatılmasında modifiye bir teknik olarak el yapımı loop kullanımının ameliyat sonuçları üzerinde etkisini araştırmayı hedefledik. YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ile Ocak 2015 tarihleri arasında kliniğimizde akut apandisit tanısıyla laparoskopik apendektomi yapılan hastalardan güdük kapatılmasında el yapımı loop kullanılan hastalar belirlendi. Hastaların demografik verileri, ameliyat ve hastanede kalış süreleri ile komplikasyonları incelendi. Sonuçlar literatür verileri eşliğinde tartışıldı.BULGULAR: Toplam 197 hasta çalışmaya alındı. Bunlardan 111'i erkek (% 56,3), 86'sı kadın (%43,6) idi. Yaş ortalaması 30,9 ± 12,9 idi. Ortalama ameliyat süresi 52,5 ± 20,4 dakika idi. Hastaların 14 tanesinde (% 7,1) komplike apandisit (perforasyon/apse) mevcuttu. Ortalama hastanede kalış süresi 2,49 ± 1,25 gündü. 18 hastada (%9,1) postoperatif komplikasyon gelişti. Bunlardan 12'si trokar yeri enfeksiyonu, 4'ü postoperatif erken dönemde ileus ve 1 tanesinde postoperatif pelvik apse (perkütan drenaj ile tedavi edildi) idi. Tekrar ameliyata alınan hastamız olmadı.TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik apendektomide apendiks güdüğünü el yapımı loop ile kapatmak güvenlidir. Bu yöntemin kullanılması laparoskopik apendektomi maliyetini azaltabilir.
Konular
Diğer ID JA48PY56TR
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zeki Özsoy

Yazar: İsmail Okan

Yazar: Zafer Özmen

Bibtex @ { patd393058, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {130 - 134}, doi = {}, title = {Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop}, key = {cite}, author = {Okan, İsmail and Özsoy, Zeki and Özmen, Zafer} }
APA Özsoy, Z , Okan, İ , Özmen, Z . (2017). Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (2), 130-134. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35389/393058
MLA Özsoy, Z , Okan, İ , Özmen, Z . "Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 130-134 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35389/393058>
Chicago Özsoy, Z , Okan, İ , Özmen, Z . "Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 130-134
RIS TY - JOUR T1 - Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop AU - Zeki Özsoy , İsmail Okan , Zafer Özmen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 134 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop %A Zeki Özsoy , İsmail Okan , Zafer Özmen %T Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Özsoy, Zeki , Okan, İsmail , Özmen, Zafer . "Laparoskopik appendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında kolay ve ucuz bir yöntem: El yapımı loop". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 2 (Temmuz 2017): 130-134.