Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 182 - 186 2017-07-01

Preplasental and subchorionic massive hematoma in the third trimester: an overview of the definition of antenatal bleeding and hematomas; Case Report and Literature Review
Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme

Ibrahim Alanbay [1] , Mustafa Öztürk [2] , Fahri Burçin Fıratlıgil [3] , Kazım Emre Karaşahin [4]

47 176

Subchorionic hematoma occurs between myometrium and placental membrane and / or placental border; under the chorionic plaque. Pre- placental hemorrhage occurs between placenta and amniotic liquid/placental membranes; under the fetal membranes (amnion). Subchorionic and pre- placental hemorrhage have similar pathogenesis and clinical features. Massive subchorionic hematoma and pre- placental hematoma were seen at the same time in our 3th trimester case. The patient applied to our clinics for vaginal bleeding in 27th gestational week. On the third week follow-up, the patient was transfused 3 units erythrocytes suspension and 2 units fresh frozen plasma because of the hemoglobin level was 7 g/dl and the fibrinogen level was 200 mg/dl. Massive subchorionic hematoma in the third trimester had persisted more than 5 weeks without affecting the fetal perfusion. On fifth week follow-up, in the 32th week of pregnancy, the patient underwent cesarean section because of previous cesarean section, having contractions and cervical dilatation. Massive subchrorionic hematoma persists to the delivery time with giving a healthy newborn or with badly affected pregnancy. True anatomic diagnosis of the antepartum hemorrhage is important for correct approach.
Subkoryonik hematom; koryonik plak altında, miyometriyum ile plasental membran ve/veya plasenta sınırı arasında oluşur. Preplasental kanama; fetal membranların (amnion) altında plasenta ile amniotik sıvı/plasental membranlar arasında oluşur. Subkoryonik ve preplasental kanamalar benzer patogenez ve klinik özellikleri taşır. 3. Trimester olgumuzda, masif subkoryonik hematomla preplasental hematomun aynı anda görülmüştür. 27. gebelik haftasında vaginal kanama şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Takibinin 3. haftasında hastanın hemoglobin değeri 7 g/dl, fibrinojen değerleri 200 mg/dl olması üzerine, hastaya 3 Ünite Eritrosit süspansiyonu ve 2 ünite taze donmuş plazma verildi. Masif subkoryonik kanama 3. trimestr’de fetal perfüzyonu etkilemeden 5 haftadan fazla persiste etmiştir. Hastanın takibinin 5. haftasında kontraksiyon başlaması, servikal dilatasyon saptanması ve sezaryen öyküsünden dolayı 32. haftada sezaryen işlemi uygulandı. Masif subkoryonik kanamalar doğuma kadar persiste olarak sağlıklı doğum ile sonuçlanabileceği gibi, kötü gebelik prognozlarına da yol açabilir. Doğru yaklaşım için doğru anatomik tanı gebelik kanamalarında önem taşır.
Konular
Diğer ID JA55TG89NC
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ibrahim Alanbay

Yazar: Mustafa Öztürk

Yazar: Fahri Burçin Fıratlıgil

Yazar: Kazım Emre Karaşahin

Bibtex @ { patd393072, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {182 - 186}, doi = {}, title = {Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme}, key = {cite}, author = {Öztürk, Mustafa and Karaşahin, Kazım Emre and Alanbay, Ibrahim and Fıratlıgil, Fahri Burçin} }
APA Alanbay, I , Öztürk, M , Fıratlıgil, F , Karaşahin, K . (2017). Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (2), 182-186. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35389/393072
MLA Alanbay, I , Öztürk, M , Fıratlıgil, F , Karaşahin, K . "Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 182-186 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35389/393072>
Chicago Alanbay, I , Öztürk, M , Fıratlıgil, F , Karaşahin, K . "Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 182-186
RIS TY - JOUR T1 - Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme AU - Ibrahim Alanbay , Mustafa Öztürk , Fahri Burçin Fıratlıgil , Kazım Emre Karaşahin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 186 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme %A Ibrahim Alanbay , Mustafa Öztürk , Fahri Burçin Fıratlıgil , Kazım Emre Karaşahin %T Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Alanbay, Ibrahim , Öztürk, Mustafa , Fıratlıgil, Fahri Burçin , Karaşahin, Kazım Emre . "Üçüncü Trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve Literatür Derleme". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 2 (Temmuz 2017): 182-186.