Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3, Sayfalar 216 - 220 2017-10-01

Influence of promoter region of TNF-α gene polymorphisms on anti-TNF treatment in rheumatoid arthritis: Preliminary report
Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma

Türkan Turgay [1] , Ali Aydeniz [2] , Sacide Pehlivan [3] , Mustafa Pehlivan [4] , Özlem Altındağ [5] , Savaş Gürsoy [6]

46 85

INTRODUCTION: The aim of this study was to explore the association between promotor polymorphisms in tumor necrosis factor α (TNF-α) gene and disease activity, clinical parameters and response to different treatments in rheumatoid arthritis patients.METHODS: We analyzed single nucleotide polymorphisms (-308, -238 and -857) in TNF-α gene in 65 patients with active RA who were treated with DMARD or anti-TNF therapy and in 70 control ones who had no rheumatologic problems. TNF-α genotyping were performed by the PCR-RFLP method. Clinical responses were compared by using disease activity score, VAS and health assessment questionnaire at baseline and after 6 months of treatment. RESULTS: A significant positive association was observed at TNF-857 CC genotype in RA patients (p=0.046). At the six months the mean VAS, HAQ and DAS 28 improvement was not significant among groups. Improvement in DAS score was significantly better in -308 GG genotype than -308 AG genotype in anti-TNF subgroup. DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggest that TNF-857 CC genotype may be associated with susceptibility to disease and polymorphism in TNF-308 genotype may have an effect in response to therapy. Further studies should be warranted to establish TNF-α polymorphisms and susceptibility and response to treatment inrheumatoid arthritis patients.
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı romatoid artrit hastalarında tümör nekrozis alfa geni (TNF-α) promotor polimorfizmi ile hastalık aktivitesi, klinik parametreler ve değişik tedavilere yanıt arasında ilişkiyi belirlemektir.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda DMARD veya anti-TNF tedavisi alan 65 aktif romatoid artrit hastası ve 70 romatolojik hastalığı olmayan kontrol grubunda -308, -238,-857 içeren TNF-α'nın tek nukleotid polimorfizmi PCR-RFLP yöntemi kullanılarak analiz edildi. Tedaviye klinik yanıt hastalık aktivite skoru, görsel analog ölçek ve sağlık değerlendirme anketi kullanılarak başlangıçta ve 6 aylık tedavi sonrasında değerlendirildi.BULGULAR: Romatoid artrit hastalarında TNF-857 CC genotipinin anlamlı olarak fazla olduğu saptandı. Altı aylık tedavi sonunda grupların VAS; HAQ ve hastalık aktivite skorlarında iyileşme benzer bulundu. Buna rağmen hastalık aktivite skorlarında iyileşme TNF grubundaki hastalarda -308 GG genotipi olanlarda -308 AG genotipi olanlara göre daha iyiydi.TARTIŞMA ve SONUÇ: Romatoid artrit hastalarında TNF-857 CC genotipinin hastalığı yatkınlık sağlayabileceği; aynı zamanda -308 genotinideki polimorfizmin tedaviye yanıtta bir rolü olabilir. Romatoid artrit hastalarında TNF-α polimorfizmi ve hastalığa yatkınlık ve tedaviye yanıtın belirlenmesinde ileri çalışmalara gereksinim vardır.
Konular
Diğer ID JA46NA87AA
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Türkan Turgay

Yazar: Ali Aydeniz

Yazar: Sacide Pehlivan

Yazar: Mustafa Pehlivan

Yazar: Özlem Altındağ

Yazar: Savaş Gürsoy

Bibtex @ { patd393388, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {216 - 220}, doi = {}, title = {Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma}, key = {cite}, author = {Altındağ, Özlem and Turgay, Türkan and Gürsoy, Savaş and Pehlivan, Sacide and Pehlivan, Mustafa and Aydeniz, Ali} }
APA Turgay, T , Aydeniz, A , Pehlivan, S , Pehlivan, M , Altındağ, Ö , Gürsoy, S . (2017). Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (3), 216-220. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35409/393388
MLA Turgay, T , Aydeniz, A , Pehlivan, S , Pehlivan, M , Altındağ, Ö , Gürsoy, S . "Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 216-220 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35409/393388>
Chicago Turgay, T , Aydeniz, A , Pehlivan, S , Pehlivan, M , Altındağ, Ö , Gürsoy, S . "Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 216-220
RIS TY - JOUR T1 - Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma AU - Türkan Turgay , Ali Aydeniz , Sacide Pehlivan , Mustafa Pehlivan , Özlem Altındağ , Savaş Gürsoy Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 216 EP - 220 VL - 10 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma %A Türkan Turgay , Ali Aydeniz , Sacide Pehlivan , Mustafa Pehlivan , Özlem Altındağ , Savaş Gürsoy %T Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Turgay, Türkan , Aydeniz, Ali , Pehlivan, Sacide , Pehlivan, Mustafa , Altındağ, Özlem , Gürsoy, Savaş . "Romatoid artritte TNF-α gen polimorfizmlerinin promoter bölgesinin anti-TNF tedavisine etkisi: Ön çalışma". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 3 (Ekim 2017): 216-220.