Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3, Sayfalar 234 - 241 2017-10-01

Antinuclear antibodies by IIF-ANA method in systemic rheumatic diseases
Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar

Songül Çildağ [1] , Berna Korkmazgil [2] , Yasemin Kara [3] , Hacer Kale [4] , Nesim Akın [5] , Taşkın Şentürk [6]

62 155

Purpose:Antinuclear antibodies have been used for years for diagnosis and follow-up of systemic rheumatic diseases. Indirect immunofluorescence assay (IIF) is the gold standard to reveal the presence of ANA (ANA). This study intends to investigate by the IF-ANA method the relation of ANA staining patterns, titration and antibodies types with systemic rheumatic diseases. Materials and methods:The study included 215 patients, who were being followed up in our clinic with the diagnosis of systemic rheumatic disease between September 2015 and December 2015, who had an ANApositive test and underwent subgroup analysis. ANA was tested using IIF method and ANA profile was tested by using a commercial kit with immunoblotting. ANA staining patterns, titration results, and results of antibodies types were compared with types of systemic rheumatic disease. Results:In the study, the most frequent ANA staining pattern was granular (34.4%) and homogeneous (33.5%) while the most frequent result in the subgroup analysis was R0-52 (28.8%), SS-A (24.1%), and ds-DNA (19.06%) positive. The most frequent ANA titration was 1/100, 1/320, 1/1000 and above, respectively. Conclusion:Although specific antibody positivity is higher in SLE and SSc, the existence of specific antibodies in different percentages in all the rheumatic diseases indicates the importance of using ANA with the clinic findings in the diagnosis and follow-up of systemic rheumatic disease.
Amaç:Antinükleer antikor, sistemik romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde yıllardır kullanılmaktadır. İndirekt immünfloresan (IIF) yöntem antinükleer antikor (ANA) varlığını tespit etmede altın standart yöntemdir. Bu çalışmanın amacı sistemik romatizmal hastalıklarda ANA boyanma tipleri, titrasyon ve antikor tiplerinin ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve yöntem:Çalışmaya Eylül-Aralık 2015 tarihleri arasında kliniğimize başvuran, ANA sonucu pozitif olup subgrup analizi yapılmış olan, yeni sistemik romatizmal hastalık tanısı konulmuş toplam 215 hasta dahil edildi. ANA, IIF yöntemiyle, ANA subgrupları immünblot yöntemi ile ticari kitler kullanılarak çalışıldı. ANA boyanma tipleri, titrasyon ve antikor tipleri, sistemik romatizmal hastalık tipleri ile karşılaştırıldı. Bulgular:Çalışmamızda en sık ANA boyanma tipi granüler (%34.3) ve homojen (%33.5) özellikte olup, antikor analizinde en sık R0-52 (%28.8), SS-A (%24.1) ve ds-DNA (%19.06) pozitifliği saptandı. ANA titrasyonu, sıklık sırasına göre 1/100, 1/320, 1/1000 ve üstü şeklinde idi. Sonuç:Spesifik antikor pozitifliklerinin en sık sistemik lupus eritematozus ve sistemik skleroderma’da görülmesine rağmen, değişen oranlarda tüm sistemik romatizmal hastalıklarda saptanması, tanı ve izlemde ANA’nın klinikle birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin önemini göstermektedir.
Konular
Diğer ID JA57RC64JV
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Songül Çildağ

Yazar: Berna Korkmazgil

Yazar: Yasemin Kara

Yazar: Hacer Kale

Yazar: Nesim Akın

Yazar: Taşkın Şentürk

Bibtex @ { patd393391, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {234 - 241}, doi = {}, title = {Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar}, key = {cite}, author = {Kara, Yasemin and Şentürk, Taşkın and Çildağ, Songül and Akın, Nesim and Kale, Hacer and Korkmazgil, Berna} }
APA Çildağ, S , Korkmazgil, B , Kara, Y , Kale, H , Akın, N , Şentürk, T . (2017). Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (3), 234-241. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35409/393391
MLA Çildağ, S , Korkmazgil, B , Kara, Y , Kale, H , Akın, N , Şentürk, T . "Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 234-241 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35409/393391>
Chicago Çildağ, S , Korkmazgil, B , Kara, Y , Kale, H , Akın, N , Şentürk, T . "Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 234-241
RIS TY - JOUR T1 - Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar AU - Songül Çildağ , Berna Korkmazgil , Yasemin Kara , Hacer Kale , Nesim Akın , Taşkın Şentürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 241 VL - 10 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar %A Songül Çildağ , Berna Korkmazgil , Yasemin Kara , Hacer Kale , Nesim Akın , Taşkın Şentürk %T Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Çildağ, Songül , Korkmazgil, Berna , Kara, Yasemin , Kale, Hacer , Akın, Nesim , Şentürk, Taşkın . "Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 3 (Ekim 2017): 234-241.