Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3, Sayfalar 250 - 257 2017-10-01

Obesity prevalence and related risk factors in women who apply to nutrition and diet clinic in Izmir
İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi

Gülşah KANER [1] , Nilgün SEREMET KÜRKLÜ [2] , Kübra TEL ADIGÜZEL [3] , Ezgi BELLİKCİ KOYU [4]

94 212

INTRODUCTION: To assess the prevalence of obesity and its risk factors in 20-49 year old women who admitted to diet clinic.METHODS: This study was carried out with 1117 women. Body Mass Index was calculated by the formula: body weight/height (kg/m²), body composition was assessed by bioelectrical impedance analysis; waist circumference was measured and waist/height ratio was calculated. For determining the physical activity status of individuals, individual physical activity records were investigated. In addition, the variables associated with obesity were assessed in relation to BMI.RESULTS: A total of 71.3% women were obese. Increased age, low education levels, and being married were the factors which increase the rate of obesity. Nearly all of the women (95%) who had ≥4 parity were obese. When compared to women who lives in a family more than five people, obesity rate was significantly higher in women who lives in a family less than five people. In addition, majority of women who quit smoking (83.3%) or have a sedentary life-style (85.1%) were obese.DISCUSSION AND CONCLUSION: Approximately, three out of four women is obese who applied to the diet clinic. The most important risk factors of obesity are increased age, low educational level, being married, having ≥4 parity, living in a family more than five people and having sedentary lifestyle.
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, diyet polikliniğe başvuran 20-49 yaş arası kadınlarda obezite prevalansının ve ilişkili risk faktörlerinin saptanmasıdır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, diyet polikliniğine başvuran 1117 kadın ile yürütülmüştür. Kadınların vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları ölçülerek beden kütle indeksleri hesaplanmış, vücut bileşimi biyoelektrik impedans analizi ile değerlendirilmiş, bel çevresi ölçümü yapılmış ve bel/boy oranı hesaplanmıştır. Bireylerin fiziksel aktivite durumunun belirlenmesi için, bireylerin fiziksel aktivite kayıtlarından yararlanılmıştır. Ayrıca, obeziteyi etkileyebileceği düşünülen değişkenlerin BKİ ile ilişkisi değerlendirilmiştir.BULGULAR: Kadınların %71.3'ünün obez olduğu saptanmıştır. Artan yaş, eğitim düzeyinin düşük olması ve evli olma obezite oranını arttırmaktadır. Dört ve üzerinde doğum yapan kadınların tamamına yakını (%95.0) obezdir. Beş kişiden daha kalabalık bir ailede yaşayan kadınlarda obezite oranı, beş kişiden az bir ailede yaşayanlara göre anlamlı olarak daha yüksektir. Ayrıca, sigarayı bırakan (%83.3) ve sedanter (%85.1) olan kadınların büyük çoğunluğunda obezite mevcuttur.TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyet polikliniğine başvuran yaklaşık her dört kadından üçü obezdir. Obezite için saptanan en önemli risk faktörleri; artan yaş, düşük eğitim düzeyi, evli olma, 4 ve üzerinde doğum yapma, beş kişiden daha kalabalık bir ailede yaşama ve sedanter olma olarak belirlenmiştir.
Konular
Diğer ID JA65ET67UZ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gülşah KANER

Yazar: Nilgün SEREMET KÜRKLÜ

Yazar: Kübra TEL ADIGÜZEL

Yazar: Ezgi BELLİKCİ KOYU

Bibtex @ { patd393393, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {250 - 257}, doi = {}, title = {İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KÜRKLÜ, Nilgün SEREMET and ADIGÜZEL, Kübra TEL and KANER, Gülşah and KOYU, Ezgi BELLİKCİ} }
APA KANER, G , KÜRKLÜ, N , ADIGÜZEL, K , KOYU, E . (2017). İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (3), 250-257. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35409/393393
MLA KANER, G , KÜRKLÜ, N , ADIGÜZEL, K , KOYU, E . "İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 250-257 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35409/393393>
Chicago KANER, G , KÜRKLÜ, N , ADIGÜZEL, K , KOYU, E . "İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 250-257
RIS TY - JOUR T1 - İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi AU - Gülşah KANER , Nilgün SEREMET KÜRKLÜ , Kübra TEL ADIGÜZEL , Ezgi BELLİKCİ KOYU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 250 EP - 257 VL - 10 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi %A Gülşah KANER , Nilgün SEREMET KÜRKLÜ , Kübra TEL ADIGÜZEL , Ezgi BELLİKCİ KOYU %T İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD KANER, Gülşah , KÜRKLÜ, Nilgün SEREMET , ADIGÜZEL, Kübra TEL , KOYU, Ezgi BELLİKCİ . "İzmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 3 (Ekim 2017): 250-257.