Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3, Sayfalar 258 - 263 2017-10-01

The role of mean platelet volume as a predictor of postoperative shunt occlusion in children who underwent modified blalock-Taussig shunt surgery
Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü

Ulaş Kumbasar [1] , Hatice Hale Temel [2] , Onur Saydam [3] , Hasan Tolga Çelik [4] , Murat Güvener [5] , Rıza Doğan [6] , Metin Demircin [7] , İlhan Paşaoğlu [8]

46 39

INTRODUCTION: Backgrounds: The modified Blalock-Taussig shunt (mBTS) is a palliative procedure which is often performed to maintain additional pulmonary blood flow. Postoperative shunt patency is critical in order to provide adequate systemic oxygenation. Mean platelet volume (MPV) correlates with platelet function and there is a possible correlation between an increase in MPV and the risk of thrombosis. Aim: The aim of this study was to determine the role of MPV as a potential risk factor in postoperative early shunt occlusion in children underwent mBTS surgery. METHODS: Study Design: Retrospective cross-sectional studyMethod: This case-control study was derived from a database of the medical records between January 2006 and March 2013. A total of 195 patients were enrolled into the study. Diagnoses included pulmonary atresia or stenosis with malalignment of the conoventricular septum, pulmonary atresia or stenosis without malalignment of the conoventricular septum and functional single ventricle. RESULTS: Results: In the majority of cases the operation was performed via thoracotomy (89.7%). The shunt was constructed between the subclavian artery and pulmonary artery in 187 cases. In the remaining 8 patients the shunt was connected to the innominate artery. Twenty-three patients (11.8%) experienced early shunt occlusion. Preoperative MPV levels were 8.2 (6.2-14.0) in no occlusion group and 8.3 (6.9-10.7) in occlusion group. Neither MPV nor other variables showed a statistically significant association with early shunt occlusionDISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: Despite some other studies demonstrating an association between high MPV levels and thrombosis, we could not find any statistically significant association between MPV and early shunt occlusion.
GİRİŞ ve AMAÇ: Modifiye Blalock-Taussig (mBTS) şantı pulmoner kan akımını arttırmak amacı ile yapılan palyatif bir prosedürdür. Yeterli sistemik oksijenasyonu sağlayabilmek için şant açıklığının kritik önemi vardır. Ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit fonksiyonu ile ilişkilidir. Bu ilişki aynı zamanda artmış OTH ve tromboz riski arasında da olduğu düşünülmektedir.Çalışmamızın amacı mBTS operasyonu geçiren çocuklarda OTH’nin potansiyel bir risk faktörü olarak erken şant oklüzyonundaki rolünü belirlemektedir.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Planı: Retrospektif kesitsel çalışma. Bu vaka kontrol çalışması Ocak 2006 ve Mart 2013 tarihleri arasında tıbbi kayıtlardan derlenmiştir. Toplamda 195 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Fonksiyonel tek ventrikül, Konoventriküler septum malalignment’i olan veya olmayan pulmoner atrezi ve pulmoner stenoz tanısı olan çocuklar dahil edilmiştir.BULGULAR: Operasyonların büyük çoğunluğu torakotomi ile yapılmıştır (%89,7). 187 hastada şant subklavyen arter ve pulmoner arter arasında oluşturulmuştur. Kalan 8 hastada ise şant innominate arter ve pulmoner arter arasında oluşturulmuştur. 23 hastada (%11,8) erken şant oklüzyonu izlenmiştir. Preoperatif OTH oklüzyon olmayan grupta 8.2 (6.2-14.0) iken oklüzyon izlenen grupta bu değer 8.3 (6.9-10.7) olarak izlenmiştir. OTH ve diğer değişkenler erken şant oklüzyonu izlenen ve izlenmeyen gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark göstermemiştir.TARTIŞMA ve SONUÇ: OTH ve trombozis arasındaki ilişkiyi gösteren yayınlardan farklı olarak çalışmamızda OTH ve erken şant oklüzyonu arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Konular
Diğer ID JA53ER99NK
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ulaş Kumbasar

Yazar: Hatice Hale Temel

Yazar: Onur Saydam

Yazar: Hasan Tolga Çelik

Yazar: Murat Güvener

Yazar: Rıza Doğan

Yazar: Metin Demircin

Yazar: İlhan Paşaoğlu

Bibtex @ { patd393394, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {258 - 263}, doi = {}, title = {Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü}, key = {cite}, author = {Paşaoğlu, İlhan and Kumbasar, Ulaş and Doğan, Rıza and Saydam, Onur and Güvener, Murat and Demircin, Metin and Temel, Hatice Hale and Çelik, Hasan Tolga} }
APA Kumbasar, U , Temel, H , Saydam, O , Çelik, H , Güvener, M , Doğan, R , Demircin, M , Paşaoğlu, İ . (2017). Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (3), 258-263. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35409/393394
MLA Kumbasar, U , Temel, H , Saydam, O , Çelik, H , Güvener, M , Doğan, R , Demircin, M , Paşaoğlu, İ . "Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 258-263 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35409/393394>
Chicago Kumbasar, U , Temel, H , Saydam, O , Çelik, H , Güvener, M , Doğan, R , Demircin, M , Paşaoğlu, İ . "Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 258-263
RIS TY - JOUR T1 - Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü AU - Ulaş Kumbasar , Hatice Hale Temel , Onur Saydam , Hasan Tolga Çelik , Murat Güvener , Rıza Doğan , Metin Demircin , İlhan Paşaoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 258 EP - 263 VL - 10 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü %A Ulaş Kumbasar , Hatice Hale Temel , Onur Saydam , Hasan Tolga Çelik , Murat Güvener , Rıza Doğan , Metin Demircin , İlhan Paşaoğlu %T Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Kumbasar, Ulaş , Temel, Hatice Hale , Saydam, Onur , Çelik, Hasan Tolga , Güvener, Murat , Doğan, Rıza , Demircin, Metin , Paşaoğlu, İlhan . "Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 3 (Ekim 2017): 258-263.