Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3, Sayfalar 264 - 269 2017-10-01

Clinical results after surgical treatment in young male patients with low grade isthmic spondylolisthesis
Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız

Ahmet Eroğlu [1] , Cem Atabey [2]

47 57

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the long term results of surgical treatment in young patients with low grade isthmic spondylolisthesis (IS).METHODS: Postoperative clinical results of 42 patients ageing between 20-29 were retrospectively analized in this study. Oswestry Disability Index (ODI) and Visual Analog Scales (VAS) scores were used to compare patients’ preoperative and postoperative pain levels. RESULTS: All patients were male and the mean age of patients was 23.4 (between 20-29). Mean duration of symphtoms was 1.8 years (between 1-4 years). All patients had physical therapy before surgery and 24 patients (%57.1) used lumbosacral brace. Isthmic spndylolisthesis was present in L5-S1 level in 78.5% (n=33) and in L4-5 level in 21.4% (n=9) of the patients. Mean preoperative ODI and VAS scores were 76.68 (between 43-100) and 5.98 (between 3-10), respectively (p
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, istmik spondilolistezisli (İS) genç hastalarda cerrahinin uzun dönem sonuçlarını değerlendirmektir.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, 20-29 yaş arası cerrahi yapılmış 42 hastanın klinik sonuçlarının restrospektif analiz edilmiştir. Hastaların ağrıların seviyeleri preoperatif ve postoperatif dönemlerde Oswestry Disability Index (ODI) ve Visual Analog Scales (VAS) skorları ile değerlendirildi.BULGULAR: Tüm hastalar erkekti ve ortalama yaş 23.4 yıldı (20-29 yıl). Semptomların ortalama süresi 1.8 yıldı (1-4 yıl arası). Tüm hastalar ameliyat öncesi dönemde fizyoterapi görmüştü ve sadece 24 hasta çelik balenli korse kullanmıştı. Hastaların %78.5 (n=33)’inde L5-S1, %21.4 (n=9)’ ünde L4-5 seviyesinde istmik spondilolistezis mevcuttu. Preoperatif ODI ve VAS skorları ortalama 76.68 (43-100 arası) ve 5.98 idi (3-10 arası) (p
Konular
Diğer ID JA74PD62AH
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ahmet Eroğlu

Yazar: Cem Atabey

Bibtex @ { patd393395, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {264 - 269}, doi = {}, title = {Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız}, key = {cite}, author = {Atabey, Cem and Eroğlu, Ahmet} }
APA Eroğlu, A , Atabey, C . (2017). Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (3), 264-269. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35409/393395
MLA Eroğlu, A , Atabey, C . "Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 264-269 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35409/393395>
Chicago Eroğlu, A , Atabey, C . "Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 264-269
RIS TY - JOUR T1 - Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız AU - Ahmet Eroğlu , Cem Atabey Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 264 EP - 269 VL - 10 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız %A Ahmet Eroğlu , Cem Atabey %T Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Eroğlu, Ahmet , Atabey, Cem . "Düşük dereceli istmik spondilolistezis nedeni ile opere edilen 20-29 yaş arası genç erkek hastalarda cerrahi sonrası klinik sonuçlarımız". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 3 (Ekim 2017): 264-269.