Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 11 - 17 2018-01-01

Retrospective evaluation of our 68 pediatric patients diagnosed with inflammatory bowel disease
İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi

Ahmet Baştürk [1] , Aygen Yılmaz [2] , Reha Artan [3]

65 137

Purpose:The purpose of our study is to determine demographic, clinical and laboratory, result and response to the treatment qualities by evaluating our patients followed-up due to IBD diagnosis retrospectively and determine the differences regarding IBD subgroups. Materials and methods: This study was carried out by examining the file records of 68 children between 0-18 years of age diagnosed with IBD in the Pediatric Gastroenterology Polyclinic of Akdeniz University between March 20014 and March 2016. Patients' age, gender, endoscopy findings, histopathology findings, laboratory results during the diagnosis and follow-up, complaints, treatments that they have received and are still continuing, and accompanying disease presence have been examined and compared. Results:The mean age of 68 patients with IBD diagnosed was 11.53 ± 2.32 and M / F was 1.45. Thirty three (48.52%) are patients diagnosed with Crohn Disease (CD), 27 (39.70%) are diagnosed with ulcerative colitis (UC) and 8 (11.76%) are diagnosed with indeterminate colitis (IC). During inital diagnosis and after treatment, it is seen that there is improvement in all parameters except Hb including CRP, Hb, WBC, PLT albumin and the difference is statistically significant (p<0.05). Most of our patients diagnosed with CD, UC and IC are monitored in remission. Conclusion: It is found out that CD is seen more frequently in our region in pediatric age group than UC is seen in western countries. At the same time in patients with IBD timely and appropriate treatment could effectively controll the diseasee activity.
Amaç:İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) tanısı ile izlenen hastalarımızı retrospektif olarak değerlendirip hastalarımızın demografik, klinik, laboratuvar, tedaviye yanıt özelliklerini belirlemek ve İBH alt grupları arasındaki farklılıkları belirlemektir. Gereç ve yöntem: Bu çalışma, Mart 2014 – Mart 2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji Polikliniğinde İBH tanısı alan 0-18 yaş arasındaki 68 çocuğun dosya kayıtları incelenerek yapılmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, endoskopi ve histopatoloji bulguları, tanı esnasında ve izlem süresince laboratuvar verileri, şikayetleri, almış oldukları ve halen devam etmekte oldukları tedaviler ile eşlik eden hastalıklar incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmamızı oluşturan İBH tanılı 68 olgunun yaş ortalaması 11.53±2.32 yıl olup ve % 58.82’sini erkek, % 41.18’ini kızlar oluşturmuş olup, erkek/kız 1.45 idi. Tüm olguların 33’ü (%48.52) Crohn Hastalığı (CH), 27’si (%39.70) ülseratif kolit (ÜK) ve 8’i (%11.76) İndetermine kolit (İK) tanılı hastalardan oluşuyordu. Tanı esnasında ve tedavi sonrasında hastalarımızın laboratuvar parametrelerinden c-reaktif protein (CRP), hemoglobin (Hb), lökosit (WBC), trombosit (PLT) ve albümin verileri incelendiğinde Hb dışındaki tüm parametrelerde düzelme olduğu görülmüş olup, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi (p<0.05). CH, ÜK ve İK tanılı hastalarımızın büyük çoğunluğu remisyonda izlenmektedir. Sonuç: Bölgemizde, batılı ülkelerde olduğu gibi çocukluk yaş grubunda CH’nin, ÜK’dan daha sık görüldüğü saptanmıştır. Aynı zamanda İBH’li hastalarda zamanında ve uygun tedavi ile hastalığın kontrol altına alınabileceği görülmüştür
Konular
Diğer ID JA85FJ27RM
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ahmet Baştürk

Yazar: Aygen Yılmaz

Yazar: Reha Artan

Bibtex @ { patd393406, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {11 - 17}, doi = {}, title = {İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Artan, Reha and Yılmaz, Aygen and Baştürk, Ahmet} }
APA Baştürk, A , Yılmaz, A , Artan, R . (2018). İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, 11 (1), 11-17. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35410/393406
MLA Baştürk, A , Yılmaz, A , Artan, R . "İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 11 (2018): 11-17 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35410/393406>
Chicago Baştürk, A , Yılmaz, A , Artan, R . "İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 11 (2018): 11-17
RIS TY - JOUR T1 - İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi AU - Ahmet Baştürk , Aygen Yılmaz , Reha Artan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 17 VL - 11 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi %A Ahmet Baştürk , Aygen Yılmaz , Reha Artan %T İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi %D 2018 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Baştürk, Ahmet , Yılmaz, Aygen , Artan, Reha . "İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 11 / 1 (Ocak 2018): 11-17.