Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 25 - 31 2018-01-01

Stress and depression levels of mothers who give care to children with Cerebral Palsy and Mental Retardation: A comparison study
Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma

Erdoğan Kavlak [1] , Güzin Kara [2] , Fatih Tekin [3] , Filiz Altuğ [4] , Nusret Ök [5] , Hande Şenol [6]

89 88

INTRODUCTION: Assessment of mothers who give care to children with Cerebral Palsy(CP) and mentally retarded children(MR) by Bakas Caregiving Outcomes Scale and Caregiver Strain Index.METHODS: 56 mothers living in Denizli (children with CP n=33, children with MR n=23) were included the study. Stress of mothers of CP and MR children at the process of giving care, were assessed with Bakas Caregiving Outcomes Scale and Caregiver Strain Index and conditions of depression were assessed with Beck Depression Inventory. Motor development levels of children with CP and MR were determined with Classic Motor Development Level.RESULTS: When Classic Motor Development Level of children with CP were compared with Bakas Caregiving Outcomes Scale of mothers, a statistically significant and negative correlation was found (p=0,01). In comparison of Bakas Caregiving Outcomes Scale of mothers having children with CP and MR, there was a statistically significant difference towards stress burden of mothers with cerebral palsied children was higher (p=0,03).DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that caregiving stress of mothers of children with CP was higher. Better motor development level provides less burden of caregiving and depressive symptoms of mothers in disabled children.
GİRİŞ ve AMAÇ: Serebral Palsili (SP) ve Zihinsel Engelli (ZE) çocuklara bakım veren annelerin Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği ve Bakım Verenin Stres Ölçeği ile değerlendirilmesi ile bu annelerin stres ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılmasıdır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Denizli'de yaşayan 56 anne (SP'li-n=33, ZE'li-n=23) dâhil edilmiştir. SP’li ve ZE’li çocuk annelerinin bakım verme sürecindeki stresi Bakım Verenin Stres Ölçeği, bakım verme yükü Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği ve depresyon durumları ise Beck Depresyon Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çocukların motor gelişim seviyeleri Klasik Motor Gelişim Seviyesi ile belirlenmiştir.BULGULAR: SP’li çocukların Klasik Motor Gelişim Seviyesi ile annelerinin Bakım Verenin Stres Ölçeği puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,01). SP’li ve ZE’li çocukların annelerinin Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş (p=0,03) ve SP’li çocukların annelerinin stres yükü daha yüksek çıkmıştır.TARTIŞMA ve SONUÇ: SP’li çocukların annelerinin bakım verme yükünün daha yüksek olduğunu bulduk. Özürlü çocuk annelerinde daha iyi motor gelişim düzeyi, daha düşük bakım verme yükü ve daha az depresif semptomlar yaratır.
Konular
Diğer ID JA76SZ22GA
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Erdoğan Kavlak

Yazar: Güzin Kara

Yazar: Fatih Tekin

Yazar: Filiz Altuğ

Yazar: Nusret Ök

Yazar: Hande Şenol

Bibtex @ { patd393408, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {25 - 31}, doi = {}, title = {Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma}, key = {cite}, author = {Ök, Nusret and Şenol, Hande and Kara, Güzin and Altuğ, Filiz and Tekin, Fatih and Kavlak, Erdoğan} }
APA Kavlak, E , Kara, G , Tekin, F , Altuğ, F , Ök, N , Şenol, H . (2018). Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma. Pamukkale Tıp Dergisi, 11 (1), 25-31. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35410/393408
MLA Kavlak, E , Kara, G , Tekin, F , Altuğ, F , Ök, N , Şenol, H . "Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma". Pamukkale Tıp Dergisi 11 (2018): 25-31 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35410/393408>
Chicago Kavlak, E , Kara, G , Tekin, F , Altuğ, F , Ök, N , Şenol, H . "Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma". Pamukkale Tıp Dergisi 11 (2018): 25-31
RIS TY - JOUR T1 - Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma AU - Erdoğan Kavlak , Güzin Kara , Fatih Tekin , Filiz Altuğ , Nusret Ök , Hande Şenol Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 31 VL - 11 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma %A Erdoğan Kavlak , Güzin Kara , Fatih Tekin , Filiz Altuğ , Nusret Ök , Hande Şenol %T Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma %D 2018 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Kavlak, Erdoğan , Kara, Güzin , Tekin, Fatih , Altuğ, Filiz , Ök, Nusret , Şenol, Hande . "Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma". Pamukkale Tıp Dergisi 11 / 1 (Ocak 2018): 25-31.