Yıl 2014, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 184 - 188 2014-10-01

Prophylactic and selective surfactant administration in preterm infants with 28 weeks and lower: a single center experience
Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi

Nilgün Altuntaş [1] , Esin Koç [2] , Canan Türkyılmaz [3] , Ferit Kulalı [4] , Serdar Beken [5] , Esra Önal [6] , Ebru Ergenekon [7] , Yıldız Atalay [8]

48 181

OBJECTIVE: Although recent randomized and controlled trials have demonstrated that prophylactic or early surfactant administrations have better outcomes in high risk preterm infants compared to delayed or rescue surfactant treatment, there is no definitive answer for the question of best timing of surfactant application at different gestational ages. In this retrospective study, our goal is to retrospectively determine the effect of delivery room surfactant treatment on pneumothorax, intraventricular bleeding (IVK), patent ductus arteriosus (PDA), chronic lung disease (CLD), necrotizing enterocolitis (NEC), mortality and the duration of mechanical ventilation, hospitalization of each patient.METHODS: Preterm infants with a gestational age 28 weeks and lower who received surfactant between January 2006 and December 2010 were included in this study. Preterm infants were placed into prophylactic group (infants who received surfactant within fifteen minutes after birth) or selective group (infants who received surfactant therapy for established RDS) which were determined according to the time of surfactant replacement therapy. RESULTS: There were 24 patients and 46 patients in prophylactic group and selective group respectively. Although the number of patients with pneumothorax was significantly lower in prophylactic group (p=0.02), there was no significant difference between two groups for IVK, PDA, CLD, NEC, the duration of mechanical ventilation and hospitalization and mortality rates.CONCLUSION: The prophylactic administration of surfactant decreased the incidence of pneumothorax significantly. However, there was no significant difference in mortality rates and neonatal outcomes between two groups. We need further studies to determine the best timing of surfactant replacement.
AMAÇ: Yüksek riskli prematür bebeklerde profilaktik veya erken surfaktan uygulamasının geç kurtarma tedavisine göre daha iyi sonuçları olduğunun bilinmesine rağmen farklı gebelik haftalarına sahip bebeklerde surfaktan uygulamak için en iyi zamanın ne olduğu sorusunun cevabı tam olarak belirlenmiş değildir. Bu çalışmada doğum salonunda profilaktik surfaktan uygulamasının pnömotoraks, intraventriküler kanama (İVK), patent duktus arteriozus (PDA), kronik akciğer hastalığı (KAH), nekrotizan enterokolit (NEK) ve mortalite sıklığı ile mekanik ventilasyon ve hastanede kalış süreleri üzerindeki etkisinin geriye dönük değerlendirilmesi amaçlanmıştır.YÖNTEMLER: Ocak 2006-Aralık 2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Ünitesinde doğan ve surfaktan uygulanan 28 hafta ve altındaki preterm bebeklerin dosyaları ve hastane otomasyon bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Surfaktan uygulama zamanına göre bebekler iki gruba ayrıldı. İlk 15 dakikada surfaktan uygulananlar profilaktik surfaktan grubunu, RDS saptandıktan sonra tedavi uygulananlar ise selektif surfaktan grubunu oluşturdu.BULGULAR: Profilaktik surfaktan (n=24) ve selektif surfaktan grupları (n=46) arasında IVK, PDA, KAH, NEK sıklığı ile mekanik ventilasyon ve hastanede kalma süreleri açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Pnömotoraks insidansı profilaktik surfaktan uygulanan grupta anlamlı derecede daha düşük bulundu (p=0.02).SONUÇ: Yirmisekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik surfaktan uygulaması yalnızca pnömotoraks insidansını anlamlı ölçüde azaltmaktadır. Ancak diğer morbidite durumlarında ve mortalite oranlarında anlamlı bir iyileşme sağlamamaktadır.
Konular
Diğer ID JA29VN48ZD
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nilgün Altuntaş

Yazar: Esin Koç

Yazar: Canan Türkyılmaz

Yazar: Ferit Kulalı

Yazar: Serdar Beken

Yazar: Esra Önal

Yazar: Ebru Ergenekon

Yazar: Yıldız Atalay

Bibtex @ { patd393433, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {184 - 188}, doi = {}, title = {Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi}, key = {cite}, author = {Atalay, Yıldız and Beken, Serdar and Altuntaş, Nilgün and Kulalı, Ferit and Önal, Esra and Koç, Esin and Ergenekon, Ebru and Türkyılmaz, Canan} }
APA Altuntaş, N , Koç, E , Türkyılmaz, C , Kulalı, F , Beken, S , Önal, E , Ergenekon, E , Atalay, Y . (2014). Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 184-188. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393433
MLA Altuntaş, N , Koç, E , Türkyılmaz, C , Kulalı, F , Beken, S , Önal, E , Ergenekon, E , Atalay, Y . "Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 184-188 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393433>
Chicago Altuntaş, N , Koç, E , Türkyılmaz, C , Kulalı, F , Beken, S , Önal, E , Ergenekon, E , Atalay, Y . "Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 184-188
RIS TY - JOUR T1 - Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi AU - Nilgün Altuntaş , Esin Koç , Canan Türkyılmaz , Ferit Kulalı , Serdar Beken , Esra Önal , Ebru Ergenekon , Yıldız Atalay Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 188 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi %A Nilgün Altuntaş , Esin Koç , Canan Türkyılmaz , Ferit Kulalı , Serdar Beken , Esra Önal , Ebru Ergenekon , Yıldız Atalay %T Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Altuntaş, Nilgün , Koç, Esin , Türkyılmaz, Canan , Kulalı, Ferit , Beken, Serdar , Önal, Esra , Ergenekon, Ebru , Atalay, Yıldız . "Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2014): 184-188.