Yıl 2014, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 190 - 195 2014-10-01

Comparing the effects of general anesthesia with nitrous oxide on postoperative opioid consumption and chronic pain in patients undergoing hysterectomy
Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Elif Doğan Bakı [1] , Remziye Gül Sıvacı [2] , Serdar Kokulu [3] , Yüksel Ela [4] , Gülengül Köken [5] , Kübra Demir Üstün [6] , Bekir Serdar Ünlü [7] , Hanife Uzel [8]

40 113

OBJECTIVE: We aimed to test the hypothesis that using of 50 % nitrous oxide/oxygen mixture intraoperatively could reduce the postoperative analgesic requirements and prevent acute pain to chronic in patients undergoing hysterectomyMETHODS: Patients aged between 18-70 years ASA I-III undergoing hysterectomywere enrolled. Following standart anesthesia induction, maintenance of anesthesia was provided in Group N (n=30) with 50% nitrous oxide/oxygen mixture in the 1-2% sevoflurane and in Group H with 50% air/oxygen mixture in the 1-2% sevoflurane. Patient demographic datas, comorbidities and the duration of the operations were recorded. Tramadol infusion with patient controlled analgesia (PCA) device was started in all patients at the end of the surgery. Additional analgesic diclofenac sodium implementation was planned in patient whose Visual Analogue Scale (VAS) scores were over 4. Heart rate (HR), mean arterial pressure ( MAP), peripheral oxygen saturation ( SpO2 ), and VAS scores were recorded at 0, 4, 12, and 24 hours postoperatively. Ramsey scores were recorded t 0 and 30.minute in recovery room and 4 and 12 hours postoperatively. Also, given additional analgesics, opioid consumptions within 24 hours were recorded. 4 and 12 weeks after surgery, patients pain that limits daily activities (VAS 0-10 ) (if applicable: 1 or 0 ) were asked with telephone interviews and then recorded.RESULTS: Opioid consumption and additional analgesic given patients were significantly lower in Group N. VAS values that evaluated at all times were significantly lower in Group N (p
AMAÇ: Histerektomi planlanan hastalarda intraoperatif %50 nitröz oksit/oksijen kullanılmasının postoperatif analjezik ihtiyacı azaltacağı ve akut ağrının kronikleşmesini engelleyeceği hipotezini test etmeyi amaçladıkYÖNTEMLER: Histerektomi planlanan 18-70 yaş arası, ASA I-III, 60 hasta çalışmaya alındı. Standart anestezi induksiyonunun ardından, anestezi idamesinde Grup N (n=30); %50 nitröz oksit/oksijen karışımı içinde % 1-2 sevofluran, Grup H (n=30) %50 hava/oksijen karışımı içinde % 1-2 sevofluran uygulandı. Hastaların demografik verileri, ek hastalıkları olup olmadığı ve operasyon süreleri kaydedildi. Ameliyat sonunda tüm hastalara hasta kontrollu analjezi (HKA) cihazı ile Tramadol infuzyonu başlandı. Vizuel Analog Skala (VAS) değerleri 4’ün üzerinde olan hastalara ek analjezik olarak diklofenak sodyum uygulanması planlandı. Hastaların postoperatif 0., 4., 12., ve 24. saatlerde kalp atım hızları (KAH), ortalama arter basınçları (OAB), periferik oksijen saturasyonları (SPO2), VAS skorları kaydedildi. Ramsey skorları ise postoperatif derlenme odasında 0.ve 30.dakikalar ve postoperatif 4. ve 12 saatlerde kaydedildi. Ayrıca hastalara ek analjezik uygulanıp uygulanmadığı ve 24 saatlik opioid tüketimi kaydedildi. Ameliyattan 4 ve 12 hafta sonra, hastalarla telefonda görüşülerek günlük aktivitesini sınırlandıran ağrı (VAS 0-10) (varsa: 1 yoksa: 0) olup olmadığı soruldu ve kaydedildi.BULGULAR: Opioid tüketimi ve ek analjezi yapılan hasta sayısı Grup N’de anlamlı bir şekilde daha azdı. Değerlendirilen tüm saatlerde VAS değerleri Grup N’de anlamlı bir şekilde daha düşüktü (p
Konular
Diğer ID JA36NF75CR
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Elif Doğan Bakı

Yazar: Remziye Gül Sıvacı

Yazar: Serdar Kokulu

Yazar: Yüksel Ela

Yazar: Gülengül Köken

Yazar: Kübra Demir Üstün

Yazar: Bekir Serdar Ünlü

Yazar: Hanife Uzel

Bibtex @ { patd393434, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {190 - 195}, doi = {}, title = {Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Ela, Yüksel and Kokulu, Serdar and Sıvacı, Remziye Gül and Üstün, Kübra Demir and Uzel, Hanife and Köken, Gülengül and Bakı, Elif Doğan and Ünlü, Bekir Serdar} }
APA Bakı, E , Sıvacı, R , Kokulu, S , Ela, Y , Köken, G , Üstün, K , Ünlü, B , Uzel, H . (2014). Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 190-195. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393434
MLA Bakı, E , Sıvacı, R , Kokulu, S , Ela, Y , Köken, G , Üstün, K , Ünlü, B , Uzel, H . "Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 190-195 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393434>
Chicago Bakı, E , Sıvacı, R , Kokulu, S , Ela, Y , Köken, G , Üstün, K , Ünlü, B , Uzel, H . "Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 190-195
RIS TY - JOUR T1 - Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması AU - Elif Doğan Bakı , Remziye Gül Sıvacı , Serdar Kokulu , Yüksel Ela , Gülengül Köken , Kübra Demir Üstün , Bekir Serdar Ünlü , Hanife Uzel Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 190 EP - 195 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması %A Elif Doğan Bakı , Remziye Gül Sıvacı , Serdar Kokulu , Yüksel Ela , Gülengül Köken , Kübra Demir Üstün , Bekir Serdar Ünlü , Hanife Uzel %T Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Bakı, Elif Doğan , Sıvacı, Remziye Gül , Kokulu, Serdar , Ela, Yüksel , Köken, Gülengül , Üstün, Kübra Demir , Ünlü, Bekir Serdar , Uzel, Hanife . "Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2014): 190-195.