Yıl 2014, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 196 - 200 2014-10-01

The evaluation of JAK2V617F mutation and thromboembolism in chronic myeloproliferative neoplasia patients; a single center experience
Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek merkez deneyimi

Gülsüm Akgün Çağlıyan [1] , Oktay Bilgir [2]

41 159

OBJECTIVE: Myeloproliferative neoplasms are clonal diseases that associated with hemostasis and thrombosis anomalies as well as progression to acute leukemia. PV, ET and IMF are bcr- abl negative myeloproliferative neoplasmsMETHODS: In this study, we evaluated 128 bcr-abl negative CMPN patients, was followed in Izmir Bozyaka Traning and Research Hospital, Department of Hematology, in between 2008 and 2013. We investigated; demographic and laboratory information, the state of JAK2V617F mutation and therapies, by retrospectively. RESULTS: Of the total of 128 patients, 63 patients were female and 65 were male. All of patients’s ages were between 23-87 years old. Median age was 65 years old. 87 of patients had JAK2V617F positive. 41 patients had JAK2V617F negative. JAK2V617F positive (37/87) patients and JAK2V617F negative patients (13/87) had thrombotic events. It was significant clinically and statistically in JAK2V617F mutation positive patients who had more thrombotic events (p=0.003). The most of thrombotic events was coroner arter diseases (20/50).CONCLUSION: In conclusion, JAK2V617F gene mutation is an important finding for diagnosis and complication in CMPN patients.
AMAÇ: Kronik Miyeloproliferatif neoplazm (KMPN), hemostaz ve tromboz anomalileri ve akut lösemiye ilerleyebilen klonal bir hastalıktır. PV(polisitemi vera), ET (esansiyel trombositoz) ve IMF (ıdıoyapatik myelofibrozis) bcr- abl negatif KMPN’lerdir.YÖNTEMLER: Bu çalışmada 2008-2013 yılları arasında İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi hematoloji kliniğinde takip edilen ve bcr-abl negatif kronik myeloproliferatif neoplazi (KMPN) tanısı alan 128 olgu değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, laboratuar sonuçları, JAK2V617F mutasyon durumları ve kullandığı tedaviler hasta dosyalarından geriye dönük olarak kaydedildiBULGULAR: Hastaların 63‘ü kadın (%49.2), 65‘i erkek (%50.8) idi. Yaşları 23–87 yaş aralığında ve ortanca yaş 65 idi. 87 hastanın (%68) JAK2V617F mutasyonu pozitif, 41 hastanın (%32) ise JAK2V617F mutasyonu negatif bulundu. JAK2V617F mutasyonu pozitif olan hastaların %42.5’inde (37/87), JAK2V617F mutasyonu negatif olan hastaların ise %14.9’unda (13/87) trombotik olay saptandı. JAK2 mutasyonu pozitif olan hastalarda trombotik olayların daha sık olması istatiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.003). En çok görülen trombotik olayın koroner arter hastalığı olduğu görüldü (20/50).SONUÇ: Sonuç olarak, KMPN’li hastalarda JAK2V617F gen mutasyonu tanı ve komplikasyonlar için önemli bir bulgudur.
Konular
Diğer ID JA87JT59JZ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gülsüm Akgün Çağlıyan

Yazar: Oktay Bilgir

Bibtex @ { patd393435, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {196 - 200}, doi = {}, title = {Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek merkez deneyimi}, key = {cite}, author = {Bilgir, Oktay and Çağlıyan, Gülsüm Akgün} }
APA Çağlıyan, G , Bilgir, O . (2014). Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek merkez deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 196-200. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393435
MLA Çağlıyan, G , Bilgir, O . "Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 196-200 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393435>
Chicago Çağlıyan, G , Bilgir, O . "Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 196-200
RIS TY - JOUR T1 - Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek merkez deneyimi AU - Gülsüm Akgün Çağlıyan , Oktay Bilgir Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 200 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek merkez deneyimi %A Gülsüm Akgün Çağlıyan , Oktay Bilgir %T Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek merkez deneyimi %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Çağlıyan, Gülsüm Akgün , Bilgir, Oktay . "Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2014): 196-200.