Yıl 2014, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 202 - 208 2014-10-01

Knowledge of general practitioners and medical students regarding the diagnosis and treatment of anaphylaxis
Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri

Mervan Bekdaş [1] , Mustafa Dilek [2] , Engin Açıkel [3] , Bilal Ağalday [4] , Mustafa Erkoçoğlu [5]

35 40

OBJECTIVE: In this study, it is aimed to compare the standard of attainments of medical students with general practitioners about the diagnosis and treatment of anaphylaxis. METHODS: A questionnaire was asked to the senior students at Bolu Abant İzzet Baysal Medical Faculty and general practitioners working on 1st step health care in Bolu. The questionnaire was composed of cases with anaphylaxis or anaphylaxis-like situations. RESULTS: Sixty eight students and 55 general practitioners were included in the study. Thirty eight (55.8%) of the students and 39 (70.9%) of the practitioners were male. The rate of correct diagnosis of anaphylaxis cases was 59.8% among students while this ratio was 35.8% in practitioners and the difference between 2 groups was statistically significant (p
AMAÇ: Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencileri ile pratisyen hekimlerin anafilaksi konusundaki tanı ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. YÖNTEMLER: Anket çalışması Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ve Bolu’da birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlere yapıldı. Ankette anafilaksi ve anafilaksi benzeri olgu örnekleri verildi.BULGULAR: Çalışmaya 68 öğrenci ve 55 pratisyen hekim katıldı. Öğrencilerinin 38 tanesi (%55.8) ve pratisyen hekimlerin 39 tanesi (%70.9) erkek idi. Anafilaksi olgularını doğru tanıma oranları öğrencilerde %59.8 iken, pratisyen hekimlerde %35.8 idi. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p
Konular
Diğer ID JA63KS44UH
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mervan Bekdaş

Yazar: Mustafa Dilek

Yazar: Engin Açıkel

Yazar: Bilal Ağalday

Yazar: Mustafa Erkoçoğlu

Bibtex @ { patd393436, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {202 - 208}, doi = {}, title = {Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri}, key = {cite}, author = {Erkoçoğlu, Mustafa and Dilek, Mustafa and Bekdaş, Mervan and Açıkel, Engin and Ağalday, Bilal} }
APA Bekdaş, M , Dilek, M , Açıkel, E , Ağalday, B , Erkoçoğlu, M . (2014). Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 202-208. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393436
MLA Bekdaş, M , Dilek, M , Açıkel, E , Ağalday, B , Erkoçoğlu, M . "Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 202-208 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393436>
Chicago Bekdaş, M , Dilek, M , Açıkel, E , Ağalday, B , Erkoçoğlu, M . "Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 202-208
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri AU - Mervan Bekdaş , Mustafa Dilek , Engin Açıkel , Bilal Ağalday , Mustafa Erkoçoğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 208 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri %A Mervan Bekdaş , Mustafa Dilek , Engin Açıkel , Bilal Ağalday , Mustafa Erkoçoğlu %T Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Bekdaş, Mervan , Dilek, Mustafa , Açıkel, Engin , Ağalday, Bilal , Erkoçoğlu, Mustafa . "Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2014): 202-208.