Yıl 2014, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 214 - 217 2014-10-01

Family physicians’ approaches to the diagnosis and treatment of tuberculosis in the center of Denizli
Denizli Merkezi'ndeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları

Şerife Akalın [1] , Murat Ertaş [2] , Emrullah Varkal [3] , Arif Said Sadık [4]

45 75

OBJECTIVE: Tuberculosis continues to pose a major global health problem, causing an estimated 8.6 million new cases and 1.3 million deaths during 2012. This survey was performed to evaluate family physicians’ approaches to the diagnosis and treatment of tuberculosis. METHODS: This study, a prepared questionnaire on tuberculosis was filled out by 67 family physicians in Denizli. RESULTS: The mean age was 44.6 ±5.5 years. Bacteriology was the preferred method of diagnosis among 50.7% (n=34) of the physicians. For treatment of newly diagnosed tuberculosis, 52.2% prescribed a four-drug combination. The combination most often selected was HRE (34.3%). The accepted combination therapy used to treat relapse pulmonary tuberculosis cases most often selected was HREPS (46.3%). Preferred treatment durations were 6 (25.4%) months. Cough is accepted as the first symptom for pulmonary tuberculosis, and 22.9% of the respondents answered correctly. About seventy-two percent of the doctors recognized that sending a patient to a center with specialized diagnostic capabilities as the correct strategy for treating suspicious patients negative for bacteriology. The ratio of doctors who answered that intermittent regime was as effective as a daily standard regime was 13.4%. CONCLUSION: The results showed that most of the doctors had insufficient knowledge about the diagnosis and treatment tuberculosis. Additional educational programmes conducted in tuberculosis control may help to standardize and increase the knowledge of tuberculosis.
AMAÇ: Tüberküloz dünya çapında bir halk sağlığı problemidir. 2012 yılında dünyada 8,6 milyon yeni tüberküloz vakası saptanmış ve 1.3 milyon kişide bu hastalıktan dolayı ölmüştür. Bu çalışmada, aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavi yaklaşımları hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEMLER: Bu çalışma Denizli’deki 148 aile hekiminin 67’si tarafından tüberküloz ile ilgili hazırlanan anket doldurularak Temmuz 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında yapıldı.BULGULAR: Hekimlerin ortalama yaşı 44.6 ±5.5 yıldı. Hekimlerin %50.7 (n=34)’si tüberküloz tanısının bakteriyolojik olarak konulması gerektiğini belirtti. Yeni tanı konulmuş aktif tüberkülozlu bir hastaya hekimlerin %52.2’si 4 ilaç verilmeli dedi. HRE ilaç kombinasyonu en sık tercih edildi (%34.3). Nüks pulmoner tüberküloz vakalarında verilmesi gereken HREPS tedavi kombinasyonuna hekimlerin % 46.3’ü doğru cevap verdi. Hekimlerin %25.4’ü tedavi süresi altı ay yeterli dedi. Tüberkülozda en sık görülen semptom öksürüktür, bu soruya da %22.9 doğru cevap verildi. Hekimlerin yaklaşık %72’si mikrobiyolojik incelemeleri bakteriyolojik olarak negatif olan pulmoner tüberküloz süpheli hastada izlenen yol olarak tanı yapma olanağı olan bir merkeze sevk ederim dedi. Pulmoner tüberkülozda aralıklı tedavi rejiminin her gün yapılan tedavi rejimi kadar etkili olduğunu bilen hekim %13.4 olmuştur.SONUÇ: Tüberküloz tanı ve tedavisi konusunda aile hekimlerinin çoğunda bilgi eksikliği olduğu görüldü. Tüberkülozun kontrolünü sağlamak için hekimlere ilave eğitim programları yapmak tüberkülozla ilgili bilgilerin artması ve standardize olmasına yardımcı olabilir.
Konular
Diğer ID JA64YF72ZM
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Şerife Akalın

Yazar: Murat Ertaş

Yazar: Emrullah Varkal

Yazar: Arif Said Sadık

Bibtex @ { patd393438, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {214 - 217}, doi = {}, title = {Denizli Merkezi'ndeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları}, key = {cite}, author = {Akalın, Şerife and Ertaş, Murat and Varkal, Emrullah and Sadık, Arif Said} }
APA Akalın, Ş , Ertaş, M , Varkal, E , Sadık, A . (2014). Denizli Merkezi'ndeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 214-217. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393438
MLA Akalın, Ş , Ertaş, M , Varkal, E , Sadık, A . "Denizli Merkezi'ndeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 214-217 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393438>
Chicago Akalın, Ş , Ertaş, M , Varkal, E , Sadık, A . "Denizli Merkezi'ndeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 214-217
RIS TY - JOUR T1 - Denizli Merkezi'ndeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları AU - Şerife Akalın , Murat Ertaş , Emrullah Varkal , Arif Said Sadık Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 217 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Denizli Merkezi'ndeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları %A Şerife Akalın , Murat Ertaş , Emrullah Varkal , Arif Said Sadık %T Denizli Merkezi'ndeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Akalın, Şerife , Ertaş, Murat , Varkal, Emrullah , Sadık, Arif Said . "Denizli Merkezi'ndeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2014): 214-217.