Yıl 2014, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 254 - 258 2014-10-01

Cerebral Venous Thrombosis Complicated By Hemorrahic Infarction In Postpartum Period
Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz

Sümeyra Nergiz Avcıoğlu [1] , Sündüz Özlem Altınkaya [2] , Selda Demircan Sezer [3] , Mert Küçük [4] , Hasan Yüksel [5]

43 167

Cerebral venous trombosis (CVT) is a rare disease among cerebrovascular diseases.(0.5%) It is seen nearly 5 in one million people. This disease is generally seen in young women. CVT mostly occurs in hormonal fluctation periods like pregnancy, puerperium and oral contraceptive usage. Incidence of thromboembolic disorders related to pregnancy is %0.13. They are most common reasons of maternal mortality and morbidity in developed countries. Initial complaint in CVT is variable. Although some patients are referred with only complaint of mild headache, some of these patients have focal neurologic defisits or are in coma at the beginning. Cerebral venous thrombosis mostly affects superior sagital sinus or lateral sagital sinus and sinuses which drain into deep cortical veins.It may also cause serious neurologic complications. In last 30 years,increase in avalibility and use of cerebral angiography (DCA), computer brain tomography, cranial magnetic rezonans imaging (MRI), magnetic rezonans venography have provided early diagnosis of cerebral sinus venous thrombosis resulting in improvement in prognosis of disease. In this case report, we present a case of cerebral sinus venous thrombosis seen in 30 year old patient, in postpartum period which was supposed to be caused by heterozygotic Factor 5 Leiden mutation and methyl ergonovine use In her coagulation profile, all parameters were normal except for Factor 5 Leiden heterozygotic mutation.This patient was discharged from hospital in postpartum 10th day with prescribing anticoagulation drug threapy.
Serebral venöz tromboz (SVT) serebrovasküler hastalıklar arasında nadir görülen bir tablodur (%0.5). Yaklaşık olarak bir milyonda 5 kişide görülmektedir. Daha çok gençlerde ve kadınlarda görülür. Serebral venöz tromboz (SVT)’un en sık görüldüğü durumlar; gebelik, puerperium ve oral kontraseptif (OKS) kullanımını da içine alan hormonal değişim süreçleridir. Gebelikle ilişkili tromboembolik hastalık insidansı %0.13’tür ve gelişmiş ülkelerde maternal morbidite ve mortalitenin önemli nedenidir. SVT’de başvuru şikayeti değişkendir. Bazı hastalar sadece hafif bir baş ağrısı ile başvururken, bazısı fokal nörolojik defisit ve çok az bir kısmı ise koma ile başvurur. Serebral venöz sinüslerin trombozu özellikle süperior sagittal veya lateral sinüs ve kortikal, derin venlerin açıldığı sinüslerde görülmekte ve ciddi nörolojik sendromlara yol açabilmektedir. Son 30 yılda, serebral anjiyografi (DSA)’nin tanınması ve yaygın kullanımı, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) ve son olarak da Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Manyetik Rezonans Venografi SVT’un erken tanınmasını ve böylelikle tedavi sonrası prognozun da iyileşmesini sağlamıştır. Bu vaka sunumunda 30 yaşında, postpartum dönemde faktör 5 Leiden heterozigot mutasyonuna ve ergonovin kullanımına bağlı olarak geliştiği düşünülen sinüs venöz tromboz vakası bildirilmiştir. Hastanın koagulasyon profilinde Faktör 5 heterozigot mutasyonu dışında herhangi bir anormallik saptanmamıştır. Hasta antikoagulan tedavi ile postoperatif 10.günde taburcu edilmiştir.
Konular
Diğer ID JA64RS68RE
Dergi Bölümü Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Sümeyra Nergiz Avcıoğlu

Yazar: Sündüz Özlem Altınkaya

Yazar: Selda Demircan Sezer

Yazar: Mert Küçük

Yazar: Hasan Yüksel

Bibtex @ { patd393447, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {254 - 258}, doi = {}, title = {Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz}, key = {cite}, author = {Altınkaya, Sündüz Özlem and Avcıoğlu, Sümeyra Nergiz and Sezer, Selda Demircan and Küçük, Mert and Yüksel, Hasan} }
APA Avcıoğlu, S , Altınkaya, S , Sezer, S , Küçük, M , Yüksel, H . (2014). Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 254-258. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393447
MLA Avcıoğlu, S , Altınkaya, S , Sezer, S , Küçük, M , Yüksel, H . "Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 254-258 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35413/393447>
Chicago Avcıoğlu, S , Altınkaya, S , Sezer, S , Küçük, M , Yüksel, H . "Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 254-258
RIS TY - JOUR T1 - Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz AU - Sümeyra Nergiz Avcıoğlu , Sündüz Özlem Altınkaya , Selda Demircan Sezer , Mert Küçük , Hasan Yüksel Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 258 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz %A Sümeyra Nergiz Avcıoğlu , Sündüz Özlem Altınkaya , Selda Demircan Sezer , Mert Küçük , Hasan Yüksel %T Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Avcıoğlu, Sümeyra Nergiz , Altınkaya, Sündüz Özlem , Sezer, Selda Demircan , Küçük, Mert , Yüksel, Hasan . "Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2014): 254-258.