Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2017-04-01

The reasons of hyperlactatemia on admission and relationship of the lactate levels with clinical outcomes in pediatric intensive care unit
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine başvurudaki laktat yüksekliğinin nedenleri ve laktat düzeylerinin klinik sonuçlarla ilişkisi

Özlem Bağ [1] , Utku Karaarslan [2] , Rana İşgüder [3] , Hurşit Apa [4] , İlker Devrim [5] , Hasan Ağın [6]

42 81

INTRODUCTION: Hyperlactatemia has been reported to predict mortality and morbidity in critically ill patients. The aim of this study is to define the reasons of hyperlactatemia on admission in critical pediatric patients, to describe a cut off value to predict mortality and to evaluate the outcomes of admission hyperlactatemia in pediatric intensive care unit.METHODS: Hospital records of 202 pediatric patients who had admitted to pediatric intensive care unit (Male/Female: 101/101; median age: 3 years [IQR: 9.2] ) were evaluated retrospectively, for the study. Age, gender, admission diagnosis, arterial blood gas analysis, length of stay, presence of in-hospital mortality were recorded in the study group. Hyperlactatemia was defined according to L-lactate levels defined by age. The patients with and without hyperlactatemia were compared for mortality and clinical outcomes.RESULTS: The frequency of admission hyperlactatemia was 64.3% (n: 130). The patients with dehydration due to acute gastroenteritis, acute respiratory insufficiency and acaute cardiac insufficiency had significantly higher lactate levels compared with children with other diagnosis. Admission hyperlactatemia was not found to have a cut-off value to predict mortality by ROC analysis (Area under curve: 0.57). Moreover, hyperlactatemia was not found to effect either mortality rate or outcome in the study group.DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study indicate that admission hyperlactatemia may not be used as a predictor of either death or poor clinical outcome in pediatric intensive care units. Further there is a lack of cut off value for lactate in literature to predict outcomes in different pediatric ages.
GİRİŞ ve AMAÇ: Laktat yüksekliğinin kritik hasta izleminde mortalite ve morbiditeyi belirleyici olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu araştırmanın amacı, kritik hastalığı olan çocuklarda laktat yüksekliğinin nedenlerini belirlemek, mortaliteyi belirleyen bir eşik değer olup olmadığını saptamak ve çocuk yoğun bakım ünitesinde laktat yüksekliğinin klinik sonuçlarını değerlendirmektir.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk yoğun bakım ünitesine başvuran toplam 202 olgunun (Erkek/Kız: 101/101; median yaş: 3 [IQR: 9.2]) dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, başvuru tanısı, arteriyel kan gazı sonuçları, hastanede kalma süresi, ve ölüm varlığı kaydedildi. Laktat yüksekliği, yaş gruplarına göre düzeylerine göre tanımlandı. Başvuruda laktat yüksekliği olan ve olmayan olgular, ölüm oranları ve klinik sonuçlar açısından karşılaştırıldı.BULGULAR: Başvuruda saptanan hiperlaktatemi sıklığı %64.3 (n: 130) idi. Akut gastroenterite bağlı dehidratasyon, akut solunumsal yetmezlik ve akut kalp yetmezliği olanlarda laktat düzeyleri diğer tanılarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksek bulundu. ROC analizi ile mortaliteyi belirleyecek herhangi bir eşik değer saptanmadı (eğri altı alan: 0.57). Ayrıca, hiperlaktateminin mortalite ve klinik sonuçlarla ilişkisi olmadığı görüldü.TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, çocuk yoğun bakım ünitesine başvuruda saptanan laktat yüksekliğinin ölümü ya da kötü klinik gidişi öngörmede bir belirteç olmayabileceği görüldü. Ayrıca literatürde, laktat yüksekliğinin tanımlanmasında ve belirteç olarak kullanılmasında, çocukluk çağının farklı dönemlerinde sabit bir değerin kullanılmasının önemli bir eksiklik olduğu düşünüldü.
Konular
Diğer ID JA66FU55CD
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özlem Bağ

Yazar: Utku Karaarslan

Yazar: Rana İşgüder

Yazar: Hurşit Apa

Yazar: İlker Devrim

Yazar: Hasan Ağın

Bibtex @ { patd393452, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {1 - 6}, doi = {}, title = {Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine başvurudaki laktat yüksekliğinin nedenleri ve laktat düzeylerinin klinik sonuçlarla ilişkisi}, key = {cite}, author = {Devrim, İlker and Bağ, Özlem and Karaarslan, Utku and İşgüder, Rana and Apa, Hurşit and Ağın, Hasan} }
APA Bağ, Ö , Karaarslan, U , İşgüder, R , Apa, H , Devrim, İ , Ağın, H . (2017). Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine başvurudaki laktat yüksekliğinin nedenleri ve laktat düzeylerinin klinik sonuçlarla ilişkisi. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (1), 1-6. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393452
MLA Bağ, Ö , Karaarslan, U , İşgüder, R , Apa, H , Devrim, İ , Ağın, H . "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine başvurudaki laktat yüksekliğinin nedenleri ve laktat düzeylerinin klinik sonuçlarla ilişkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 1-6 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393452>
Chicago Bağ, Ö , Karaarslan, U , İşgüder, R , Apa, H , Devrim, İ , Ağın, H . "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine başvurudaki laktat yüksekliğinin nedenleri ve laktat düzeylerinin klinik sonuçlarla ilişkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine başvurudaki laktat yüksekliğinin nedenleri ve laktat düzeylerinin klinik sonuçlarla ilişkisi AU - Özlem Bağ , Utku Karaarslan , Rana İşgüder , Hurşit Apa , İlker Devrim , Hasan Ağın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 10 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine başvurudaki laktat yüksekliğinin nedenleri ve laktat düzeylerinin klinik sonuçlarla ilişkisi %A Özlem Bağ , Utku Karaarslan , Rana İşgüder , Hurşit Apa , İlker Devrim , Hasan Ağın %T Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine başvurudaki laktat yüksekliğinin nedenleri ve laktat düzeylerinin klinik sonuçlarla ilişkisi %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Bağ, Özlem , Karaarslan, Utku , İşgüder, Rana , Apa, Hurşit , Devrim, İlker , Ağın, Hasan . "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine başvurudaki laktat yüksekliğinin nedenleri ve laktat düzeylerinin klinik sonuçlarla ilişkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 1 (Nisan 2017): 1-6.