Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 7 - 13 2017-04-01

Effect of Individual Training Given to Women in the Home Environment on Health Beliefs for Breast Self-examination
Kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisi

Asiye Kartal [1] , Fadime Hatice İnci [2] , Nazan Koştu [3] , İlgün Özen Çınar [4]

58 252

Purpose:This research aimed to determine the impact of individual training given to women in the home environment on health beliefs for breast self-examination was half experimentally carried out. Materials and methods: The research sample consisted of 100 women. “Descriptive characteristic data form” and “Champions’ Health Belief Model Scale” were used as data collection forms. Before the training, data of preliminary test was collected. After that, in the home environment, women were given trainings on breast cancer and breast self-examination by researchers. One month after training, women's beliefs about application of breast self-examination were re-evaluated with Champions' Health Belief Model Scale. For statistical analysis, the number and percentage distributions, mean score distribution and paired sample test were performed. Results:The mean age of the women who participated in the research was 28.73± 8.17 years. It has also been determined that 19.7% of the participants make their regular Breast Self-Examination monthly. After the training, an increase in average scale scores obtained from Champions' Health Belief Model was determined. The difference between pre and post-training Health Belief Model Scale scores were found to be significant (p<0.001). Conclusion: It was found that training reduces the perception of barriers to application of breast self-examination; improves the susceptibility, seriousness, benefits, health motivation, and self-efficacy. Therefore, women should be informed about breast-self examination.
Amaç:Bu araştırma kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak yürütülmüştür. Gereç ve yöntem: Araştırmanın örneklemini 100 kadın oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, “tanıtıcı özellikler soru formu” ve Champion’un Sağlık İnanç Modeli Ölçeği kullanılmıştır. Eğitimden önce ön test veriler toplandıktan sonra kadınlara ev ortamlarında araştırmacılar tarafından meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesine yönelik eğitim verilmiştir. Eğitim verildikten bir ay sonra kadınların kendi kendine meme muayenesi uygulamasına ilişkin inançları Champion’un Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ile tekrar değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde sayı ve yüzde dağılımları, kendi kendine meme muayenesine ilişkin puan ortalamaları ve paired samples test kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 28.73± 8.17’dir. Kadınların %11.1’inin her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yaptığı belirlenmiştir. Eğitim sonrasında kadınların Champion Sağlık İnanç Modeli ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının arttığı belirlenmiştir. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası Sağlık İnanç Modeli Ölçeği puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,001). Sonuç: Eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına ilişkin engel algısını azalttığı, duyarlılık, ciddiyet, yarar, sağlık motivasyonu ve öz-etkililik algısını arttırdığı belirlenmiştir. Bu nedenle kadınların kendi kendine meme muayenesi konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir
Konular
Diğer ID JA62VK76VD
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Asiye Kartal

Yazar: Fadime Hatice İnci

Yazar: Nazan Koştu

Yazar: İlgün Özen Çınar

Bibtex @ { patd393453, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {7 - 13}, doi = {}, title = {Kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisi}, key = {cite}, author = {Çınar, İlgün Özen and Koştu, Nazan and İnci, Fadime Hatice and Kartal, Asiye} }
APA Kartal, A , İnci, F , Koştu, N , Çınar, İ . (2017). Kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisi. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (1), 7-13. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393453
MLA Kartal, A , İnci, F , Koştu, N , Çınar, İ . "Kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 7-13 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393453>
Chicago Kartal, A , İnci, F , Koştu, N , Çınar, İ . "Kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 7-13
RIS TY - JOUR T1 - Kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisi AU - Asiye Kartal , Fadime Hatice İnci , Nazan Koştu , İlgün Özen Çınar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 13 VL - 10 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisi %A Asiye Kartal , Fadime Hatice İnci , Nazan Koştu , İlgün Özen Çınar %T Kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisi %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Kartal, Asiye , İnci, Fadime Hatice , Koştu, Nazan , Çınar, İlgün Özen . "Kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 1 (Nisan 2017): 7-13.