Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 15 - 22 2017-04-01

The changes of cholecystokinin and cannabinoid 1 peptide receptor in stomach and duodenum of Type 2 diabetic rats treated with dipeptidyl peptidase-4 inhibitor-sitagliptin.
Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü-sitagliptin uygulanan Tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenumundaki kolesistokinin ve kannabinoid 1 reseptör değişimleri

Zeynep Mine Coşkun [1] , Gülay Nephan [2] , Sezin Karabulut [3] , Sema Bolkent [4]

48 284

Purpose: Type 2 diabetes is the most common form of diabetes and characterized by insulin resistance and hyperglycemia. It is known that the increase in number of obese individuals is related with the increase in number of Type 2 diabetics. In our study, it was aimed to investigate the effect of sitagliptin on the changes of cholecystokinin (CCK) and cannabinoid (CB) 1 receptor peptides in newborn STZ-diabetic rat stomach and duodenum. Materials and methods: Wistar albino newborn rats divided into four groups. Group I: The saline was administered intraperitoneally (i.p) to rats. Group II: Newborn rat group, from the day five sitagliptin that dissolved in the saline was injected 1.5 mg/kg subcutaneous (s.c) for 15 days. Group III: Second day after the birth 100 mg/kg streptozotocin was administered i.p a single dose to the newborn diabetic rats (Diabetes). Group IV: Sitagliptin was given to diabetic rats for 15 days (Diabetes+Sitagliptin). Sections were stained with CCK and CB-1 receptor antibodies by streptavidin-biotin peroxidase technique. Results:The body weight was decreased in diabetic rats treated with sitagliptin when compared to diabetic rats. The number of CCK immunpositive cells in stomach decreased slightly in diabetic rats as compared to control, while increase was observed in duodenum. The number of CB1 receptor immunpositive cells in stomach and duodenum did not show any change between control and diabetic groups. A significant decrease determined in CCK and CB1 receptor immunpositive cell numbers in duodenum of Diabetes+Sitagliptin group as compared with diabetes group.Conclusion: According to our findings, sitagliptin may be used a regulatory on weight gain for treatment of obesity induced-diabetes.
GİRİŞ ve AMAÇ: Tip 2 diyabet, insülin direnci ve hiperglisemi ile karakterize edilen diyabetin en yaygın çeşididir. Obez bireylerin sayısındaki artış ile Tip 2 diyabetik bireylerin sayısındaki artışın ilişkili olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda sitagliptinin tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenum dokularındaki kolesistokinin (CCK) ve kannabinoid (CB) 1 reseptör peptid miktarlarındaki değişimine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Wistar albino yeni doğan sıçanlar dört gruba ayrıldı. Grup I: Sıçanlara fizyolojik su intraperitoneal (i.p.) olarak verildi. Grup II: Beşinci günden itibaren fizyolojik suda çözündürülen 1.5 mg/kg sitagliptin subkutanöz (s.c.) olarak yeni doğan sıçanlara 15 gün süreyle verildi. Grup III: Doğumdan sonra ikinci günde 100 mg/kg STZ yeni doğan diyabetik sıçanlara i.p. tek doz verildi (Diyabet). Grup IV: Diyabetik sıçanlara 15 gün süreyle sitagliptin verildi (Diyabet+Sitagliptin). Kesitler CCK ve CB 1 reseptör antikorları kullanılarak streptavidin-biotin-peroksidaz yöntemine göre boyandılar. BULGULAR: Diyabet+Sitagliptin grubu ile diyabet grubu karşılaştırıldığında sitagliptin uygulanan diyabetik sıçanların vücut ağırlıklarında bir düşüş saptandı. Diyabetiklerde, mide CCK immünpozitif hücre sayısı kontrole göre çok az azalırken, duodenumda artış gözlendi. Kontrol ve diyabetik gruplar arasında CB1 reseptör immünpozitif hücre sayısı mide ve duodenumda herhangi bir değişiklik göstermedi. Diyabet+Sitagliptin grubunun duodenumunda CCK ve CB 1 reseptör immünopozitif hücre sayısı diyabet grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir azalma saptandı.TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımıza göre, sitagliptin obezite kaynaklı tip 2 diyabet tedavisinde kilo alınımında düzenleyici olarak kullanılabilir.
Konular
Diğer ID JA66AJ42MG
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zeynep Mine Coşkun

Yazar: Gülay Nephan

Yazar: Sezin Karabulut

Yazar: Sema Bolkent

Bibtex @ { patd393454, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {15 - 22}, doi = {}, title = {Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü-sitagliptin uygulanan Tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenumundaki kolesistokinin ve kannabinoid 1 reseptör değişimleri}, key = {cite}, author = {Coşkun, Zeynep Mine and Karabulut, Sezin and Bolkent, Sema and Nephan, Gülay} }
APA Coşkun, Z , Nephan, G , Karabulut, S , Bolkent, S . (2017). Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü-sitagliptin uygulanan Tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenumundaki kolesistokinin ve kannabinoid 1 reseptör değişimleri. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (1), 15-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393454
MLA Coşkun, Z , Nephan, G , Karabulut, S , Bolkent, S . "Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü-sitagliptin uygulanan Tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenumundaki kolesistokinin ve kannabinoid 1 reseptör değişimleri". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 15-22 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393454>
Chicago Coşkun, Z , Nephan, G , Karabulut, S , Bolkent, S . "Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü-sitagliptin uygulanan Tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenumundaki kolesistokinin ve kannabinoid 1 reseptör değişimleri". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 15-22
RIS TY - JOUR T1 - Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü-sitagliptin uygulanan Tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenumundaki kolesistokinin ve kannabinoid 1 reseptör değişimleri AU - Zeynep Mine Coşkun , Gülay Nephan , Sezin Karabulut , Sema Bolkent Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 22 VL - 10 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü-sitagliptin uygulanan Tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenumundaki kolesistokinin ve kannabinoid 1 reseptör değişimleri %A Zeynep Mine Coşkun , Gülay Nephan , Sezin Karabulut , Sema Bolkent %T Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü-sitagliptin uygulanan Tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenumundaki kolesistokinin ve kannabinoid 1 reseptör değişimleri %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Coşkun, Zeynep Mine , Nephan, Gülay , Karabulut, Sezin , Bolkent, Sema . "Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü-sitagliptin uygulanan Tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenumundaki kolesistokinin ve kannabinoid 1 reseptör değişimleri". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 1 (Nisan 2017): 15-22.