Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 23 - 32 2017-04-01

The importance of weight for height in prediction of metabolic syndrome in obese children and adolescents: impact of gender and puberty
Obez çocuk ve adolesanlarda metabolik sendrom öngörüsünde boya uyan ağırlığın önemi; cinsiyet ve pubertenin etkisi

Bayram Özhan [1] , Betül Ersoy [2]

46 63

Purpose:To determine the role of anthropometric indices such as waist circumference, waist-to-hip ratio, waist– height ratio, and weight for height in predicting metabolic syndrome in obese children and adolescents. Materials and methods: A total of 291 obese children and adolescents aged 6–16 years were included in this study. Anthropometric and biochemical parameters were evaluated. Metabolic syndrome was defined according to the International Diabetes Federation criteria. Results:The prevalence of metabolic syndrome was 22.3% and significantly higher in pubertal obese group than in pre-pubertal ones (p=0.004). Higher waist circumference and weight for height were found in obese children and adolescents with metabolic syndrome (p<0.05). Significantly higher weight for height was found in obese girls with metabolic syndrome but the difference was not significant for obese boys. Multi-variable logistic regression analysis revealed that weight for height was the most important predictor of metabolic syndrome in obese children and adolescents except obese boys (p<0.05). Conclusion: Weight for height may be a better marker predictor of metabolic syndrome in obese children and adolescents. The cut-off point of weight for height of 136.5% for all obese children, pubertal obese children, and obese girls, 139.5% for pre-pubertal obese children was proposed to predict for metabolic syndrome. Anthropometric parameters, particularly weight for height, must be evaluated in all obese children.
Amaç:Obez çocuklar ve ergenlerde, metabolik sendrom tanısının öngörülmesinde bel çevresi, bel-kalça oranı, bel-boy oranı, ve boya uyan ağırlık gibi antropometrik endekslerin rolünü belirlemek. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya 6-16 yaş arasındaki toplam 291 obez çocuk ve ergen dahil edildi. Antropometrik ve biyokimyasal parametreler değerlendirildi. Metabolik sendrom tanısı, Uluslararası Diyabet Federasyonu kriterlerine göre tanımlandı. Bulgular: Metabolik sendrom prevalansı % 22,3 (65) idi ve pubertal obez grupta prebupertal gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0.004). Obez çocuklarda ve metabolik sendromlu ergenlerde yüksek bel çevresi ve bel-boy oranı saptandı (p <0.05). Metabolik sendrom olan obez kızlarda anlamlı olarak yüksek bel-boy oranı bulundu, ancak obez erkeklerdeki fark anlamlı değildi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, obez çocuk ve ergenlerde boya uyan ağırlık metabolik sendromun belirteci olarak kabul edilebilir saptandı (p <0.05). Sonuç: Obez çocuklar ve ergenlerde, boya uyan ağırlık metabolik sendrom öngörüsünde iyi bir belirteç olabilir. Tüm obez çocuklar, ergenlik çağındaki obez çocuklar ve obez kızlar için boya uyan ağırlık için kesme noktası % 136.5, pre-pubertal obez çocuklar için % 139.5, metabolik sendromu öngörmek için kullanılabilir. Antropometrik parametreler, özellikle boya uyan ağırlık, tüm obez çocuklarda değerlendirilmelidir.
Konular
Diğer ID JA92MC22UP
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Bayram Özhan

Yazar: Betül Ersoy

Bibtex @ { patd393455, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {23 - 32}, doi = {}, title = {Obez çocuk ve adolesanlarda metabolik sendrom öngörüsünde boya uyan ağırlığın önemi; cinsiyet ve pubertenin etkisi}, key = {cite}, author = {Ersoy, Betül and Özhan, Bayram} }
APA Özhan, B , Ersoy, B . (2017). Obez çocuk ve adolesanlarda metabolik sendrom öngörüsünde boya uyan ağırlığın önemi; cinsiyet ve pubertenin etkisi. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (1), 23-32. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393455
MLA Özhan, B , Ersoy, B . "Obez çocuk ve adolesanlarda metabolik sendrom öngörüsünde boya uyan ağırlığın önemi; cinsiyet ve pubertenin etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 23-32 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393455>
Chicago Özhan, B , Ersoy, B . "Obez çocuk ve adolesanlarda metabolik sendrom öngörüsünde boya uyan ağırlığın önemi; cinsiyet ve pubertenin etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 23-32
RIS TY - JOUR T1 - Obez çocuk ve adolesanlarda metabolik sendrom öngörüsünde boya uyan ağırlığın önemi; cinsiyet ve pubertenin etkisi AU - Bayram Özhan , Betül Ersoy Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 32 VL - 10 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Obez çocuk ve adolesanlarda metabolik sendrom öngörüsünde boya uyan ağırlığın önemi; cinsiyet ve pubertenin etkisi %A Bayram Özhan , Betül Ersoy %T Obez çocuk ve adolesanlarda metabolik sendrom öngörüsünde boya uyan ağırlığın önemi; cinsiyet ve pubertenin etkisi %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Özhan, Bayram , Ersoy, Betül . "Obez çocuk ve adolesanlarda metabolik sendrom öngörüsünde boya uyan ağırlığın önemi; cinsiyet ve pubertenin etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 1 (Nisan 2017): 23-32.