Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 39 - 44 2017-04-01

Effects of nutrition on residual renal functions during peritoneal dialysis
Periton diyalizi hastalarında beslenmenin rezidüel böbrek fonksiyonları üzerine etkileri

Seçil Conkar [1]

46 70

INTRODUCTION: The aim of the present study was to demonstrate the effect of nutritional management on residual renal function; and the efficacy of dialysis by providing adequate calorie supplements to Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) patients. METHODS: Twelve CAPD patients followed in the Diyarbakır Children’s Hospital between September 2014 and March 2015 were enrolled in the study. Nine subjects using the same type of CAPD fluid were provided with oral calorie supplements Recommended Dietary Allowance with the same type of enteral nutrition products due to inadequate calorie and protein intake. Anthropometric measurements were evaluated at baseline, month 3, and month 6 by calculating nutritional parameters, biochemical parameters residual renal functions, and calculations of urea clearance (Kt/V) before the nutrition support.RESULTS: Statistically significant difference was detected in weight (p=0.01), Kt/V (p=0.03), and residual renal function (p=0.01) starting from the 6th month after providing nutrition support to the patients. Also CaxP value improved during month 3 (p=0.01). DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that providing adequate calorie supplements to peritoneal dialysis patients can reduce supportive care needs, allow better preservation of residual renal function, and improve the efficacy of dialysis.
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı SAPD (Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi) hastalarında yeterli kalori takviyeleri sağlayarak rezidüel renal fonksiyonlar üzerine etkinliğini göstermeyi amaçladık.YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014 Eylül ve 2015 Mart tarihleri arasında xxxxxx Hastanesinde takip edilen 12 SAPD hastası çalışmaya alındı. Yetersiz protein ve kalori alımı tespit edilen dokuz hastada aynı tip SAPD sıvısı kullanılarak kalorili takviyeleri RDA’ya göre aynı tip enteral beslenme ürünü kullanıldı. Beslenme parametreleri başlangıçta, 3. ve 6. ayda vücut oran ölçümleri hesaplanarak değerlendirildi. Biyokimyasal parametreleri rezidüel renal fonksiyon ve total üre klirensi (Kt/V) hesaplamaları yapıldı.BULGULAR: Beslenme desteği sağladıktan 6 aydan itibaren hastalara ağırlığı (p=0.01) ve rezidüel renal fonksiyonu (p=0.01) ve Kt/V(p=0.03) istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı. Ayrıca 3. ayda CaxP değerinde belirgin iyileşme görüldü (p=0.01). TARTIŞMA ve SONUÇ: Periton diyaliz hastaları için yeterli kalori takviyesi sağlandığında destek tedavi ihtiyacını azaltdığı, rezidüel renal fonksiyonları daha iyi koruma sağladığı ve periton diyaliz etkinliğini artırdığına inanıyoruz.
Konular
Diğer ID JA63PE76JG
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Seçil Conkar

Bibtex @ { patd393457, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {39 - 44}, doi = {}, title = {Periton diyalizi hastalarında beslenmenin rezidüel böbrek fonksiyonları üzerine etkileri}, key = {cite}, author = {Conkar, Seçil} }
APA Conkar, S . (2017). Periton diyalizi hastalarında beslenmenin rezidüel böbrek fonksiyonları üzerine etkileri. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (1), 39-44. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393457
MLA Conkar, S . "Periton diyalizi hastalarında beslenmenin rezidüel böbrek fonksiyonları üzerine etkileri". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 39-44 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393457>
Chicago Conkar, S . "Periton diyalizi hastalarında beslenmenin rezidüel böbrek fonksiyonları üzerine etkileri". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 39-44
RIS TY - JOUR T1 - Periton diyalizi hastalarında beslenmenin rezidüel böbrek fonksiyonları üzerine etkileri AU - Seçil Conkar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 44 VL - 10 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Periton diyalizi hastalarında beslenmenin rezidüel böbrek fonksiyonları üzerine etkileri %A Seçil Conkar %T Periton diyalizi hastalarında beslenmenin rezidüel böbrek fonksiyonları üzerine etkileri %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Conkar, Seçil . "Periton diyalizi hastalarında beslenmenin rezidüel böbrek fonksiyonları üzerine etkileri". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 1 (Nisan 2017): 39-44.