Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 45 - 52 2017-04-01

Validity and reliability of ALPS-Neo pain and stress assessment scale in newborns
Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo ağrı ve stres değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği

Sibel Serap Ceylan [1] , Bahire Bolışık [2]

65 443

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the validation and reliability of the Turkish version of ALPS-Neo pain and stress assessment scale for newborn infantsMETHODS: This study is a methodological research. 51 newborns, treated and cared at neonatal intensive care unit, were included in the study. Data were collected by newborn information form, ALPS-Neo pain and stress assessment scale, Neonatal Infant Pain Scale (NIPS). The scale was assessed in terms of language and content validity, concurrent validity, internal consistency, the inter-reliability among the observers.RESULTS: Content validity index of scale was between 0,90 and 1,00; cronbach alpha value was between 0,70 and 0,81. Results of the item analysis indicated that item-total correlations were satisfactorily high. For the concurrent validity found there was a positive strong correlation between the scores of the ALPS-Neo and NIPS. According to kappa analysis it was determined to be agreement between the observers.DISCUSSION AND CONCLUSION: ALPS-Neo was confirmed to be a valid and reliable tool.
GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı ALPS-Neo Yenidoğanın Ağrı ve Stresini Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesidir.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma metodolojik bir araştırmadır. Araştırmaya yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi ve bakım alan 51 yenidoğan alınmıştır. Araştırma verileri Yenidoğan tanıtım formu, ALPS-Neo Yenidoğanın Ağrı ve Stresini Değerlendirme Ölçeği ve Yenidoğan Ağrı Skalası (NIPS) kullanılarak toplandı. Ölçek; dil ve kapsam geçerliği, eş zaman geçerliği, iç tutarlık, gözlemciler arası güvenirlik açısından değerlendirildi.BULGULAR: Ölçeğin kapsam geçerlik indeks 0,90 ile 1,00; cronbach alfa katsayısı 0,70-0,81 arasında idi. Madde analizi sonuçlarına göre madde-toplam korelasyonları yeterli düzeyde yüksek bulundu. Eş zaman geçerliği için yapılan incelemede ALPS-Neo ve NIPS puanları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki vardı. Kappa analizine göre gözlemciler arası uyum olduğu belirlendi. TARTIŞMA ve SONUÇ: ALPS-Neo Türkçe Formu geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak bulundu.
Konular
Diğer ID JA25TH54RK
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Sibel Serap Ceylan

Yazar: Bahire Bolışık

Bibtex @ { patd393458, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {45 - 52}, doi = {}, title = {Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo ağrı ve stres değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği}, key = {cite}, author = {Ceylan, Sibel Serap and Bolışık, Bahire} }
APA Ceylan, S , Bolışık, B . (2017). Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo ağrı ve stres değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (1), 45-52. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393458
MLA Ceylan, S , Bolışık, B . "Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo ağrı ve stres değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 45-52 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393458>
Chicago Ceylan, S , Bolışık, B . "Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo ağrı ve stres değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 45-52
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo ağrı ve stres değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği AU - Sibel Serap Ceylan , Bahire Bolışık Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 52 VL - 10 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo ağrı ve stres değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği %A Sibel Serap Ceylan , Bahire Bolışık %T Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo ağrı ve stres değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Ceylan, Sibel Serap , Bolışık, Bahire . "Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo ağrı ve stres değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 1 (Nisan 2017): 45-52.