Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 53 - 60 2017-04-01

The effect of multimedia information on anxiety levels of patients undergoing magnetic resonance imaging
Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi

Mehtap Beker Acay [1] , Elif Doğan Bakı [2] , Ebru Ünlü [3] , Kerem Şenol Coşkun [4] , Ahmet Katırağ [5] , Gözde Batun [6] , Hadi Babazadeh [7] , Hilal Öztürk [8] , Ümran Polat [9] , Zafer Ökmen [10]

57 161

INTRODUCTION: Magnetic resonance imaging (MRI) has been the most important and rapidly developing diagnostic tool in all spheres of medicine. However studies recently reported that severe anxiety and fear occurs in 37% of patients who underwent MRI. In our study, we aimed to reduce patient anxiety by video information.METHODS: Between December 2015 and February 2016 using a 1.5 Tesla MRI machine, 100 patients were enrolled in the study. Patients were divided into two groups; video information group (n = 50) and control group (n = 50). Anxiety levels of the patients were determined by applying State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and Visual Analogue Scale (VAS). A three-minute video, which was prepared earlier, was watched by the patients in video information group before MRI. After video information, STAI-S and VAS were applied again. Subsequent to MRI, all patients were given a questionnaire consisting of seven questions and their responses were recorded.RESULTS: Our research demonstrated no significant difference in anxiety scores of both groups before MRI. In the video information group there was a significant reduction in VAS and STAI-S scores (p = 0.002) after video information. According to the survey after MRI; in the video information group, concerns about MRI duration was significantly lower (p = 0.016) than the patients in the control group and that procedure was better than they expected before (p = 0.022).DISCUSSION AND CONCLUSION: This inexpensive and harmless method was successful in reducing patient anxiety in MRI applications.
GİRİŞ ve AMAÇ: Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tıbbın tüm alanlarında hızla gelişen önemli bir tanı aracı olmuştur. Fakat son çalışmalarda MRG uygulanan hastaların %37’sinde şiddetli anksiyete ve korku oluşumu raporlanmıştır. Çalışmamızda hastalara video bilgilendirme yaparak anksiyete düzeylerini azaltmayı amaçladık.YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2015 ve Şubat 2016 tarihleri arasında 1.5 Tesla MRG cihazı kullanarak yaptığımız çalışmamıza klinisyen tarafından MRG için yönlendirilen 100 hasta dahil edildi. Hastalar video bilgilendirme grubu (müdahale grubu, n=50) ve kontrol grubu (n=50) olmak üzere ikiye ayrıldı. Tüm hastaların anksiyete düzeyleri, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ve Görsel analog skalası (GAS) uygulanarak belirlendi. Daha önce hazırlanmış olan 3 dakikalık video, müdahale grubundaki hastalara MRG öncesinde izletildi. Video sonrası bu gruba STAI-S ve GAS tekrar uygulandı. MRG sonrası ise tüm hastalara belirlediğimiz 7 sorudan oluşan anket uygulandı ve verdikleri cevaplar kaydedildi.BULGULAR: Yaptığımız araştırma sonunda video bilgilendirme yapılan hastalarla video bilgilendirme yapılmayan hastalar arasında MRG öncesi anksiyete değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Video bilgilendirme sonrasında ise bu hastaların GAS ve STAI-S skorlarında anlamlı bir azalma görüldü (p=0.002). MRG sonrası yapılan ankette; müdahale grubundaki hastaların kontrol grubuna göre MR süresi ile ilgili endişelerinin anlamlı bir şekilde daha az olduğu (p=0.016) ve beklediklerinden daha iyi geçtiği görüldü (p=0.022).TARTIŞMA ve SONUÇ: Maliyet kaybına yol açmayan ve zararsız olan bu uygulamanın hasta anksiyetesini düşürmede başarılı olduğu gösterildi.
Konular
Diğer ID JA43PH45ZY
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehtap Beker Acay

Yazar: Elif Doğan Bakı

Yazar: Ebru Ünlü

Yazar: Kerem Şenol Coşkun

Yazar: Ahmet Katırağ

Yazar: Gözde Batun

Yazar: Hadi Babazadeh

Yazar: Hilal Öztürk

Yazar: Ümran Polat

Yazar: Zafer Ökmen

Bibtex @ { patd393459, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {53 - 60}, doi = {}, title = {Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi}, key = {cite}, author = {Polat, Ümran and Ökmen, Zafer and Acay, Mehtap Beker and Coşkun, Kerem Şenol and Öztürk, Hilal and Babazadeh, Hadi and Batun, Gözde and Bakı, Elif Doğan and Ünlü, Ebru and Katırağ, Ahmet} }
APA Acay, M , Bakı, E , Ünlü, E , Coşkun, K , Katırağ, A , Batun, G , Babazadeh, H , Öztürk, H , Polat, Ü , Ökmen, Z . (2017). Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (1), 53-60. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393459
MLA Acay, M , Bakı, E , Ünlü, E , Coşkun, K , Katırağ, A , Batun, G , Babazadeh, H , Öztürk, H , Polat, Ü , Ökmen, Z . "Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 53-60 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393459>
Chicago Acay, M , Bakı, E , Ünlü, E , Coşkun, K , Katırağ, A , Batun, G , Babazadeh, H , Öztürk, H , Polat, Ü , Ökmen, Z . "Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 53-60
RIS TY - JOUR T1 - Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi AU - Mehtap Beker Acay , Elif Doğan Bakı , Ebru Ünlü , Kerem Şenol Coşkun , Ahmet Katırağ , Gözde Batun , Hadi Babazadeh , Hilal Öztürk , Ümran Polat , Zafer Ökmen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 60 VL - 10 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi %A Mehtap Beker Acay , Elif Doğan Bakı , Ebru Ünlü , Kerem Şenol Coşkun , Ahmet Katırağ , Gözde Batun , Hadi Babazadeh , Hilal Öztürk , Ümran Polat , Zafer Ökmen %T Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Acay, Mehtap Beker , Bakı, Elif Doğan , Ünlü, Ebru , Coşkun, Kerem Şenol , Katırağ, Ahmet , Batun, Gözde , Babazadeh, Hadi , Öztürk, Hilal , Polat, Ümran , Ökmen, Zafer . "Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 1 (Nisan 2017): 53-60.