Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 81 - 85 2017-04-01

Increased serum tumor markers in a patient with rheumatoid arthritis
Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış

Hüseyin Bayğın [1] , Gökhan Sargın [2] , Taşkın Şentürk [3] , Sabri Barutca [4]

40 307

Introduction: Tumor-associated antigens are used to assess the response to treatment and follow-up of malignancies.They may be expressed by inflammatory cells, and play an important role in the adhesion and metastasis of malignant cells. Increased level of tumor associated antigens were reported in patients with pleural effusion and pulmonary involvement of inflammatory rheumatic diseases.We aimed to present the relationship between tumor markers and disease activity in a female patient diagnosed with RA.Case report: 61-year-old female patients diagnosed with RA since one year was admitted to our clinic with the tenderness and swelling of her right knee, both wrists and metacarpophalangeal joints. She had no medical history, except for taking leflunomide 20 mg/day and sulfasalazine 2 g/day.Physical examination revealed bilateral pulmonary crackles in the lower zone. The laboratory findings of the patients were as follows: Disease activity score [DAS-28] was 6.02,erythrocyte sedimentation rate [ESR]: 72 mm/h, CRP: 37.95 mg/l, rheumatoid factor: 48.5 IU/ml, anti-CCP: 67, 1 U/ml, CA19-9: 410.67 U/mL [0-37/ml], CA-125: 197.1/ml [0-35/ml] and CA-15-3: 51,6/ml [0-31.3 U/ml]. Increased reticular density was observed on bilateral middle and lower zone of anterior-posterior- chest X-ray and widespread reticular infiltrates, ground glass opacities and the honeycomb changes were seen on chest CT. There was no evidence with any malignancy and anti-inflammatory treatment was given for patient with active disease. On the follow-up, the level of ESR, CRP, DAS-28, CA19-9, CA15-3 and CA-125 were decreased.Discussion: The ideal biomarkers are needed to determine of disease activity, organ injury and response to treatment in RA. Since there is a correlation between increased tumor marker levels and organ involvement, these biomarkers may be helpful to assess disease progression and response to treatment in connective tissue diseases. Tumor markers may be used for the evaluation of disease activity in RA patients (especially with lung involvement), after malignancies have been ruled out.
Giriş: Tümör ilişkili antijenler, malignitelerde takip ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılır. Antijenler inflamatuar hücreler tarafından eksprese edilebilir ve malin hücrelerin adezyon ve metastazlarında önemli rol oynabilir. İnflamatuar romatizmal hastalıkların akciğer tutulumu ve plevral effüzyonu bulunan hastalarda tümör ilişkili antijen seviyelerinin arttığı rapor edilmiştir. Biz, RA tanılı bir kadın hastada tümör belirteçleri ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişkiyi sunmayı amaçladık.Olgu Sunumu: Bir yıldan beri RA tanısı olan 61 yaşında kadın hasta, sağ dizde, her iki el bileğinde ve metakarpofalangeal eklemlerde şişlik ve hassasiyet olması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde leflunomid 20 mg/gün ve sulfasalazin 2 gr/gün kullanımı dışında bir özellik yoktu. Fizik muayenede bilateral akciğer alt zonda raller mevcuttu. Hastanın laboratuvar verileri: hastalık aktivite skoru [DAS-28]: 6,02, eritrosit sedimentasyon hızı [ESH]: 72 mm/h, CRP: 37,95 mg/l, romatoid faktör: 48,5 IU/ml, anti-CCP: 67,1 U/ml, CA19-9: 410,67 U/ml [0-37 U/ml], CA-125: 197,1 U/ml [0-35 U/ml] ve CA-15-3: 51,6 U/ml [0-31,3 U/ml] idi. Postero-anterior akciğer grafisinde bilateral orta ve alt zonlarda retiküler dansite artışı ve toraks BT’de her iki akciğerde retiküler, buzlu cam opasiteleri ve ince bal peteği değişiklikleri görüldü. Malignite lehine herhangi bir kanıt yoktu ve aktif hastalığı olan hastaya anti-inflamatuar tedavi verildi. Takiplerde, ESH, CRP, DAS-28, CA19-9, CA-125 ve CA15-3 düzeyleri geriledi. Tartışma: RA’ da hastalık aktivitesini, organ hasarını ve tedaviye yanıtı belirlemek için ideal biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. Bağ doku hastalıklarında organ tutulumu ile tümör belirteçleri arasındaki ilişki nedeniyle, bu biyobelirteçler hastalık progresyonu ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. Tümör belirteçleri, malignite ekarte edildikten sonra, RA hastalarında (özellikle akciğer tutulumlu) hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.
Konular
Diğer ID JA68EJ25YJ
Dergi Bölümü Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Hüseyin Bayğın

Yazar: Gökhan Sargın

Yazar: Taşkın Şentürk

Yazar: Sabri Barutca

Bibtex @ { patd393467, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {81 - 85}, doi = {}, title = {Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış}, key = {cite}, author = {Şentürk, Taşkın and Barutca, Sabri and Bayğın, Hüseyin and Sargın, Gökhan} }
APA Bayğın, H , Sargın, G , Şentürk, T , Barutca, S . (2017). Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (1), 81-85. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393467
MLA Bayğın, H , Sargın, G , Şentürk, T , Barutca, S . "Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 81-85 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35415/393467>
Chicago Bayğın, H , Sargın, G , Şentürk, T , Barutca, S . "Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış". Pamukkale Tıp Dergisi 10 (2017): 81-85
RIS TY - JOUR T1 - Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış AU - Hüseyin Bayğın , Gökhan Sargın , Taşkın Şentürk , Sabri Barutca Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 85 VL - 10 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış %A Hüseyin Bayğın , Gökhan Sargın , Taşkın Şentürk , Sabri Barutca %T Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış %D 2017 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Bayğın, Hüseyin , Sargın, Gökhan , Şentürk, Taşkın , Barutca, Sabri . "Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış". Pamukkale Tıp Dergisi 10 / 1 (Nisan 2017): 81-85.