Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 127 - 130 2018-05-14

Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi
The analysis of patients who were operated for adnexal mass in the adolescent age group: a single center experience with 104 cases.

Meryem Kuru Pekcan [1]

72 135

GİRİŞ ve AMAÇ: Adolesan yaş grubu, adneksiyel kitle görülme sıklığının reproduktif yaş grubuna göre düşük olması ve daha sonraki fertilite potansiyelinin korunması gerekliliği açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı geç adolesan yaş grubundaki kızlarda saptanan ve cerrahi olarak yönetilen adneksial kitlelerin preoperatif ve postoperatif tanılarını, cerrahi tedavi şekillerini ve histopatolojik tanılarını özetlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 2014-2015 yılları arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Gençlik Merkezine pelvik ağrı ve menstrüel düzensizlik şikâyetiyle başvurup adneksiyel kitle tanısı aldıktan sonra cerrahi müdahale yapılan 104 olguya ait kayıtlar incelenmiştir. Hastaların yaşları, başvuru şikâyetleri, yatış tanıları, uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri ve postoperatif histopatolojik tanıları kayıtlardan incelenerek analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen olguların ortalama yaşı 20,8±2,6 olup olguların % 94,3‘ü (n=99) laparoskopik olarak, % 4,8‘i (n=5) laparotomi yöntemi ile opere edildi. En sık postoperatif tanı dermoid kist (% 31,4; n=33) olarak saptanırken, bunu fonksiyonel kist (%21,9; n=23) ve endometriotik kist (%13,3; n=14) takip etti. Frozen inceleme ve parafin kesitlerinin histopatolojik analizene göre malignite saptanan olgu sayısı 2 (%1,9) idi. Akut ovaryan torsiyon 3 (%2,9) ve tubovaryan abse 2 (%1,9) olguda tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Geç adolesan yaş grubunda, daha erken yaş grubundaki olgulara göre anovulasyon ve buna bağlı fonksiyonel ovaryan kistler daha az görülmektedir. Bu yaş grubunda ilk sırada dermoid kist gibi overin gerçek neoplazmları yer almaktadır. Malignite oranları çok düşük olduğu için tedavide minimal invaziv yaklaşım ve maksimum fertilite korunması amaçlanmalıdır.

Türkçe Kısa Başlık: Adolesan adneksiyel kitle opere edilen hastalar


INTRODUCTION: The adolescents age group is important in that the frequency of adnexal masses is lower than the reproductive age group and also the necessity of protecting the subsequent fertility potential. The aim of this study is to summarize the preoperative and postoperative diagnosis, surgical treatment patterns and histopathologic diagnoses of detected and operated adnexal masses in the late adolescent age group.
METHODS: In this study, we analyzed the records of 104 cases who applied to the Dr. Zekai Tahir Burak Women's Health Research and Educational Hospital Youth Center for pelvic pain and menstrual irregularity between 2014 and 2015 and operated with adnexal mass diagnosed. Patients' ages, complaints of admission, diagnosis for hospitalization, surgical treatment methods and postoperative histopathological diagnosis were analyzed from the records.
RESULTS: The mean age of the cases included in the study was 20.8 ± 2.6 and 94.3% (n = 99) of the cases were performed laparoscopically, 4,8% (n = 5) were performed with laparotomy. The most common postoperative diagnosis was dermoid cyst (31.4%; n = 33) followed by functional cyst (21.9%; n = 23) and endometriotic cyst (13.3%; n = 14). The number of malignancy detected according to histopathological analysis of frozen examination and paraffin section was 2 (1.9%). Acute ovarian torsion was found in 3 (2.9%) and tubovarian abscess in 2 (1.9%) cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the late adolescent age group, anovulation and related functional masses are less common than in the younger age group. In this age group, In this age group, there are real neoplasms of the ovary like the dermoid cyst in the first place. Since malignancy rates are very low, minimally invasive approach and maximum fertility protection should be aimed at treatment.

İngilizce Kısa Başlık: Adolescent who were operated adnexal mass

  • 1. Skinner MA, Schlatter MG, Heifetz SA, Grosfeld JL. Ovarian neoplasms in children. Arch Surg 1993;128:849-853.
  • 2. Norris JH, Jensen RD. Relative frequency of ovarian neoplasms in children and adolescents. Cancer 1972;30:713-719.
  • 3. Pfeifer SM, Gosman GG. Evaluation of adnexal masses in adoles¬cents. Pediatr Clin North Am 1999;46:573-592.
  • 4. Oelsner G, Shashar D. Adnexal torsion. Clin Obstet Gynecol 2006;49:459-463.
  • 5. Skiadas VT, Koutoulidis V, Eleftheriades M. ve ark. Ovarian masses in young adolescents: imaging findings with surgical confirmation. Eur J Gynaecol Oncol 2004;25:201-206.
  • 6. Deligeoroglou E, Eleftheriades M, Shiadoes V. ve ark. Ovarian masses during adolescence: clinical, ultrasonographic and pathologic findings, serum tumor markers and endocrinological profile. Gynecol Endocrinol 2004;19:1-9.
  • 7. Kocak M, Beydilli G, Dilbaz S. ve ark. Adnexal masses in adolescent girls with pelvic pain: Report on 63 cases. Gynecol Surg 2008;5:203-207.
  • 8. Davis AJ. Pediatric and adolescent gynecology. In: Gibbs RS ed(s). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008;555-566. 9. Dilbaz S, Çaliskan E, Dilbaz B. ve ark. Laparoscopic and Transvaginal Ultrasound guided aspiration of ovarian cysts. J Turkish German Gynecol Assoc 2003;4:41-45.
  • 10. Hayes-Jordan A (2005) Surgical management of the incidentally identified ovarian mass. Semin Pediatr Surg 2005;14:106-110.
  • 11. Von Winter Jo T, Simmons Patricia S, Podratz Karl C. Surgically treated adnexal masses in infancy,childhood, and adolescence. Am J Obstet Gynecol 1994; 170:1780-1789.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi Mayıs
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Meryem Kuru Pekcan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { patd399563, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {127 - 130}, doi = {10.5505/ptd.2017.79027}, title = {Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi}, key = {cite}, author = {Pekcan, Meryem Kuru} }
APA Pekcan, M . (2018). Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi, 11 (2), 127-130. DOI: 10.5505/ptd.2017.79027
MLA Pekcan, M . "Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi 11 (2018): 127-130 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/36986/399563>
Chicago Pekcan, M . "Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi 11 (2018): 127-130
RIS TY - JOUR T1 - Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi AU - Meryem Kuru Pekcan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.5505/ptd.2017.79027 DO - 10.5505/ptd.2017.79027 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 130 VL - 11 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.5505/ptd.2017.79027 UR - http://dx.doi.org/10.5505/ptd.2017.79027 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi %A Meryem Kuru Pekcan %T Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi %D 2018 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 11 %N 2 %R doi: 10.5505/ptd.2017.79027 %U 10.5505/ptd.2017.79027
ISNAD Pekcan, Meryem Kuru . "Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi 11 / 2 (Mayıs 2018): 127-130. http://dx.doi.org/10.5505/ptd.2017.79027