Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi

100.514

264.255
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 45 - Sayı 45 - Oca 2019
 1. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Havacılık ve Uzay Mühendisi
  Sayfalar 1 - 21
  Muhammed Doğukan Balçın, Ayşegül Ergün
 2. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Akıllı Tahta ve Cep Telefonu Hakkında Görüşleri: Metafor Analizi Çalışması
  Sayfalar 22 - 37
  Hakan Saraç
 3. Bütünleşik STEM Eğitimi Modelleri
  Sayfalar 38 - 55
  Ayşe Savran Gencer, Hilmi Doğan, Kadir Bilen, Bilge Can
 4. İşitme Yetersizliğine Sahip Öğrencilerin Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Sinif Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 56 - 77
  Gülcihan Hasanoğlu Yazçayır, Mehmet Cem Girgin
 5. Mizaç ve öz-düzenlemenin çocukların oyun davranışını yordamadaki rolü
  Sayfalar 78 - 98
  Atiye Adak Özdemir, Kadriye Selin Budak
 6. Beden Eğitiminde Psikolojik İyi Oluşun Bağlamsal Temelleri
  Sayfalar 99 - 115
  Aykan Kurucan, Gökçe Erturan İlker
 7. Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesir Bilgilerinin Yapılandırılmasına İlişkin Tahmini Öğrenme Yol Haritası: Bir Öğretim Tasarımı
  Sayfalar 116 - 143
  Deniz Eroğlu, Faik Camci, Dilek Tanışlı
 8. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Yer Verilen Matematik Tarihi İçeriklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 144 - 158
  İbrahim Kepceoğlu, Lütfi İncikabı, Uğur Küçükoğlu
 9. Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçları İle İlgili Tutum ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 159 - 174
  Arzu Deveci Topal, Aynur Kolburan Geçer, Osman Akkaya, Yusuf Emre Güzel, Mustafa Of
 10. The Predictive Power of Teachers' Proactive Personality Traits on Their Problem Solving Skills
  Sayfalar 175 - 189
  Gönül Şener
 11. Örgütleyici Yapı İskelesi Tekniğinin Öğretmen Adaylarının Not Alma Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 190 - 210
  Buket Aslandağ, Gökhan Çetinkaya
 12. Şiddetsiz Karşı Koyma Programının Ebeveynlerin Aile İlişkileri ve Ebeveynlik Algıları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 211 - 233
  Suat Kılıçarslan, Serdal Ördem, Aslı Taltekin, Recai Ardıç
 13. The Second Language Writing Anxiety: The Perceived Sources and Consequences
  Sayfalar 235 - 251
  Elif Genç, Demet Yaylı
 14. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimi Ölçeğinin Geliştirilmesi - Kız Öğrenci Formu
  Sayfalar 252 - 266
  Özlem Haskan Avcı, M. Zahid Tozar, Yılmaz Hasret, Seydihan Yiğit, Ezgi Özdemir
 15. Türkiye’de Üstün Zekâlılar ve Özel Yetenekliler Konusunda Yürütülmüş Tezlerin Tematik İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 267 - 292
  Hakan Şevki Ayvacı, Gürhan Bebek
 16. School Engagement as a Predictor of Burnout in University Students
  Sayfalar 293 - 309
  Sait Akbaşlı, Gökhan Arastaman, Feyza Gün, Tuğba Turabik
 17. Üstün Zekâlı ve Yetenekli Olan ve Üstün Zekâlı ve Yetenekli Olmayan Öğrencilerin Biyolojiye İlişkin Algılarının Karşılaştırılması: Metaforik Çalışma
  Sayfalar 310 - 334
  Murat Özarslan
 18. Examination of Undergraduates’ Cognitive Structures on Reaction Rates and Chemical Equilibrium
  Sayfalar 335 - 352
  Şenol Şen, Lütfiye Varoğlu, Ayhan Yılmaz
 19. Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 353 - 375
  Ümit Kahraman, Kazım Çelik
 20. Öğrenci Katılımına Zemin Hazırlayan Etkileşimsel Bir Kaynak: Eksik Tasarlanmış Sözceler
  Sayfalar 376 - 396
  Nergiz Kardaş İşler, Ali Ekber Şahin, Ufuk Balaman