Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 8, Sayfalar 153 - 170 2017-09-30

KUR’ÂN’DAKİ YÜKLEMLERİN (MÜSNEDLERİN) İSİM VE FİİL OLARAK KULLANIMLARI VE BAZI MEALLERE YANSIMA SORUNU

Ali KARATAŞ [1]

183 439

Belâgat terimleri ile ifade ettiğimizde bir cümlenin müsned ve müsnedün ileyhten oluştuğunu söyleriz. Cümlenin öznesi müsnedün ileyh, yüklemi de müsned olarak isimlendirilir. Yüklem bazen isim bazen de fiil olarak gelir. İsim veya fiil gelmesi anlatmak istediğimiz duruma göre değişmektedir. Birisini tercih ettiğimizde diğerinin anlamını tam olarak karşılamaz. Çünkü yüklemin isim olması, bir durumun sabit ve devam olmasını anlatır; ancak fiil olarak yüklemi kullandığımızda bu fiil, sabit bir durum yerine teceddüd eden ve tekrarlanan bir hususu ortaya koyar. Mesela Allah âlimdir.” cümlesinde isim halinde gelen âlim kelimesi Allah’ın âlim olma vasfının onda her zaman bulunduğunu ifade eder. Allah’ın âlim olmasının tekrarlanan bir fiil olmadığını ortaya koyar. Fiil tekrarlanır; fakat ad ve isim tekrara değil sürekliliğe işaret eder. Kur’ân’da yüklemin isim ya da fiil olarak gelmesiyle mâna farklılığı murad edilmektedir. Bu nedenle hem meal yazarken hem de Kur’ân’ı tefsir ederken bu konu dikkate alınmalıdır. Aksi halde kelimelerin ifade ettiği anlam kaybolacaktır.

Kur’ân, Meal, Tercüme, Müsned, Yüklem, İsim, Fiil
 • Akdemir, Salih, Son Çağrı Kur’ân, Ankara Okulu, Ankara 2015.
 • Bulut, Ali, Belâgat Terimleri Sözlüğü, İFAV Yayınları, İstanbul 2015.
 • Cürcânî, Abdü’l-Kâhir, Delâilü’l-İ’câz- Söz Dizimi ve Anlambilim, çev. Osman Güman, Litera Yayıncılık, İstanbul 2008.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı, Komisyon, Kur’ân Yolu Meali, DİB Yayınları, Ankara 2015.
 • İbn Aşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Tunus 1984, XV.
 • İsfehânî, Râğıb, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Seyyid Keylânî. Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut t.y.
 • Kazvînî, el-Hatîb, et-Telhîs fî Ulûmi’l-Belâğa, tahk. Abdu’l-Hamid Hendâvî, Kahire 2009.
 • Kısa, Mahmut, Kısa Açıklamalı Kur’an’ı Kerim Meali, Armağan Kitaplar Konya 2013.
 • Mîdânî, Abdurrahman Hasan el-Habennekî, Belâğatü’l-Arabiyye, Beyrut 1996.
 • Öztürk, Mustafa, Kur’ân’ı Kerim Meali-Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri’si, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2011.
 • Sâmerrâî, Fâdıl Sâlih, Lemesâtün Beyâniyyetün fî Nusûsin mine’t-Tenzîl, Amman 2003.
 • Sâmerrâî, Esile Beyâniyye fî’l-Kur’ânî’l-Kerîm, Kahire 2008.
 • Sekkâkî, Muhammed b. Ali el-Hârizmî, Miftâhu’l-Ulûm, Beyrut 1987.
 • Semin el-Halebî, ed-Dürrü’l-Masûn fî Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûn, Şam t.y.
 • Şentürk, Recep, “İsnad”, DİA, 2001, XXIII.
 • Yıldız, Mustafa, Son Mesaj-Kur’ân’ı Kerim ve Gerekçeli Türkçe Meali, Çıra Yayınları, İstanbul 2013.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali KARATAŞ
Kurum: PAÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { pauifd334062, journal = {Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4899}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {153 - 170}, doi = {10.17859/pauifd.334062}, title = {KUR’ÂN’DAKİ YÜKLEMLERİN (MÜSNEDLERİN) İSİM VE FİİL OLARAK KULLANIMLARI VE BAZI MEALLERE YANSIMA SORUNU}, key = {cite}, author = {KARATAŞ, Ali} }
APA KARATAŞ, A . (2017). KUR’ÂN’DAKİ YÜKLEMLERİN (MÜSNEDLERİN) İSİM VE FİİL OLARAK KULLANIMLARI VE BAZI MEALLERE YANSIMA SORUNU. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (8), 153-170. DOI: 10.17859/pauifd.334062
MLA KARATAŞ, A . "KUR’ÂN’DAKİ YÜKLEMLERİN (MÜSNEDLERİN) İSİM VE FİİL OLARAK KULLANIMLARI VE BAZI MEALLERE YANSIMA SORUNU". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2017): 153-170 <http://dergipark.gov.tr/pauifd/issue/31292/334062>
Chicago KARATAŞ, A . "KUR’ÂN’DAKİ YÜKLEMLERİN (MÜSNEDLERİN) İSİM VE FİİL OLARAK KULLANIMLARI VE BAZI MEALLERE YANSIMA SORUNU". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2017): 153-170
RIS TY - JOUR T1 - KUR’ÂN’DAKİ YÜKLEMLERİN (MÜSNEDLERİN) İSİM VE FİİL OLARAK KULLANIMLARI VE BAZI MEALLERE YANSIMA SORUNU AU - Ali KARATAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17859/pauifd.334062 DO - 10.17859/pauifd.334062 T2 - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 170 VL - 4 IS - 8 SN - -2148-4899 M3 - doi: 10.17859/pauifd.334062 UR - http://dx.doi.org/10.17859/pauifd.334062 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi KUR’ÂN’DAKİ YÜKLEMLERİN (MÜSNEDLERİN) İSİM VE FİİL OLARAK KULLANIMLARI VE BAZI MEALLERE YANSIMA SORUNU %A Ali KARATAŞ %T KUR’ÂN’DAKİ YÜKLEMLERİN (MÜSNEDLERİN) İSİM VE FİİL OLARAK KULLANIMLARI VE BAZI MEALLERE YANSIMA SORUNU %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2148-4899 %V 4 %N 8 %R doi: 10.17859/pauifd.334062 %U 10.17859/pauifd.334062
ISNAD KARATAŞ, Ali . "KUR’ÂN’DAKİ YÜKLEMLERİN (MÜSNEDLERİN) İSİM VE FİİL OLARAK KULLANIMLARI VE BAZI MEALLERE YANSIMA SORUNU". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 / 8 (Eylül 2017): 153-170. http://dx.doi.org/10.17859/pauifd.334062