Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda dört defa yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Maliye, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji,Türk Dili ve Edebiyatı , Tarih, Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi, Güzel Sanatlar.  Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi

33.185

120.467

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda dört defa yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Maliye, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji,Türk Dili ve Edebiyatı , Tarih, Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi, Güzel Sanatlar.  Yıl 2018 Sayı 33 Son Sayı
Sayı 33 - Eki 2018
 1. Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi(Çorum İli Örneği)
  Sayfalar 1 - 15
  Ayhan Babaroglu, Emel OKUR METWALLEY
 2. BULANIK KÜMELEME ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN GÖÇ İSTATİSTİKLERİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI
  Sayfalar 17 - 28
  ERKAN ARI, AYŞEGÜL YILDIZ
 3. Prens Sabahattin'in Eğitim Anlayışı ve Nezahat Nurettin Ege'nin " İki Kıt'a Üzerinde Bir Şehirde Yaşayan Turgut" Romanı
  Sayfalar 29 - 44
  Berna Fildiş
 4. İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 45 - 60
  Nur Esra BEKERECİ, Yücel Ayrıçay, Dündar kök
 5. Belediyelerde Mali Denetimin Önemi ve Niteliği: Türkiye'deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme
  Sayfalar 61 - 84
  Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
 6. Okulöncesi Öğretmenlerin Akran Zorbalığı İlişkin Algı Ve Görüşleri: Zorbalık Davranışları Tespitleri, Zorbalık Davranışları Karşısında Uyguladıkları Stratejiler Ve Aldıkları Önlemler
  Sayfalar 85 - 104
  Elif Yalçıntaş Sezgin
 7. İnsan Kaynakları Aktiviteleri ve Karlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: BIST-30 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 105 - 114
  Erkan Öztürk, Oğuz BAŞOL, Bayram BALCI
 8. İşletmelerin Likidite Düzeylerinin Karşılaştırılması: BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Uygulaması
  Sayfalar 115 - 129
  Famil ŞAMİLOĞLU, Haşim Bağcı, Yunus Emre KAHRAMAN
 9. HİLMİ ZİYA ÜLKEN VE AŞK DİNİ
  Sayfalar 131 - 147
  Fazıl KARAHAN
 10. A comparison of bilinguals' lexical processing in their two languages
  Sayfalar 149 - 155
  Filiz Mergen, Gülmira KURUOĞLU
 11. ÇOCUK EMEĞİNE VE ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM: DENİZLİ KENT ÖRNEĞİ*
  Sayfalar 157 - 167
  Gönül İçli, Radiye Canan Bağış
 12. FİRMALARIN TEMETTÜ ÖDEMELERİ İLE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ve BİST 100’de BİR UYGULAMA
  Sayfalar 169 - 180
  merve arslan, hafize meder çakır
 13. “Can the living ever speak for the dead”: The White Hotel and Fictionalizing the Holocaust
  Sayfalar 181 - 187
  Hülya Yıldız Bağçe
 14. Destiansyon Çelim Unsurlarının Ziyaretçi Tatmini Üzerine Etkisi: Kırklareli İli Örneği
  Sayfalar 189 - 204
  İlke Başarangil, Şevki ULAŞ
 15. CENGİZ AYTMATOV’UN “BEYAZ GEMİ” ADLI ROMANINA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 205 - 216
  İsmail Turan KALLİMCİ
 16. Deneysel İktisat ve Kültürel Farklılıkların Deneysel İktisatla İfadesi
  Sayfalar 217 - 231
  Kıymet Yavuzaslan
 17. Joycean Rebirth in the “Abject” Womb
  Sayfalar 233 - 241
  Kübra Kangüleç Coşkun
 18. POLİTİK EKONOMİK UYGULAMALARIN MUHASEBE MESLEĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 243 - 253
  MAHMUT SAMİ ÖZTÜRK, OĞUZHAN ÇARIKÇI
 19. SOSYALİZMİN AYKIRI BİR SESİ: VATAN PARTİSİ
  Sayfalar 255 - 267
  Mehmet PINAR
 20. SİLLYON ARKEOLOJİK KÜLTÜREL MİRAS ARAŞTIRMASI: KOCAGÖZLER MAHALLESİ SAKİNLERİ GÖZÜNDEN SOMUT KÜLTÜREL MİRAS BİLİNCİ
  Sayfalar 269 - 276
  MURAT TAŞKIRAN
 21. Firmaların Kurumsal Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 277 - 291
  Mutlu ARMAN
 22. İllerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişmişliklerine Göre Sıralanması: Promethee Yöntemi İle Örnek Uygulama
  Sayfalar 293 - 312
  Ömer Faruk Rençber
 23. İŞE GÖMÜLÜ OLMA ÖLÇEKLERİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN TEST EDİLMESİ
  Sayfalar 313 - 327
  Özden Akın, Metin Reyhanoğlu
 24. Author(ity), Rewriting, and Postmodern Realism in Alasdair Gray's Poor Things
  Sayfalar 329 - 339
  Papatya Alkan Genca
 25. KARMA KISITLI OPTİMİZASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ALGORİTMASI
  Sayfalar 341 - 352
  Semin PAKSOY
 26. CRIME OF AGGRESSION UNDER THE ROME STATUTE AND EXCLUSION OF UNILATERAL HUMANITARIAN INTERVENTION
  Sayfalar 353 - 362
  Şahin Eray Kırdım
 27. Asabiye Kavramı Işığında Türklerin Sufileşmesi Ve Tarikatlar
  Sayfalar 363 - 370
  Utku Aybudak
 28. Örgütsel çekicilik ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
  Sayfalar 371 - 380
  Yener Akman, Murat ÖZDEMİR
 29. Julian Barnes's The Noise of Time as a Narrative of Trauma
  Sayfalar 382 - 386
  Zekiye Antakyalıoğlu
 30. Modernizm Ve Postmodernizm Bağlamında Milliyetçiliğin Aidiyet Algısı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 387 - 392
  Barış Çağırkan