Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda dört defa yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Maliye, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji,Türk Dili ve Edebiyatı , Tarih, Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi, Güzel Sanatlar.  Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi

26.601

86.915

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda dört defa yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Maliye, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji,Türk Dili ve Edebiyatı , Tarih, Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi, Güzel Sanatlar.  Yıl 2018 Sayı 32 Son Sayı
Sayı 32 - Tem 2018
 1. Otel Çalışanlarının Kariyer Beklentilerinin Kariyer Stratejilerine Etkisi ve Pozitif İlişkisel Yönetim ile İlişkisi
  Sayfalar 1 - 17
  A. Barış Baraz, Ezgi ATİK
 2. Altı Sigma Yaklaşımının Maliyet Yönetim Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Manisa Örneği
  Sayfalar 19 - 41
  Adile Aktar, Osman AKIN
 3. Endüstri 4.0 ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar
  Sayfalar 43 - 57
  Ali Soylu
 4. Caryl Churchill'in Owners Oyununda Cinsiyet Rollerinin İhlal Edilmesi
  Sayfalar 59 - 68
  Ayça Berna Ülker Erkan
 5. Algılanan Örgütsel Desteğin Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinde Bireysel Şükranın Aracı Rolü
  Sayfalar 69 - 86
  Bora Yıldız, Neşe ÇAKI
 6. Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış
  Sayfalar 87 - 103
  Çağlar Naci Hıdıroğlu
 7. Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 105 - 113
  Fatma İnce
 8. HOBBES VE ROUSSEAU’NUN DEVLET KURAMLARINDA DOĞA DURUMU
  Sayfalar 115 - 120
  Ferhat Ağırman
 9. Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 121 - 134
  Fevzi Kaçer, İbrahim ARAP
 10. Yerel halkın milli park ziyaret nedenlerinin belirlenmesi: Antalya ili örneği
  Sayfalar 135 - 143
  Güney Çetinkaya, Mustafa YILDIZ, Mehmet Ali ÖZÇELİK
 11. Romantizm- Realizm (Hayaliyûn- Hakikıyûn) Tartışmaları ve Beşir Fuat
  Sayfalar 145 - 152
  Hacer Gülşen
 12. Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bankaların Sağladığı Kredilerin Yapısı, Dağılımı ve Karlılığa Etkisi
  Sayfalar 153 - 169
  Hilal Gökçe, İlhan Küçükkaplan
 13. Pierre Bourdieu ile Savaşı Yeniden Okumak
  Sayfalar 171 - 177
  Kıvılcım Romya Bilgin, Deniz Tansel İLİC
 14. Süsleme Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine
  Sayfalar 179 - 188
  Levent Toksöz
 15. Yesevî’nin Divân-I Hikmet’inde İlahî Aşk ve Allah Düşüncesi
  Sayfalar 189 - 202
  Mehmet Fatih Kalın
 16. Ekonomik Kalkınma ve Kadınların İşgücüne Katılımı: Türkiye İçin U Hipotezinin Yeniden Test Edilmesi
  Sayfalar 203 - 210
  Mehmet Güçlü
 17. SOYLULAŞTIRMA VE ANKARA DİKMEN VADİSİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 211 - 223
  Mehmet Meder, Selda BAL
 18. İkinci Dili Türkçe Olan İlkokul Öğrencileriyle İletişim Kurmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 225 - 236
  Meral Gözüküçük, Hüseyin Kıran
 19. Yaşar Kemal'in Kuşlar da Gitti Romanına Derin Ekolojik Bir Bakış
  Sayfalar 237 - 242
  Özlem Akyol
 20. Dedebâli Cemaati ve Uşak Kazası Dedebalılar Köyü
  Sayfalar 243 - 262
  Saim Savaş
 21. Reel Kurun İhracat Performansına Etkisi: Denizli Örneği
  Sayfalar 263 - 270
  Sevcan Güneş, Latif ÇAKMAK, Birgül Cambazoğlu
 22. Kurumsal sosyal sorumluluk ve insan kaynakları uygulamaları birbirlerini destekliyor mu? Bankaların web sitelerinin içerik analizi ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 271 - 285
  Sevgi Elmas Atay, Vala Lale Tüzüner
 23. ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE TÜRK KADINI ve AMERİKAN BASINI (1923-1938)
  Sayfalar 287 - 295
  Sezen Karabulut
 24. Kültürel İstihdam: Türkiye ve AB Karşılaştırması
  Sayfalar 297 - 317
  Şansel Özpınar
 25. Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 319 - 332
  Hatice Hicret ÖZKOÇ, Şeyma Gün Eroğlu, Ebru KAZANCI
 26. Türkiye’nin E-Devlet Görünümüne Uluslararası Göstergelerden Bir Bakış
  Sayfalar 333 - 351
  Tarık Anıl Ekinci
 27. Online Müşteri Sadakatini Etkileyen Müşteri Algılarının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 353 - 362
  Vildan Ateş
 28. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri
  Sayfalar 363 - 372
  Zeynep Aksan, Dilek Çelikler
 29. Grace Paley’nin “Anne” Adlı Kısa Kısa Hikâyesinde Yalnızlaşma Ve Yabancılaşma
  Sayfalar 373 - 378
  Zennure KÖSEMAN
 30. Uluslararası Vergi Anlaşmaları Kapsamında Kurumlar Vergisi Sorunsalının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 379 - 393
  Zeynep Demirci