Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |


Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi

18.062

49.216


Yıl 2018 Sayı 31 Son Sayı
Sayı 31 - Nis 2018
 1. DENİZLİ’DE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ BELİRLENMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE
  Sayfalar 1 - 14
  Abdulvahab ÖZCAN
 2. OKUL YÖNETİCİLERİNİN TOKSİK (ZEHİRLİ) LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 15 - 28
  Aydan Ordu, Hakan Çetinkaya
 3. GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL BECERİLERİ VE PSİKOLOJİK DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME
  Sayfalar 29 - 43
  Aydın KIZILASLAN, Mustafa SÖZBİLİR
 4. KÜMELENMENİN POZİTİF DIŞSALLIKLARA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 45 - 61
  Aylin İDİKUT ÖZPENÇE, Ekrem Karayılmazlar
 5. EMİN ÖZDEMİR’İN ÇOCUK KİTAPLARINA DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ: BİR ÇÖZÜMLEME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 63 - 85
  Beytullah Karagöz
 6. ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ
  Sayfalar 87 - 98
  Burcu Aslantaş Ateş, Aynur Toraman, Dilek Karatopuk
 7. İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 99 - 120
  Durmuş GÖKKAYA, Dilruba İZGÜDEN, Ramazan ERDEM
 8. PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 121 - 128
  Elmas GÜN, Tunahan ÖZTÜRK
 9. KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 129 - 141
  Erhan Demireli, Mert URAL, Sevinç Güler Çalık
 10. TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI
  Sayfalar 143 - 152
  Abdullah Emre Çağlar, Ersin Yavuz
 11. KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ
  Sayfalar 153 - 166
  Dilek Eroğlu, Gizem Parsova
 12. 0 – 12 YAŞ ÇOCUKLARDA PROBLEM DAVRANIŞLARI OLUMLU YÖNDE GELİŞTİRME SÜRECİ
  Sayfalar 167 - 187
  Gökhan GÜNEŞ, Gülçin KAYA, Davut AÇAR
 13. Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: İnsani Gelişim Endeksi Etkili mi?
  Sayfalar 189 - 201
  Mustafa Kemal Beşer, Hakan Acaroğlu, Mustafa Güllü
 14. TÜKETİCİLERİN HİSSETTİKLERİ FARKLI DÜŞMANLIK TÜRLERİNİN SATIN ALMAMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRK TÜKETİCİLERİNİN AMERİKA DÜŞMANLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 203 - 214
  Hakan KİRACI, Aydın KAYABAŞI
 15. Vebanın Yapısökümü: Mary Shelley’nin Son İnsan’ındaki Muğlaklık
  Sayfalar 215 - 220
  Hande Tekdemir
 16. DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 221 - 230
  İbrahim TUNCEL, Özcan Demirel
 17. HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 231 - 242
  Kamuran CERİT, Sultan TÜRKMEN KESKİN, Ramazan ERDEM
 18. KULA KAZASI GAYRİMÜSLİM MAHALLELERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI
  Sayfalar 243 - 266
  Leyla AKSU KILIÇ
 19. Arundhati Roy’un Küçük Şeylerin Tanrısı Romanı: Sömürgecilik Sonrası Ortamda Dil ve Üslup
  Sayfalar 267 - 274
  Mehmet Ali ÇELİKEL
 20. SABİT MALİYETLİ ULAŞTIRMA PROBLEMLERİ İÇİN BALİNSKİ YÖNTEMİ UYGULAMASI
  Sayfalar 275 - 284
  Mert DEMİRCİOĞLU, İbrahim Tolga COŞKUN
 21. ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 285 - 301
  Nilüfer Serinikli
 22. DEMOKRATİKLEŞME AÇISINDAN SİVİL TOPLUM VE OSMANLI’DAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE KONUMU
  Sayfalar 303 - 314
  Sami ZARİÇ
 23. IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 315 - 328
  Durmuş ACAR, Serpil SENAL, Thkra Sabar HUSSEIN
 24. HIRİSTİYANLIĞIN ERKEN YÜZYILLARINDAKİ İSA TEOLOJİSİ TARTIŞMALARINDA ‘DİNAMİK MONARŞİYANİST’ AKIMA ÖZGÜ ‘MONOTEİST’ KRİSTOLOJİ ve BUNUN ‘EBİONİT’ KRİSTOLOJİYLE MUKAYESESİ
  Sayfalar 329 - 343
  Zafer DUYGU
 25. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANI GEÇİRME ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEKÂNLAR: MERSİN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 345 - 359
  İbrahim Bozkurt, Nazlı Geylani