Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi

8.070

10.659


Yıl: 2017 Sayı: 27 Son Sayı
Sayı 27 - May 2017
 1. Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 277 - 298
  Ömer Şanlıoğlu, Ahmet Erdem
 2. Kurgu Tekniği ve Arketipsel Eleştiri Bağlamında Yücel Balku'nun Öyküleri
  Sayfalar 1 - 27
  Ahmet Uslu
 3. Yabancı Dil olarak İngilizce Öğrenicilerinin Web 2.0 Araçları Kullanımı: Ön Bulgular
  Sayfalar 28 - 40
  Aysel Şahin Kızıl
 4. Söylemlerin Anatomisi: Andahazi’nin Anatomist Romanında Vücut Politikaları
  Sayfalar 41 - 55
  Ayşem Seval
 5. Oğuz Tansel’in Derlediği Masalların Türkçenin Sözvarlığı Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 56 - 80
  Canan Aslan
 6. 1940-60 Yılları Arası Türk Resminde Modern Sanat Eleştirisinden Seçkiler
  Sayfalar 81 - 93
  Candaş Keskin
 7. 1907 Bitlis Depremi ve İsyanında Bir Vali: Ferid Paşa
  Sayfalar 94 - 116
  Danyal Tekdal
 8. Okuma Sürecini Cisimleştirmek: Jasper Fforde'nin The Eyre Affair Romanı
  Sayfalar 117 - 124
  F. Zeynep Bilge
 9. Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar
  Sayfalar 125 - 135
  Gökhan Kağnıcı
 10. Kadın Açısından Kente İlişkin Mekan Pratikleri
  Sayfalar 136 - 149
  Gül Aktaş
 11. Türkiye'de Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvik Politikaları
  Sayfalar 150 - 173
  Güzide Tatar Candan, Volkan Yurdadoğ
 12. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde Basında Resim Eleştirisi
  Sayfalar 174 - 196
  Halil Özyiğit
 13. Türkiye'de Vergi Yükünün Ekonomik Büyümeye Etkileri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 197 - 207
  İbrahim Organ, Eren Ergen
 14. Türkiye’de İllere Göre İnsani Gelişme Endeksi
  Sayfalar 208 - 216
  Ferda Esin Gülel, Atalay Çağlar, Sinem Güler Kangallı Uyar, Oğuz Karadeniz, M. Ensar Yeşilyurt
 15. Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Kapsamlı Bir Model Önerisi
  Sayfalar 217 - 235
  Mustafa Cevdet Altunel, Orhan Akova
 16. Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması
  Sayfalar 236 - 247
  Nurşat Biçer
 17. E-Ticaretin Vergilendirilme Sorunsalı
  Sayfalar 248 - 263
  Orçun Avcı
 18. Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği
  Sayfalar 264 - 276
  Ömer Obuz
 19. Türkiye’de Sakin Kent (Cıttaslow) Üyeliğinin Kamusal Mekânlara Etkisine Yönelik Bir İnceleme
  Sayfalar 299 - 321
  Pınar Savaş Yavuzçehre, Onur Donat
 20. Türkiye’de uygulanan yatırım teşvik politikalarının makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin ampirik analizi
  Sayfalar 322 - 336
  Ersan Öz, Selçuk Buyrukoğlu
 21. Hellenistik Dönem'de Panionion/İonia Birliği
  Sayfalar 337 - 348
  Serpil Aytüre
 22. “Risâletü’n-Nushiyye” ve “Vagz-ı Azat” ta Nefis Terbiyesi
  Sayfalar 349 - 351
  Soner Sağlam
 23. Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri.
  Sayfalar 352 - 363
  Türkay Nuri Tok, Hakan Sarıca
 24. Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 364 - 373
  Umut Uyar, Altan Gökçe
 25. Gezi Ruhu’nun Psikolojisi
  Sayfalar 374 - 388
  Yağız Alp Tangün, Ferihan Polat
 26. Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları
  Sayfalar 389 - 403
  Ertekin Mustafa Doksanaltı, Makbule Ekici