Kabul Edilmiş Makaleler

 • “Can the living ever speak for the dead”: The White Hotel and Fictionalizing the Holocaust
  Hülya Yıldız Bağçe 14 May 2018
 • Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BIST İmalat Sektörü Örneği
  Caner Demir, Ömer Faruk Güleç 14 May 2018
 • Belediyelerde Mali Denetimin Önemi ve Niteliği: Türkiye'deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme
  Elif Ayşe ŞAHİN İPEK 30 May 2018
 • DESTİNASYON TANITIM FİLMLERİ NE ANLATIR?
  Sebahattin Emre Dilek, Nur Kulakoğlu Dilek, Eylin Aktaş 1 Haz 2018
 • KATILIMCI DEMOKRASİNİN GELİŞİMİNDE E-DEMOKRASİ UYGULAMALARI
  özlem özdeşim subay 18 Haz 2018
 • BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER İLE BORSA İSTANBUL SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sinem EYÜBOĞLU, Kemal Eyuboglu 22 Haz 2018