Kabul Edilmiş Makaleler

 • Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BIST İmalat Sektörü Örneği
  Caner Demir, Ömer Faruk Güleç 14 May 2018
 • DESTİNASYON TANITIM FİLMLERİ NE ANLATIR?
  Sebahattin Emre Dilek, Nur Kulakoğlu Dilek, Eylin Aktaş 1 Haz 2018
 • KATILIMCI DEMOKRASİNİN GELİŞİMİNDE E-DEMOKRASİ UYGULAMALARI
  özlem özdeşim subay 18 Haz 2018
 • BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER İLE BORSA İSTANBUL SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sinem EYÜBOĞLU, Kemal Eyuboglu 22 Haz 2018
 • MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ
  ALİ SARIKOYUNCU, ALİ TOMALI 3 Tem 2018
 • GLOBAL TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE REKLAM STRATEJİLERİ
  sefa erbaş 10 Tem 2018
 • AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AZINLIK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE FRANSA’DA ROMANLAR: NICHOLAS SARKOZY DÖNEMİ
  Fulya Köksoy 16 Tem 2018
 • Liderin Hız ve Etkinliğinin Algılanmasında İzleyicilerin Pozitif ve Negatif Duygularının Aracı Rolü
  Oya Korkmaz, Hasan Tezcan Uysal, Kayhan Çelik 20 Tem 2018
 • YÖRÜK FIKRALARINDA ESKİ TÜRK İNANIŞ VE GELENEKLERİNİN İZLERİ
  İsmail Abalı 6 Ağu 2018
 • DOĞRUSAL PROFİLLERE DAYALI KONTROL ŞEMALARININ EKONOMİDE ERKEN UYARI SİSTEMİ OLUŞTURMAK İÇİN UYARLANMASI: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA
  ÖZLEM TÜRKER BAYRAK, BURCU AYTAÇOĞLU, EBRU YÜKSEL HALİLOĞLU 8 Ağu 2018
 • OTOSANSÜR EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE VERSİYONU: YAPI GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN İLK BULGULAR
  Özlü Dolma 10 Ağu 2018
 • Kemalettin Kamu ve Gültekin Sâmanoğlu Şiirlerine ‘Gurbet Teması’ Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Bakış
  Yaşar ŞİMŞEK 28 Ağu 2018
 • PARASAL AKTARIM MEKANİZMALARININ İŞLEYİŞİNDE FİNANSAL KOŞULLARIN ÖNEMİ: TVP-VAR MODELLERİNDEN BULGULAR
  Coşkun Akdeniz, Nazif Çatık 7 Eyl 2018
 • NOMİNAL FAİZ ORANI VE ENFLASYON ORANI İLİŞKİSİ: GİBSON PARADOKSUNUN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Ömer Faruk BİÇEN 19 Eyl 2018
 • DENİZLİ’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KORUMA İÇİN KENT MÜZESİNİN GEREKLİLİĞİ
  Ayşegül KOYUNCU OKCA, Bengin BİLİCİ 2 Eki 2018
 • HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİMİN DÜRTÜSEL VE KOMPULSİF SATIN ALMA ÜZERİNDE ETKİSİ
  Emrah TOKGÖZ 2 Eki 2018
 • TÜRKİYE’DEKİ EN DEĞERLİ BANKALARIN MARKA PERFORMANSLARI VE FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  AYSUN KAHRAMAN, ANIL GACAR 10 Eki 2018
 • DIPLOMATISCHE KRISE UM KATAR
  Mustafa ÖZALP 12 Eki 2018
 • TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER
  Bilge AKSAY 12 Eki 2018
 • TÜRKÇEDE YAKINANLAMLILIK OLGUSU: “GENİŞ” VE “BOL” SIFATLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Ayşe Eda Gündoğdu 17 Eki 2018
 • MOTİF VE ÇİZİM ŞEMALARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASININ TEZYÎNÎ SANATLARDAKİ TASARIM SÜRECİNE KATKISI
  Aynur Maktal(ERBAŞ), Yusuf Korkmaz 17 Eki 2018
 • ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI
  HÜSNÜ ERGÜN, KAZIM ÇELİK 23 Eki 2018
 • Yeşil Segedik (Gökçe) Kaya Mezarları ve Surp Kevork (Kahraman Segedik) Kilisesi
  Serkan Erdoğan, Korkmaz Şen 24 Eki 2018
 • CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI
  Kasım KİRACI, Mahmut BAKIR 24 Eki 2018
 • A TALE OF TWO NATIONS: CHAUCER, HENRYSON, SHAKESPEARE, TROILUS AND CRISEYDE
  Murat Öğütcü 26 Eki 2018
 • GELENEKSEL TEKSTİLLERİN ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ
  ibrahim üner, Hatice Feriha Akpınarlı 2 Kas 2018
 • ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA
  Meltem SAYGILI, Özlem ÖZER, Pınar ÖKE 5 Kas 2018
 • ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİNDE VE RAPORLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER: TÜRKİYE BANKA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  YUSUF KAYA, Serkan Özdemir 6 Kas 2018
 • POSTMODERN RED RIDING HOOD: BELLA SWAN IN TWILIGHT SERIES
  Işıl Öteyaka, Meryem Ayan 8 Kas 2018
 • YETiŞKiNLERiN SOSYAL HiZMET MESLEĞiNi TANIMA VE SOSYAL HiZMETLERDEN YARARLANMA DURUMU: MANiSA ÖRNEĞi
  ŞEYDA YILDIRIM, Gülten Uçan, Hakan BAYDUR 19 Kas 2018
 • YAPAY ZEKAÇALIŞMALARINDA DİLSEL ARKA PLAN VE FELSEFE
  Mehmet Fatih Doğrucan, Zuhal Hazar 19 Kas 2018
 • TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DEĞER YARGILARINI YANSITAN KİLİM MOTİFLERİNE TASARIM AÇISINDAN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM; KAAT’I SANATINDA UYGULAMALARI
  Zeynep Balkanal 20 Kas 2018
 • PALEH KÖYÜNÜN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BİR SANATÇI: İVAN İVANOVİÇ GOLİKOV
  NEJLA YILDIRIM 20 Kas 2018
 • T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ÖZEL MÜZELERDE ÇALIŞAN MÜZE UZMANLARININ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞE YAKLAŞIMLARI
  CEREN KARADENİZ, EREN CAN AYBEK 20 Kas 2018
 • VENUTI’NIN ONE HUNDRED STROKES OF THE BRUSH BEFORE BED’INDE GÖRÜNÜRLÜK
  Susanne Klinger 21 Kas 2018
 • KRİPTO PARA YENİ BİR VERGİ SIĞINAĞI MI? BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Muhammet Şahin 22 Kas 2018
 • Foucault’nun Biyo-İktidar Perspektifinden Sağlık Haberlerinin Analizi
  yasemin bilişli, Fatma Çakmak 3 Ara 2018
 • Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Ve Damgalama Eğilimi Arasındaki İlişki
  Kaan SEVİM, Taner Artan 3 Ara 2018
 • Türkiye’de Taylor Kuralının Asimetrik Nedensellik Testi
  Huriye Alkın, Sayım Işık, Abdullah Emre Çağlar 7 Ara 2018
 • TIPPING THE VELVET: SPECULARISED SEXUALITIES IN THE VICTORIAN ERA
  ela ipek gündüz 13 Ara 2018
 • YÜZLEŞTİRMECİ TİYATRO ESERİ OLARAK SARAH KANE’NİN BLASTED’I
  Nilay Erdem Ayyıldız 14 Ara 2018