Kabul Edilmiş Makaleler

 • “Can the living ever speak for the dead”: The White Hotel and Fictionalizing the Holocaust
  Hülya Yıldız Bağçe 14 May 2018
 • Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BIST İmalat Sektörü Örneği
  Caner Demir, Ömer Faruk Güleç 14 May 2018
 • Belediyelerde Mali Denetimin Önemi ve Niteliği: Türkiye'deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme
  Elif Ayşe ŞAHİN İPEK 30 May 2018
 • DESTİNASYON TANITIM FİLMLERİ NE ANLATIR?
  Sebahattin Emre Dilek, Nur Kulakoğlu Dilek, Eylin Aktaş 1 Haz 2018
 • KATILIMCI DEMOKRASİNİN GELİŞİMİNDE E-DEMOKRASİ UYGULAMALARI
  özlem özdeşim subay 18 Haz 2018
 • BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER İLE BORSA İSTANBUL SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sinem EYÜBOĞLU, Kemal Eyuboglu 22 Haz 2018
 • BULANIK KÜMELEME ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN GÖÇ İSTATİSTİKLERİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI
  ERKAN ARI, AYŞEGÜL YILDIZ 26 Haz 2018
 • MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ
  ALİ SARIKOYUNCU, ALİ TOMALI 3 Tem 2018
 • GLOBAL TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE REKLAM STRATEJİLERİ
  sefa erbaş 10 Tem 2018
 • AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AZINLIK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE FRANSA’DA ROMANLAR: NICHOLAS SARKOZY DÖNEMİ
  Fulya Köksoy 16 Tem 2018
 • CENGİZ AYTMATOV’UN “BEYAZ GEMİ” ADLI ROMANINA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM
  İsmail Turan KALLİMCİ 17 Tem 2018
 • Liderin Hız ve Etkinliğinin Algılanmasında İzleyicilerin Pozitif ve Negatif Duygularının Aracı Rolü
  Oya Korkmaz, Hasan Tezcan Uysal, Kayhan Çelik 20 Tem 2018
 • İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Dündar kök 23 Tem 2018
 • Modernizm Ve Postmodernizm Bağlamında Milliyetçiliğin Aidiyet Algısı Üzerine Etkisi
  Barış Çağırkan 24 Tem 2018
 • YÖRÜK FIKRALARINDA ESKİ TÜRK İNANIŞ VE GELENEKLERİNİN İZLERİ
  İsmail Abalı 6 Ağu 2018
 • DOĞRUSAL PROFİLLERE DAYALI KONTROL ŞEMALARININ EKONOMİDE ERKEN UYARI SİSTEMİ OLUŞTURMAK İÇİN UYARLANMASI: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA
  ÖZLEM TÜRKER BAYRAK, BURCU AYTAÇOĞLU, EBRU YÜKSEL HALİLOĞLU 8 Ağu 2018
 • ROMA STATÜSÜ KAPSAMINDA SALDIRI SUÇU VE TEK TARAFLI İNSANİ MÜDAHALENİN KAPSAM DIŞINDA KALMASI
  Şahin Eray Kırdım 8 Ağu 2018
 • OTOSANSÜR EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE VERSİYONU: YAPI GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN İLK BULGULAR
  Özlü Dolma 10 Ağu 2018
 • POLİTİK EKONOMİK UYGULAMALARIN MUHASEBE MESLEĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  MAHMUT SAMİ ÖZTÜRK, OĞUZHAN ÇARIKÇI 27 Ağu 2018
 • Kemalettin Kamu ve Gültekin Sâmanoğlu Şiirlerine ‘Gurbet Teması’ Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Bakış
  Yaşar ŞİMŞEK 28 Ağu 2018
 • FİRMALARIN TEMETTÜ ÖDEMELERİ İLE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ve BİST 100’de BİR UYGULAMA
  hafize meder çakır, merve arslan 28 Ağu 2018
 • Firmaların Kurumsal Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
  Mutlu ARMAN 6 Eyl 2018
 • PARASAL AKTARIM MEKANİZMALARININ İŞLEYİŞİNDE FİNANSAL KOŞULLARIN ÖNEMİ: TVP-VAR MODELLERİNDEN BULGULAR
  Coşkun Akdeniz, Nazif Çatık 7 Eyl 2018
 • KARMA KISITLI OPTİMİZASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ALGORİTMASI
  Semin PAKSOY 11 Eyl 2018
 • NOMİNAL FAİZ ORANI VE ENFLASYON ORANI İLİŞKİSİ: GİBSON PARADOKSUNUN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Ömer Faruk BİÇEN 19 Eyl 2018
 • DENİZLİ’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KORUMA İÇİN KENT MÜZESİNİN GEREKLİLİĞİ
  Ayşegül KOYUNCU OKCA, Bengin BİLİCİ 2 Eki 2018
 • HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİMİN DÜRTÜSEL VE KOMPULSİF SATIN ALMA ÜZERİNDE ETKİSİ
  Emrah TOKGÖZ 2 Eki 2018
 • TÜRKİYE’DEKİ EN DEĞERLİ BANKALARIN MARKA PERFORMANSLARI VE FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  AYSUN KAHRAMAN, ANIL GACAR 10 Eki 2018
 • DIPLOMATISCHE KRISE UM KATAR
  Mustafa ÖZALP 12 Eki 2018
 • TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER
  Bilge AKSAY 12 Eki 2018