Kabul Edilmiş Makaleler

 • BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER İLE BORSA İSTANBUL SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sinem EYÜBOĞLU, Kemal Eyuboglu 22 Haz 2018
 • NOMİNAL FAİZ ORANI VE ENFLASYON ORANI İLİŞKİSİ: GİBSON PARADOKSUNUN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Ömer Faruk BİÇEN 19 Eyl 2018
 • HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİMİN DÜRTÜSEL VE KOMPULSİF SATIN ALMA ÜZERİNDE ETKİSİ
  Emrah TOKGÖZ 2 Eki 2018
 • TÜRKİYE’DEKİ EN DEĞERLİ BANKALARIN MARKA PERFORMANSLARI VE FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  AYSUN KAHRAMAN, ANIL GACAR 10 Eki 2018
 • TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER
  Bilge AKSAY 12 Eki 2018
 • CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI
  Kasım KİRACI, Mahmut BAKIR 24 Eki 2018
 • ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA
  Meltem SAYGILI, Özlem ÖZER, Pınar ÖKE 5 Kas 2018
 • ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİNDE VE RAPORLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER: TÜRKİYE BANKA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  YUSUF KAYA, Serkan Özdemir 6 Kas 2018
 • T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ÖZEL MÜZELERDE ÇALIŞAN MÜZE UZMANLARININ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞE YAKLAŞIMLARI
  CEREN KARADENİZ, EREN CAN AYBEK 20 Kas 2018
 • TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DEĞER YARGILARINI YANSITAN KİLİM MOTİFLERİNE TASARIM AÇISINDAN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM; KAAT’I SANATINDA UYGULAMALARI
  Zeynep Balkanal 20 Kas 2018
 • VENUTI’NIN ONE HUNDRED STROKES OF THE BRUSH BEFORE BED’INDE GÖRÜNÜRLÜK
  Susanne Klinger 21 Kas 2018
 • Foucault’nun Biyo-İktidar Perspektifinden Sağlık Haberlerinin Analizi
  yasemin bilişli, Fatma Çakmak 3 Ara 2018
 • Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Ve Damgalama Eğilimi Arasındaki İlişki
  Kaan SEVİM, Taner Artan 3 Ara 2018
 • Türkiye’de Taylor Kuralının Asimetrik Nedensellik Testi
  Huriye Alkın, Sayım Işık, Abdullah Emre Çağlar 7 Ara 2018
 • TIPPING THE VELVET: SPECULARISED SEXUALITIES IN THE VICTORIAN ERA
  ela ipek gündüz 13 Ara 2018
 • YÜZLEŞTİRMECİ TİYATRO ESERİ OLARAK SARAH KANE’NİN BLASTED’I
  Nilay Erdem Ayyıldız 14 Ara 2018
 • FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
  GONCA HARMAN, Renan ŞEKER 17 Ara 2018
 • ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA
  Mutlu TOKMAK 19 Ara 2018
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖRGÜTLERDE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI
  Ar.Gör.Aylin Sinem Gültaç, Doç.Dr.Gülsün Erigüç 20 Ara 2018
 • İŞ VE ZAMAN ETÜDÜ TEKNİĞİYLE PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
  BERKANT DULKADİR 27 Ara 2018
 • DENİZLİ İLİ SERİNHİSAR İLÇESİ YÖRESEL KADIN GİYİMİNDE GÖYNEKLER
  Gülfizar GülfizarAKKÖSE AKKÖSE, Filiz Nurhan ÖLMEZ 31 Ara 2018
 • TÜRK EDEBİYATINDA POZİTİVİZM ve H. TAİNE TESİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  hacer gülşen 31 Ara 2018
 • TRANSBOUNDARY RIVERS WITHINECOLOGICAL SECURITYPERSPECTIVE: THE NILE RIVER CASE
  Senem Atvur 3 Oca 2019
 • “CRAZY” ELECTORAL PROMISES AS A POLITICAL MARKETING TOOL: EFFECTS ON BORSA İSTANBUL
  Mehmet Yunus ÇELİK, Tolga ULUSOY 9 Oca 2019
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ
  Alper Kurnaz 10 Oca 2019
 • Doğal Haklar ve Jeremy Bentham
  Aslı Çavuşoğlu 21 Oca 2019
 • KAMU YATIRIM PROJELERİNDE FAYDA MALİYET ANALİZİ
  İSMAİL İŞLER, Ekrem Karayılmazlar 21 Oca 2019
 • İÇSEL DESTİNASYON PAZARLAMASI: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Gökçe Özdemir 21 Oca 2019
 • KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ
  Aysel Kocakülah, Ayşe Turan 30 Oca 2019
 • KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Alev Özer Torgalöz 30 Oca 2019
 • Örgütsel Sosyalleşmeye Yeni Bir Öncül: Sosyal Zeka
  Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Nazmiye Ülkü PEKKAN, Alptekin DEVELİ 31 Oca 2019
 • YÖNETİM KURULU ÖZELLİKLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
  KORAY TUAN 1 Şub 2019
 • ÖRGÜTSEL NOSTALJİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞİN ANLAMLILIĞININ ARACILIK ROLÜ
  Mehmet Dinç, hasan hüseyin Uzunbacak, Tahsin Akçakanat 5 Şub 2019
 • GELENEKSEL BASKI TEKNİKLERİ VE YENİ TASARIMLARDA KULLANIMI
  Rabiha Yıldırım, Sema Özkan Tağı 11 Şub 2019
 • MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE YÖNELİK MÜKELLEF TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ
  Serdar Çiçek, Serdar Şahin 15 Şub 2019
 • “PISIDIA TİPİ” OLARAK BİLİNEN DEPASLAR ÜZERİNE YENİ ÖNERİLER
  Umay Oğuzhanoğlu 15 Şub 2019
 • REŞAT NURİ'NİN RECM HİKÂYESİ VE HALİDE EDİP'İN VURUN KAHPEYE ROMANI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
  Oğuzhan KARABURGU 1 Mar 2019