Amaç

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED), sosyal bilim alanları ile ilgili nitelikli yazıları yayınlayarak hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim  sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED), Ekonometri, Tarih, Edebiyat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Sosyoloji, İktisat, Batı Dilleri ve edebiyatları, Maliye, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme ile ilgili güncel konu ve sorunları konu edinen kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmaları kabul etmektedir.