Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına

Prof.Dr. Mehmet Vefa NALBANT

Turkey
vnalbant@gmail.com
Konular: Dil Bilim,Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu

Editorial Board

Prof.Dr. Mustafa ARSLAN

Turkey
marslan@pau.edu.tr
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Yasemin BEYAZIT

Turkey
ybeyazit@pau.edu.tr
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler

Alan Editörleri


Yrd.Doç.Dr. HALİL ÖZYİĞİT

Turkey
hozyigit@pau.edu.tr
Konular: Sanat Tarihi,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Beşeri Bilimler,Sosyal Bilimler (Genel)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Halil TUNCA

Turkey
htunca@pau.edu.tr
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler,Ekonomi ve İşletme
Kurum: Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Turkey
selcukburak@hasiloglu.com
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler

Doç.Dr. Yasemin BEYAZIT

Turkey
ybeyazit@pau.edu.tr
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler

Doç.Dr. ferihan POLAT

Turkey
fyildirim@pau.edu.tr
Konular: Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. GÜL AKTAŞ

Turkey
gaktas@pau.edu.tr
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Surur ÇELEPİ

Turkey
msururcelepi@gmail.com
Konular: Edebiyat Araştırmaları
Kurum: Pamukkale üniversitesi

Prof.Dr. hüseyin KIRAN

Turkey
hkiran@pau.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri