Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına

Prof.Dr. Mehmet Vefa NALBANT

Turkey
vnalbant@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu

Editorial Board

Prof.Dr. Mustafa ARSLAN

Turkey
marslan@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Yasemin BEYAZIT

Turkey
ybeyazit@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Alan Editörleri


Doç.Dr. HALİL ÖZYİĞİT

Turkey
hozyigit@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Sanat Tarihi
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi ATALAY ÇAĞLAR

Turkey
acaglar@pamukkale.edu.tr
Konular: Yöneylem Araştırması,Yöneylem Araştırması,Yöneylem,Uygulamalı İstatistik,İstatistiksel Analiz,İstatistik
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Özay ÖZPENÇE

Turkey
oozpence@pau.edu.tr
Konular: Mali İktisat,Mali Hukuk,Kamu Ekonomisi,Bütçe ve Mali Planlama
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr. Halil TUNCA

Turkey
htunca@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Nilsen KUNDAKCI

Turkey
nkarakasoglu@pau.edu.tr
Konular: Çok Kıstaslı Karar Verme
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY

Prof.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Turkey
selcukburak@hasiloglu.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç.Dr. Yasemin BEYAZIT

Turkey
ybeyazit@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç.Dr. Ferihan POLAT

Turkey
fyildirim@pau.edu.tr
Konular: Siyaset Bilimi,Kamu Yönetimi
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. GÜL AKTAŞ

Turkey
gaktas@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Pamukkale Üniversitesi

Doç.Dr. Mehmet Surur ÇELEPİ

Turkey
msururcelepi@gmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Hüseyin KIRAN

Turkey
hkiran@pau.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Yrd.Doç.Dr. Emel SARITAŞ

Turkey
emelsaritas71@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme