Yıl 2014, Cilt , Sayı 18, Sayfalar 77 - 90 2014-05-01

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI
STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FACULTY OF EDUCATION

Murat Polat [1]

177 381

Özet Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012–2013 akademik yılı bahar döneminde Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve farklı anabilim dallarına kayıtlı n=417 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, Korkmaz, Şahin ve Yeşil (2011) tarafından geliştirilen ve dört ayrı alt boyuta (Araştırmacılara Yardımcı Olmaya İsteksizlik, Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum, Araştırmalara Yönelik Olumlu Tutum, Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum) sahip “Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği (BAYTÖ)” ve bir adet soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS veri analizi paket programı aracılığıyla aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H ve Bonferroni testlerinden yararlanılmıştır (p<0,05). Araştırma sonunda, öğrencilerin bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Katılımcı tutumlarının, genel olarak, cinsiyet, yaş, kayıtlı olunan bölüm, sınıf düzeyi, bilimsel araştırmaya yönelik herhangi bir ders alıp almama ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre değişmediği ancak ölçeğin alt boyutlarında farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre araştırmacılara yardımcı olma konusunda 4. sınıf öğrencileri diğer sınıf düzeylerine kıyasla daha istekli, erkek öğrenciler kadın katılımcılara oranla bilimsel araştırmalara yönelik daha yüksek düzeyde olumlu ve ilköğretim matematik bölümü öğrencilerinin diğer branşlardaki öğrencilere göre araştırmacılara yönelik daha pozitif bir tutum içinde oldukları anlaşılmıştır.
The purpose of this study is to examine students’ attitude toward scientific research in the faculty of education. 417 students enrolled at Muş Alparslan University during the 2012-13 academic year participated in the study. The survey research method was used in this study. The study was a descriptive survey. Data were collected with a scale called “Scale of attitude towards scientific research” developed by Korkmaz, Şahin ve Yeşil (2011). The Cronbach Alpha value of the scale found to be 0.85. SPSS were used for the analysis of the data. Data analysis involved calculation of descriptive statistics (mean, standard deviation, min, max, frequency and percentile), Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H and Bonferroni tests (p<0,05). As a result: Students’ attitude toward scientific researches levels are “middle” according to all the factors. Students’ attitudes are significantly different according to departments except “Positive Attitude toward Researches” factor. Students’ attitudes are significantly different according to genders for “Positive Attitude toward scientific research” factor. And also students’ attitudes are significantly different according to class level “Negative Attitude toward Researches” factor.
Konular
Diğer ID JA96JN85KJ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Murat Polat

Bibtex @ { pausbed384123, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {77 - 90}, doi = {}, title = {EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {Polat, Murat} }
APA Polat, M . (2014). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 77-90. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34738/384123
MLA Polat, M . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014): 77-90 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34738/384123>
Chicago Polat, M . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014): 77-90
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI AU - Murat Polat Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 90 VL - IS - 18 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI %A Murat Polat %T EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI %D 2014 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 18 %R %U
ISNAD Polat, Murat . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 18 (Mayıs 2014): 77-90.