Yıl 2016, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 1 - 13 2016-01-01

SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM
THE DYNAMIC INTERACTION BETWEEN SOME SELECTED MACROECONOMIC VARIABLES AND STOCK MARKET: AN ECONOMETRIC APPROACH FOR BIST 100

Emine Kaya [1] , Süleyman Uğurlu [2]

91 143

Hisse senedi piyasası ve reel sektör arasındaki ilişki önemli olmasına rağmen; henüz kesin sonuç bulunamamış bir tartışma konusudur. Bu çalışma, hisse senedi piyasası ve reel sektör arasındaki etkileşime ilişkin ampirik bulgular sunmak suretiyle literatüre katkı sağlamaktadır. 1998: Q1-2013: Q4 dönemini kapsayan çalışmada, BIST 100 bileşik endeks getirisi, özel kesim nihai tüketim harcamaları, özel kesim sabit yatırım harcamaları ve GSYİH değişkenleri kullanılmıştır. Çok değişkenli eş-bütünleşme analizi ve hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri uygulanarak, değişkenler arasındaki etkileşim ekonometrik açıdan analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, hisse senedi getiri oranları ile özel kesim sabit yatırım harcamaları ve GSYİH arasında çift taraflı nedensellik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca özel kesim nihai tüketim harcamaları ve hisse senedi getiri oranları ilişkisi için tek taraflı nedensellik tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar hisse senedi getiri oranları ile reel sektör arasındaki güçlü ilişkiye işaret etmektedir.
Although the relationship between the stock market and real economy is important, it is a controversial issue for which a certain result has not been found yet. This research contributes to literature by presenting empirical findings associated with the relationship between real economy and the stock market. In this study, covering 1998: Q1-2013: Q4 period, BIST 100 compound index return, private sector final consumption expenditure, private sector fixed investment expenditure and GDP variables are used. By applying multivariate cointegration analysis and error correction-augmented Granger causality, the interaction between variables are analyzed in terms of econometric. According to the result of analysis, it is defined that there is bidirectional causation between stock return rates with private sector fixed investment expenditure and GDP. In addition to this, a unidirectional causuality is determined for the relation of private sector final consumption and stock return rates. Obtained results show that there is a strong relation between real economy and stock return rates.
Konular
Diğer ID JA68TN97CC
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Emine Kaya

Yazar: Süleyman Uğurlu

Bibtex @ { pausbed384259, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {Uğurlu, Süleyman and Kaya, Emine} }
APA Kaya, E , Uğurlu, S . (2016). SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 1-13. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34747/384259
MLA Kaya, E , Uğurlu, S . "SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 1-13 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34747/384259>
Chicago Kaya, E , Uğurlu, S . "SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM AU - Emine Kaya , Süleyman Uğurlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - IS - 23 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM %A Emine Kaya , Süleyman Uğurlu %T SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 23 %R %U
ISNAD Kaya, Emine , Uğurlu, Süleyman . "SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 23 (Ocak 2016): 1-13.