Yıl 2016, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 43 - 55 2016-01-01

DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATION BETWEEN LIFE AND JOB SATISFACTION LEVELS OF THE OUTSOURCED EMPLOYEES

Gaye Atilla Gök [1] , Ramazan Erdem [2] , Fatma Kurtuluş yıldız [3]

73 131

Dış kaynaktan yararlanma, hastanelerde maliyetleri düşürmek ve hizmetlerin daha etkili/verimli sunulmasını sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin kullanılması birçok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Özellikle, aynı işi yapan ancak statüsü farklı olan çalışanlar arasında, haksızlık ve adaletsizliklere sebep olduğuna dair sonuçlar bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı Ankara’da birisi devlet üniversitesine, diğeri Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2 farklı hastanede dış hizmet alımı yöntemiyle çalışan toplam 258 personelin iş ve yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bunun yanında iş doyumunun yaşam doyumuna etkisi ile demografik özelliklerin iş ve yaşam doyumu üzerindeki etkileri de analiz edilmiştir. Araştırmada, çalışanların iş doyumlarının orta düzey veya daha düşük, yaşam doyumlarının ise orta düzeyin altında olduğu görülmüş, iş doyumunun tüm alt boyutlarıyla yaşam doyumu arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca yaşam doyumu üzerinde en ve tek etkili iş doyumu boyutunun yönetim tutumu olduğu tespit edilmiştir.
Outsourcing is widely used in hospitals for both reducing the costs and providing efficient / effective services. Usage of this method brings a lot of discussions along. Particularly, there are results that it causes inequity and injustice between employees doing the same job but having different status. This research aims to determine the relation between job and life satisfaction levels of 258 employees who work at 2 hospitals in Ankara (one hospital of a state university and one hospital of Ministry of Health) by outsourcing method. Besides this, the effect of job satisfaction on life satisfaction and the influence of demographic characteristics on job and life satisfaction are also analyzed. In this study, job satisfaction of the employees is found to be at average level or lower, life satisfaction is found to be lower than average level, positive and meaningful relationshipis found between all sub-dimensions of job satisfaction and life satisfaction. Also it is determined that the administrational attitude is the only and most effective job satisfaction dimension on life satisfaction.
Konular
Diğer ID JA97ZD77ME
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gaye Atilla Gök

Yazar: Ramazan Erdem

Yazar: Fatma Kurtuluş yıldız

Bibtex @ { pausbed384267, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {43 - 55}, doi = {}, title = {DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Erdem, Ramazan and Gök, Gaye Atilla and Kurtuluş yıldız, Fatma} }
APA Gök, G , Erdem, R , Kurtuluş yıldız, F . (2016). DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 43-55. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34747/384267
MLA Gök, G , Erdem, R , Kurtuluş yıldız, F . "DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 43-55 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34747/384267>
Chicago Gök, G , Erdem, R , Kurtuluş yıldız, F . "DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 43-55
RIS TY - JOUR T1 - DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Gaye Atilla Gök , Ramazan Erdem , Fatma Kurtuluş yıldız Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 55 VL - IS - 23 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Gaye Atilla Gök , Ramazan Erdem , Fatma Kurtuluş yıldız %T DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 23 %R %U
ISNAD Gök, Gaye Atilla , Erdem, Ramazan , Kurtuluş yıldız, Fatma . "DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 23 (Ocak 2016): 43-55.