Yıl 2016, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 79 - 89 2016-01-01

FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DESTEKLEYİCİ ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: MUDURNU İPEKYOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ
USE OF REGIONAL CUISINE AS A SUPPORTIVE PRODUCT WITHIN THE SCOPE OF FESTIVAL TOURISM: A STUDY ON MUDURNU SILK ROAD CULTURE ART AND TOURISM FESTIVAL

Serkan Şengül [1] , Koray Genç [2]

106 234

Bu çalışmada yöresel mutfak kültürünün festival turizmi kapsamında destekleyici bir ürün olarak kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda festival turizmi ve yöresel mutfaklar kavramları açıklanarak, Mudurnu'da gerçekleştirilen İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin düzenleyicisi konumundaki yerel yöneticiler ve paydaşlar ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda yöresel mutfak ürünlerinin tanıtım materyallerinde kullanımının artması, yöreye gelen festival ziyaretçilerine yöresel yemeklerin sunulmasının sağlanması, yöresel lezzetlerin arşivlenmesinin sağlanması ve festivale katılanlar hakkında alan araştırmalarının yapılması gerektiği sonuçları ortaya çıkmıştır.
In this study, the idea of using regional cuisine as a supportive product within the scope of festival tourism has been highlighted. In this context festival tourism and regional cuisine notions are explained and semi-structured interviews are performed with local managers and stakeholders in a position regulatory for Silk Road Culture Art and Tourism Festival carried out in Mudurnu. As a result of performed interviews, it has been concluded that use of regional cuisine products in advertisement materials should be increased, provision of regional foods to festival visitors coming to the region should be enabled, archiving of regional taste information should be provided and researches should be done relating to those attending the festival.
Konular
Diğer ID JA45TB29CZ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Serkan Şengül

Yazar: Koray Genç

Bibtex @ { pausbed384272, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {79 - 89}, doi = {}, title = {FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DESTEKLEYİCİ ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: MUDURNU İPEKYOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Şengül, Serkan and Genç, Koray} }
APA Şengül, S , Genç, K . (2016). FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DESTEKLEYİCİ ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: MUDURNU İPEKYOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 79-89. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34747/384272
MLA Şengül, S , Genç, K . "FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DESTEKLEYİCİ ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: MUDURNU İPEKYOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 79-89 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34747/384272>
Chicago Şengül, S , Genç, K . "FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DESTEKLEYİCİ ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: MUDURNU İPEKYOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 79-89
RIS TY - JOUR T1 - FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DESTEKLEYİCİ ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: MUDURNU İPEKYOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ AU - Serkan Şengül , Koray Genç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 89 VL - IS - 23 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DESTEKLEYİCİ ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: MUDURNU İPEKYOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ %A Serkan Şengül , Koray Genç %T FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DESTEKLEYİCİ ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: MUDURNU İPEKYOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 23 %R %U
ISNAD Şengül, Serkan , Genç, Koray . "FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DESTEKLEYİCİ ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: MUDURNU İPEKYOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 23 (Ocak 2016): 79-89.