Yıl 2016, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 59 - 76 2016-05-01

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING PROSPTIVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SPECIAL EDUCATION LESSON IN TERMS OF SOME VARIABLES

Dilek Yaralı [1]

88 135

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının özel eğitim dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelemesidir. Bu amaçla 2014-2015 eğitim-öğretim güz yarıyılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe, Sosyal Bilgiler, Eğitim Bilimleri (PDR) ve Sınıf Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 209 öğretmen adayına araştırmacı tarafından geliştirilen “özel eğitim dersine yönelik tutum ölçeği” uygulanmıştır. Özel eğitim dersine yönelik tutum ölçeğinin yapılan geçerlilik çalışmaları sonucunda, ölçeğin 3 faktörde toplam 15 maddeden oluştuğu, faktör yük değerlerinin.549 ile.779 arasında değiştiği, toplam varyansın ise %52.971’ini açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı.823 olarak belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda; öğretmen adaylarının özel eğitim dersine yönelik tutumları üzerinde cinsiyetin sadece bir boyutunda önemli bir farklılaşma olduğu diğer değişkenlerde ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı bulunmuştur.
The main purpose of this research is to investigate the prospective teachers’ attitudes towards Special Education lesson in terms of some variables. For this purpose the “Attitudes Scale Towards Special Education Lesson” developed by researcher was administered on 209 prospective teachers who Turkish, Social Studies, Classroom teaching and education science (PDR) programs at Kafkas University Faculty of Education during the fall semester of 2014-2015 academic year. As a result of made validity study of attitudes scale toward special education lesson, consisted of 15 items in the three factors of scale, factor load values that varied between.549 to.779, it was determined that the 52 971% of the total variance explained. Also cronbach's alpha internal consistency coefficient for the whole scale was determined as.823. Result of findings obtained from the research, on attitudes towards special education lesson of prospective teachers while only in one dimension of scale of gender that they studying was an important difference on attitudes, other variables wasn’t not have any significant difference as statistics.
Konular
Diğer ID JA95ZE94CT
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Dilek Yaralı

Bibtex @ { pausbed384296, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {59 - 76}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Yaralı, Dilek} }
APA Yaralı, D . (2016). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 59-76. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34749/384296
MLA Yaralı, D . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 59-76 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34749/384296>
Chicago Yaralı, D . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 59-76
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Dilek Yaralı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 76 VL - IS - 24 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Dilek Yaralı %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 24 %R %U
ISNAD Yaralı, Dilek . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 24 (Mayıs 2016): 59-76.