Yıl 2016, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 87 - 101 2016-05-01

TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF WAR IN MAKING AND TRANSFORMING THE STATE IN HISTORICAL PROCESS

Hakan Şahin [1]

53 107

Bu çalışmada siyasal örgütlenmelerin meşru zor kullanım aracı olarak orduların, rol ve örgütlenme biçimleri itibarıyla tarihsel, siyasal ve toplumsal değişme sürecinde dönüşüme uğradığı öne sürülmüş ve endüstri-öncesi dönemden 20. yüzyılın ortalarına kadarki süreçte devlet, toplum ve ordu üçlüsünün arasında gerçekleşen karşılıklı ilişkiler çerçevesinde bu değişim sürecinin ana izleği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Siyasal ve toplumsal örgütlenme biçimleri içinde ordunun rol ve örgütlenmesi çerçevesinde Avrupa deneyimi örneği ele alınmış ve söz konusu tarihsel süreç, modern kapitalist ulus-devletin gelişmesine de kaynak olan ve tanıklık eden Avrupa ekseninde incelenmiştir. Tarihsel sosyolojinin olanaklarından yararlanarak, değişim sürecinin temel dinamiklerine, önemli toplumsal ve siyasal değişim dönemlerine dikkat çekilmeye çalışılmış ve buralarda orduya ilişkin değişimlerin neler olduğuna cevap aranmıştır.
Being the legal coercion/violance instrument of a given politicial organization, the role of the armies and wars have been significant through the social change process. The aim of this study is to identify the main pattern of this process through the historical period beginning from the pre-industrial times to mid-20th century, taking the entwined relationships between the state, the society and the army into consideration. Europe, which has experienced also the emergence of the modern capitalist nation-state in the given period, is accepted as a model for our discussions and is focused on. Benefiting from the abilities of macro-historical sociology, basic dynamics and the significant historical moments of this process is tried to be identified and the way the role and organization of the army is effected from and/or effects this social dynamics and historical process is tried to be questioned.
Konular
Diğer ID JA99RS45MS
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hakan Şahin

Bibtex @ { pausbed384299, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {87 - 101}, doi = {}, title = {TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Şahin, Hakan} }
APA Şahin, H . (2016). TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 87-101. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34749/384299
MLA Şahin, H . "TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 87-101 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34749/384299>
Chicago Şahin, H . "TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 87-101
RIS TY - JOUR T1 - TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ AU - Hakan Şahin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 101 VL - IS - 24 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ %A Hakan Şahin %T TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 24 %R %U
ISNAD Şahin, Hakan . "TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 24 (Mayıs 2016): 87-101.