Yıl 2016, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 113 - 142 2016-05-01

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASINDA ALMANLARDA TÜRK İMGESİ
TURKISH IMAGE IN GERMANS BEFORE AND AFTER WORLD WAR I

Nejdet Keleş [1]

83 174

Bu çalışmada karşılaştırmalı edebiyat yönteminin imge alt dalıyla Almanların (Avusturya ve Prusya-Almanya) Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Türkler hakkında değişen ve sabit kalan imgeleri ortaya konulacaktır. Almanlarda Birinci Dünya Savaşı öncesi Türkler için düşman, barbar, vahşi, inançsız, şehvetperest, düşün sistematiği olmayan gibi imgeler hâkimdir. Savaş arifesinde ve esnasında (1879-1918) bu imgeler tamamen siyasi zorlama yorumlar ve propaganda amacıyla üstten gelen bir dayatmayla olumluya dönüştürülür. Alman saray ve hükûmet çevrelerinin siyasi açıklamaları, basın, gezi-anı yayınları ve kartpostallar vs. ile bu olumlu Türk imgesi halka sirayet ettirilmeye başlanır. Savaş esnasında Türkler ve Türk askeri yakından tanınarak tecrübe ile yeni doğal olumlu imgeler de ortaya konur. Savaş kaybedilmeye başlanınca ve sonrasında tekrar savaş öncesi çoğu olumsuz Türk imgesine geri dönülür.
In this study through the subfield of image of the comparative literary studies, altering and stable images of Turkish people for Germans (Austria and Prussia- Germany) before and after the World War I will be elucidated. Before the World War I the general idea about Turkish people is that Turks are barbar, savage, infidel and lustful, not based on any systematic idea. On the eve and during the World War I, these images were transformed into positive through the political compulsions and interpretations in the aim of political propaganda. Through political declarations of German palace and cabinet, press, trip-memoir publications and postcards, this positive Turkish image is started to be conveyed to the public. During the war, to recognize the Turks and Turkish soldiers closely; new, natural and positive images are produced. When the war started to be lost and in the post war period, Turkish image was turned into to the old days with much negative conception that had been dominant before the war.
Konular
Diğer ID JA56RG88CH
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nejdet Keleş

Bibtex @ { pausbed384302, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {113 - 142}, doi = {}, title = {BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASINDA ALMANLARDA TÜRK İMGESİ}, key = {cite}, author = {Keleş, Nejdet} }
APA Keleş, N . (2016). BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASINDA ALMANLARDA TÜRK İMGESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 113-142. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34749/384302
MLA Keleş, N . "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASINDA ALMANLARDA TÜRK İMGESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 113-142 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34749/384302>
Chicago Keleş, N . "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASINDA ALMANLARDA TÜRK İMGESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 113-142
RIS TY - JOUR T1 - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASINDA ALMANLARDA TÜRK İMGESİ AU - Nejdet Keleş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 142 VL - IS - 24 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASINDA ALMANLARDA TÜRK İMGESİ %A Nejdet Keleş %T BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASINDA ALMANLARDA TÜRK İMGESİ %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 24 %R %U
ISNAD Keleş, Nejdet . "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASINDA ALMANLARDA TÜRK İMGESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 24 (Mayıs 2016): 113-142.