Yıl 2016, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 143 - 166 2016-05-01

KENTLİLEŞME SÜRECİ VE AİLEDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE KALIPYARGILARIN DÖNÜŞÜMÜ: DENİZLİ-SEVİNDİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ
THE TRANSFORMATION OF GENDER ROLES AND STEREOTYPES IN FAMILY IN URBANIZATION PROCESS: DENİZLİ-SEVİNDİK QUARTER

Türkan Erdoğan [1]

151 166

Sevindik Mahallesi örneğinde Denizli kentine yönelik yapılan bu çalışmada, kentte kalış süresine bağlı olarak, bireylerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin sosyal tutum, beklenti ve rol davranışları ile kalıpyargılarında ne gibi değişikliklerin olduğu ve bu değişikliklerin cinsiyet gruplarına göre nasıl bir farklılaşma yarattığı üzerinde durulmaktadır.Toplumsal cinsiyetin çözümleme aracı olarak kullanıldığı çalışmada yapısal-işlevselci yaklaşımdan hareketle cinsiyet rolü kuramından yararlanılmıştır. Anket tekniği, yerinde gözlem ve derinlemesine mülakat tekniğinin kullanıldığı çalışmada, kentte kalış süresine bağlı olarak, cinsiyet rollerindeki farklılaşma biçimlerinin hangi faktörlere dayalı olarak geliştiği ve rollerdeki modernlik-geleneksellik eksenindeki dönüşümün cinsiyet grupları açısından da nasıl bir çeşitlenme sergilediği saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulguları, yapısal özellikler açısından çağdaş çekirdek aile görünümünde olan göçmen ailesinin, ataerkil geniş ailenin/ kır ailesinin kültürel özellik ve ilişkilerini içeren bir işlevselliğe sahip olduğunu göstermektedir. Geçiş ailesi olma özelliğini gösteren göçmen ailenin yaşadığı ekonomik ve toplumsal değişiklikler, onu kent ailesine daha da yakınlaştırmakta, kent ailesinin farklı bir alt uzantısı, bir alt tipi konumuna itmektedir.
In the study devoted to the case of Sevindik Quarter in the city of Denizli, changes in the gender stereotypes and role based social attitudes, expectations and role behaviours of the individuals depending on the period they spent in the city and how these changes differed according to gender groups have been analyzed.In the study, in which gender is employed as an analysis tool, gender role theory was used within structuralfunctional approach. Using the questionnaire technique, on-site observation and in-depth interview, the study attempted to determine the factors that differentiate gender roles and kind of variations exhibited according to gender roles within the transformation that takes place on the axis of modernism-traditionalism.The findings of the research show that immigrant families, which purport to be the modern nuclear family,have a function which includes the relationships and specialities of patriarchal extended family/country family. Economic and social changes that the immigrant family, which has the quality of transition family, undergoes make it closer to the city family and turns it into a sub-type or another extent of the city family.
Konular
Diğer ID JA39SN78YR
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Türkan Erdoğan

Bibtex @ { pausbed384303, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {143 - 166}, doi = {}, title = {KENTLİLEŞME SÜRECİ VE AİLEDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE KALIPYARGILARIN DÖNÜŞÜMÜ: DENİZLİ-SEVİNDİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Türkan} }
APA Erdoğan, T . (2016). KENTLİLEŞME SÜRECİ VE AİLEDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE KALIPYARGILARIN DÖNÜŞÜMÜ: DENİZLİ-SEVİNDİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 143-166. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34749/384303
MLA Erdoğan, T . "KENTLİLEŞME SÜRECİ VE AİLEDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE KALIPYARGILARIN DÖNÜŞÜMÜ: DENİZLİ-SEVİNDİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 143-166 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34749/384303>
Chicago Erdoğan, T . "KENTLİLEŞME SÜRECİ VE AİLEDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE KALIPYARGILARIN DÖNÜŞÜMÜ: DENİZLİ-SEVİNDİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 143-166
RIS TY - JOUR T1 - KENTLİLEŞME SÜRECİ VE AİLEDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE KALIPYARGILARIN DÖNÜŞÜMÜ: DENİZLİ-SEVİNDİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ AU - Türkan Erdoğan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 166 VL - IS - 24 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KENTLİLEŞME SÜRECİ VE AİLEDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE KALIPYARGILARIN DÖNÜŞÜMÜ: DENİZLİ-SEVİNDİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ %A Türkan Erdoğan %T KENTLİLEŞME SÜRECİ VE AİLEDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE KALIPYARGILARIN DÖNÜŞÜMÜ: DENİZLİ-SEVİNDİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 24 %R %U
ISNAD Erdoğan, Türkan . "KENTLİLEŞME SÜRECİ VE AİLEDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE KALIPYARGILARIN DÖNÜŞÜMÜ: DENİZLİ-SEVİNDİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 24 (Mayıs 2016): 143-166.