Yıl 2016, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 167 - 180 2016-05-01

TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI BELEDİYECİLİĞİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER
COMPARATIVE ANALYSIS ON OTTOMAN MUNICIPAL GOVERNMENT IN THE PERIOD OF TANZİMAT

Yasemin Avcı [1]

85 166

Osmanlı devletinde modern belediyeler, Tanzimat reformlarının tetiklediği koyu merkeziyetçilik sürecinin bir parçası olarak meydana çıkmıştır. Bu yeni yapı, hem taşra yönetiminin yeniden şekillenmesinde önemli bir unsur, hem de devlet–toplum ilişkilerinde yeni bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada, Kudüs, Bursa, Nablus, Beyrut ve İzmir gibi çeşitli kentlerdeki belediyecilik uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelenmekte, belediyenin kuruluş aşaması, belediye özelinde kent eşrafı ve devlet ilişkisi, belediye örgütünün yetki kapasitesi analiz edilmek istenmektedir. Birbirinden farklı beş kentin çalışmanın örnek alanı olarak seçilmiş olmasının en önemli nedeni, bu kentlerdeki belediye örgütlenmelerini inceleyen literatürün karşılaştırmalı analizlere fırsat tanıyacak belirli bir bilgi birikimi yaratmış olmasıdır. Bunun yanında çalışmada bazı önemli hususlara ışık tutabilmek için Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden alınan arşiv belgelerinden, İngiliz ve Fransız arşivlerinde yer alan bazı konsolosluk raporlarından da faydalanılmıştır.
The Ottoman modern municipality has occured as a part of rigorous centralization process led by the Tanzimat reforms. This institution can be examined both as an important element of recently organized provincial administration and as a new development in the relationship between state and public. In this study, the municipal government in various cities, such as Jerusalem, Bursa, Nablus, Beirut and Izmir, has been analysed in a comparative approach; the establishment stage of municipality, the relationship between state and urban notables in municipal government and the capacity of municipal authority are the main issues that questioned.The most important reason why the very different five cities have been chosen as sampling urban areas is that the literature relevant to the municipal government in these cities has evolved enough to facilitate a comparative approach. In addition to the present literature, the archival documents obtained from Başbakanlık OsmanlıArşivi and some consular reports derived from the British and French Archives have been used as main sources.
Konular
Diğer ID JA76JA99TK
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Yasemin Avcı

Bibtex @ { pausbed384304, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {167 - 180}, doi = {}, title = {TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI BELEDİYECİLİĞİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER}, key = {cite}, author = {Avcı, Yasemin} }
APA Avcı, Y . (2016). TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI BELEDİYECİLİĞİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 167-180. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34749/384304
MLA Avcı, Y . "TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI BELEDİYECİLİĞİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 167-180 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34749/384304>
Chicago Avcı, Y . "TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI BELEDİYECİLİĞİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 167-180
RIS TY - JOUR T1 - TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI BELEDİYECİLİĞİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER AU - Yasemin Avcı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 180 VL - IS - 24 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI BELEDİYECİLİĞİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER %A Yasemin Avcı %T TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI BELEDİYECİLİĞİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 24 %R %U
ISNAD Avcı, Yasemin . "TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI BELEDİYECİLİĞİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 24 (Mayıs 2016): 167-180.