Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 1 - 15 2016-09-01

Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine
About The Development Of Science Concept And Current Social Sciences

Cemile Zehra Köroğlu [1] , Muhammet Ali Köroğlu [2]

126 6749

Bilim, günümüzde en çok kullanılan ve en çok itibar edilen kavramlardan biridir. Modern yaşamın en güçlü referans noktası bilimdir. Bu kadar güçlü bir kavram olmasına rağmen bilimin üzerinde uzlaşılmış bir tanımı bulunmamaktadır. Bilim, insanın kendisi, yaşadığı evren ve toplumla ilgili hakikate ulaşma çabası olarak hep var olmuştur. Bu açıdan bilim bütün toplumlarda var olan bir etkinliktir. Gerek tarihsel süreçteki bilim anlayışını gerekse modern bilimi toplumsal bağlamından ayırmak mümkün değildir. Modern bilim anlayışının gelişim serüveni incelendiğinde 16.yüzyılın dönüm noktası olduğu görülmektedir. Bu döneme kadar bilgi anlayışı neredeyse bütün toplumlarda ilahi bir kaynağa dayandırılmaktaydı. Yöntem olarak tümdengelim esastı. Aydınlanmadan sonra, akıl ve olgu ön plana çıktı ve bilmenin yöntemi olarak tümevarım geçerli kabul edildi. Sosyal bilimler ve doğa bilimleri birbirinden ayrıldı. Doğa bilimlerinin yöntemi Sosyal bilimlerde de aynen geçerli kabul edildi. Günümüzde ise gerek Batı gerekse İslam dünyasında sosyal bilimlerde farklı yaklaşımlar görülmekte ve sosyal bilimlerin yeniden yapılandırılması ihtiyacı gündeme gelmektedir.
Science is one of the most used and most esteemed concepts nowadays. The most powerful reference point of modern life is science. Although it's so powerful concept, there is no consensus on a definition of science. Science has always been there as an attempt to reach the truth about man himself, the universe and society where he lived. In this respect, science is an activity that exists in all societies. Both the scientific understanding of the historical process, as well as modern science is not possible to separate from their the social context. When the adventure of development of modern science understanding analyzed, 16th century seems to be the turning point. Until this period, knowledge understanding were based on a divine source almost in all societies. The deductive method was essential. After the Enlightenment, reason and phenomenon came into prominence and induction was accepted as a valid method of knowing. Social sciences and natural sciences were separated from each other. Methods of the Natural sciences were considered equally valid in the Social sciences. Today, different approaches are seen in the Social sciences both in the West and the Islamic world and the need for restructuring of the social sciences becomes a current issue.
Konular
Diğer ID JA65MY26AF
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Cemile Zehra Köroğlu

Yazar: Muhammet Ali Köroğlu

Bibtex @ { pausbed384330, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine}, key = {cite}, author = {Köroğlu, Muhammet Ali and Köroğlu, Cemile Zehra} }
APA Köroğlu, C , Köroğlu, M . (2016). Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 1-15. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384330
MLA Köroğlu, C , Köroğlu, M . "Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 1-15 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384330>
Chicago Köroğlu, C , Köroğlu, M . "Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine AU - Cemile Zehra Köroğlu , Muhammet Ali Köroğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - IS - 25 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine %A Cemile Zehra Köroğlu , Muhammet Ali Köroğlu %T Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 25 %R %U
ISNAD Köroğlu, Cemile Zehra , Köroğlu, Muhammet Ali . "Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Eylül 2016): 1-15.