Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 17 - 33 2016-09-01

Kolektif Bir Çevre Hareketi Olarak Artvin’de Maden Karşıtı Direniş
Resistance Against a Mining Project in Artvin as a Collective Environmental Movement

Çağrı Eryılmaz [1] , Fatmagül Akman [2]

82 98

Araştırmanın amacı Artvin şehrinin hemen üzerinde planlanan madene karşı gelişen çevreci toplumsal hareketin incelenmesidir. Türkiye’de son 15 yılda kırsal alanlarda gerçekleştirilen HES, maden, yol vb. kalkınma yatırımları yerel ölçekte çevre hareketlerini ortaya çıkarmaktadır. Maddi kaygıları aşmış kentli orta sınıfın çevre değerlerine sahip çıkmasından farklı olarak geçim kaynaklarını ve yaşam alanlarını koruyan bir çevrecilik dikkat çekmektedir. Doğu Karadeniz’in en doğusunda ve doğanın en az el değdiği Artvin’de, kırsal alandaki onlarca HES projesinin yanı sıra planlanan maden projesi doğrudan küçük şehir merkezini ve kentlilerin yaşamını etkilemektedir. Maden karşıtı harekete katılan veya destekleyen 7 kadın, 7 erkek toplam 14 kişiyle yüz yüze ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca protestoların ve diğer eylemlerin medya takibi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda çevreciliği aşan ve hemen hemen tüm Artvinlilerin ortak yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını korumak için aralarındaki farklılıkları aşıp birlikte mücadele verdiği bir kentsel hareket saptanmıştır. Genel olarak madenciliğe temelden bir karşıtlık görülmemektedir, ancak yeterli teknolojik gelişme, yasal düzenlemelerin uygulanması ve kamu yararı talep edilmektedir.
This research aims to analyse the environmental movement raised against the planned mining project just above Artvin city. In last 15 years, development projects like energy, mining, highway in rural areas ignited grassroots movements in Turkey. There seems a different kind of environmentalism defending their livelihood instead of urban, middle class based concerning natural values. Beside that tens of hydroelectric power plants affects rural areas of Artvin, now a mining project threats small city centre and citizens. 14 semi-structured interviews were realized with citizens supporting or joining movement as well as media monitoring of protests. The research shows that mining project yields an urban collective movement beyond classical environmentalism. Citizens from different classes and groups act together to defend their livelihood. Mostly, people are not against mining activities but ask for public interest, development of technology and full implementation of regulations.
Konular
Diğer ID JA93KF23YN
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Çağrı Eryılmaz

Yazar: Fatmagül Akman

Bibtex @ { pausbed384331, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {17 - 33}, doi = {}, title = {Kolektif Bir Çevre Hareketi Olarak Artvin’de Maden Karşıtı Direniş}, key = {cite}, author = {Eryılmaz, Çağrı and Akman, Fatmagül} }
APA Eryılmaz, Ç , Akman, F . (2016). Kolektif Bir Çevre Hareketi Olarak Artvin’de Maden Karşıtı Direniş. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 17-33. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384331
MLA Eryılmaz, Ç , Akman, F . "Kolektif Bir Çevre Hareketi Olarak Artvin’de Maden Karşıtı Direniş". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 17-33 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384331>
Chicago Eryılmaz, Ç , Akman, F . "Kolektif Bir Çevre Hareketi Olarak Artvin’de Maden Karşıtı Direniş". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 17-33
RIS TY - JOUR T1 - Kolektif Bir Çevre Hareketi Olarak Artvin’de Maden Karşıtı Direniş AU - Çağrı Eryılmaz , Fatmagül Akman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 33 VL - IS - 25 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kolektif Bir Çevre Hareketi Olarak Artvin’de Maden Karşıtı Direniş %A Çağrı Eryılmaz , Fatmagül Akman %T Kolektif Bir Çevre Hareketi Olarak Artvin’de Maden Karşıtı Direniş %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 25 %R %U
ISNAD Eryılmaz, Çağrı , Akman, Fatmagül . "Kolektif Bir Çevre Hareketi Olarak Artvin’de Maden Karşıtı Direniş". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Eylül 2016): 17-33.